Högt trädäck med inbyggd badtunna

Att bygga ett upphöjt trädäck på 30 m² är ett stort projekt, och väljer du att integrera en badtunna kan det verka oöverskådligt. Det behöver det dock inte vara för om du bara placerar stolparna korrekt är det inte så svårt att få ett resultat som gör grannarna gröna av avund.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 vecka
Pris
40.000 kronor
Den nedersta delen av badtunnan kläs in med trä.

Den nedersta delen av badtunnan kläs in med trä.

Intro

Ett upphöjt trädäck kan under sommarmånaderna fungera som en förlängning av köket eller vardagsrummet. Barn och vuxna kan springa in och ut utan att behöva tänka på trappor, och integrerar du precis som vi en tvättäkta badtunna i trädäcket blir det garanterat full aktivitet - även när det svenska sommarvädret inte sköter sig.

Vi börjar med att sätta stolparna som ska bära upp trädäcket på rad och i rätt höjd och ser till att de står lodrätt. Därefter sätter vi en bärlina på stenväggen samt övriga reglar hela vägen runt om stolparna. Vi lägger trallbrädor, gör ett räcke och trappa, och så anpassar vi det hela till badtunnan.

Själva installationen av badet överlåter vi dock till ett proffs.

Instruktion

01
Sätt stolpar 5 Steg

För att undvika onödiga korrigeringar senare i byggprocessen ser vi till att sätta stolparna på en snörrät rad. Vi gör hål med ett jordborr och kollar kontinuerligt med ett vattenpass att stolparna står helt lodrätt. När stolpen står som den ska häller vi ner cirka 15 kg plintbetong i hålet, lite vatten och täcker över det med jord. Därefter slår vi ner ett par brädor i marken som vi också fäster vid stolpen, för att den inte ska flytta sig.

1

För att trädäcket ska flukta med huset fästs ett snöre på sidan av ytterväggen, så att stolparna kan placeras på rad. Med måttbandet hittas rätt avstånd till hörnet på huset.

2

Borra hål för stolpen med ett jordborr och kolla så att du kommer på frostfritt djup, minst 90 cm, även om plintarna inte är så höga. Sätt eventuellt en bit tejp 90 cm från borrets spets.

3

Placera den första stolpen (A) och kontrollera med vattenpasset att den står i lod åt båda hållen. Skruva fast ett par tillfälliga snedsträvor på stolpen så att den inte flyttar sig när du fyller hålet med plintbetong.

4

Innan den andra hörnstolpen sätts tas ett mått diagonalt över konstruktionen. För att vara säker på att trädäcket är i vinkel ska avstånden från hushörnorna till hörnstolparna vara lika stora.

5

Kom ihåg att de yttersta stolparna ska vara längre eftersom de även ska användas för att fästa räcket vid när trädäcket börjar bli färdigt.

02
Montera bärlinor 7 Steg

Det första du ska göra är att montera de fyra yttre bärlinorna. Först på husväggen och därefter utanför de yttersta stolparna. Det är viktigt att de är helt i våg så att de andra reglarna, som ska utgöra underlaget för trallbrädorna, också hamnar helt i våg.

För att göra konstruktionen så stark som möjligt monterar vi förutom fem långa reglar också ett antal korta mellan dessa.

1

Markera önskad höjd och borra hål med 50 cm mellanrum genom bärlinan (C) och in i väggen. Fäst därefter bärlinan med 10 x 180 mm franska skruv med brickor - eventuellt med hjälp av slagskruvdragare.

2

Genom att inte sätta bärlinan (C) ända ut i hörnet i hörnet blir det plats att fästa sidoreglarna så att de kommer i höjd med husväggen. Tvingen ser till att höjden blir densamma. Fäst med 5 x 100 mm galvaniserad skruv.

3

Dra en snörslå mellan de yttersta stolparna (A) och sprätt till. Nu har du höjden på de långa reglarna.

4

Fäst balkskorna för de tvärgående reglarna på bärlinan vid väggen (C). Här är ankarskruv på 5 x 40 mm lämpliga.

5

När reglarna (D) har fästs kontrolleras höjden en extra gång med ett snöre, för att säkerställa att bärlinorna fluktar med varandra. Använd 5 x 100-mm galvaniserad skruv för monteringen.

6

Fäst korta reglar (C) mellan reglarna (D). Det ska vara cirka 40 cm mellan dem. Fäst med 5 x 100-mm galvaniserad skruv och använd skruvtvingar för att få samma höjd.

7

Reglarna (C) förskjuts i förhållande till varandra så att du kan skruva fast dem genom de långa reglarna (D). Längs stolparna längst ut på trädäcket sätts en extra regel eftersom trallbrädorna ska ligga åt andra hållet längs kanten. När stommen är färdig är det dags att måla den med träskyddsfärg. Vi har valt svart, men det finns många färger att välja mellan.

03
Lägg trallbrädorna 7 Steg

När du placerar den första brädan ska den ligga vinkelrätt mot husväggen. På så sätt blir det enklare att lägga alla brädor helt rakt. När den första brädan ligger rätt är det bara att fortsätta. Vi använder en snickarpenna som distanskloss mellan brädorna. På så sätt ser vi till att regnet kan rinna av och att avståndet mellan alla brädorna blir någorlunda lika stort. Vi låter dessutom de yttersta trallbrädorna sticka ut ett par cm över regeln för att ge golvet en snygg avslutning.

1

Genom att göra en liten mall ser du till att trallbrädorna (E) kommer att sticka ut lika långt över reglarna (C).

2

När du har mätt avståndet med mallen sätts ett streck med hjälp av snörslån. Nu vet du var den första brädan (E) ska ligga och att den ligger helt rakt.

3

När den första brädan har skruvats fast och du har sett till att den ligger helt rakt kan nästkommande brädor skruvas fast. Vi använder en snickarpenna som distanskloss, så att vi vet att avståndet mellan brädorna blir så enhetligt som möjligt. Med en vinkelhake kan du enkelt markera avståndet mellan skruvhålen och se till att skruvarna sitter i linje.

4

Och sedan är det bara att montera resten av brädorna med 5 x 60 mm rostfri trallskruv. Vi skruvar i skruvarna i en vinkel på 90 grader och kommer ihåg att använda pennan som distanskloss varje gång.

5

Håll ett avstånd på ett par cm mellan väggen och trallbrädorna så att regnvattnet kan rinna av. Lägg eventuellt en läkt eller några distansklossar så att du får samma avstånd hela vägen.

6

Vid dörren behöver du såga till trallbrädorna så att avståndet till väggen blir detsamma på båda sidor om dörren.

7

Längden på trallbrädorna kapas med en sänksåg så att kanten blir helt rak och jämn med stolparna.

04
Bygge av trappa 4 Steg

Genom att palla upp vangstyckena på tre plattor undviker vi att det tränger upp fukt i dem underifrån. Därefter fästs den översta delen av vangstyckena. Sedan bygger vi stommen som badtunnan ska stå i. Vi kan dock inte sätta trappsteg och klä in stommen på sidorna förrän tunnan har anslutits och är redo att användas.

1

Vangstyckena ställer vi på några plattor så att det inte tränger upp fukt från marken och förstör träet. Vi säkerställer med hjälp av ett vattenpass att vangstyckena står på samma höjd.

2

Ställ vangstyckena på plattor och fäst dem vid bärlinan högst upp med 5 x 100 mm galvaniserad skruv, så att själva trallgolvet blir det sista trappsteget.

3

På den ena sidan av trappan byggs en stomme av reglar (C) till badtunnan. Trappan kommer på så sätt att gå ända intill badtunnan.

4

Lämna övriga sidor av konstruktionen öppna så att badtunnan kan bäras in från sidan. I mitten har vi gjutit ett litet fundament på frostfritt djup, 90 cm, som badtunnan ska stå på.

05
Bygg räcket 6 Steg

Räcket är en förhållandevis enkel konstruktion, där handledaren består av en trallbräda som fästs vid de lodräta stolparna. De vågräta trallbrädorna som utgör inklädningen skruvas också fast i de stående stolparna. Vi använder kontinuerligt vårt vattenpass för att se till att inklädningen är i våg. Räcket är något av det första man lägger märke till och därför ska det så klart sitta spikrakt.

1

Lägg en remsa syllpapp mellan den första stolpen vid väggen (F) och själva väggen och skruva därefter fast den i väggen med tre 5 x 100 mm galvaniserade skruvar och tillhörande pluggar.

2

Montera övriga stolpar med vinkelbeslag med cirka en meters mellanrum. Vattenpasset används för att säkerställa att stolpen står helt i lod.

3

Kapa baksidans inklädning (E) med en sänksåg sänksåg så att de fluktar med slutbrädan på trädäcket. Styrskenan har fästs med skruvtvingar så att den inte flyttar sig medan du sågar.

4

Som handledare används också trallbrädor (E). Du kan med fördel använda skruvtvingar för att hålla brädorna på plats medan du med vattenpasset ser till att de är helt i våg.

5

Gera trappräcket med en sticksåg så att det passar med den liggande handledaren. Genom att vända sågen kan du lättare se var du sågar och snittet blir i regel mindre fransigt.

6

När du säkerställt att vinkeln passar monteras trappräcket (E) med två 5 x 60-mm rostfria trallskruvar. Den andra änden av brädan sågas ren till sist.

06
Anpassa trädäcket till badtunnan 6 Steg

Nu ska badtunnan sättas på plats. Vi placerar den på vårt lilla fundament och stöttar under sittytorna med några stora bitar frigolit och sedan handlar det bara om att anpassa trallbrädorna så att de “fortsätter” in under kanten på badtunnan. Själva anslutningen av tunnan och det VVS-arbete som hör till överlåter vi till ett proffs.

1

När badtunnan står stadigt på fundamentet tet ska du se till att den står helt i våg. Den kommer nämligen inte att vila på trädäcket utan bara på fundamentet.

2

Trallbrädorna fästs vid konstruktionen så att de fortsätter in under kanten på badtunnan. Genom att sätta några extra snedsträvor runt badtunnan får du något att skruva fast brädorna i.

3

Kanten på trädäcket avslutas med en trallbräda på längden så att ändorna på brädorna inte syns och konstruktionen ger ett enhetligt intryck.

4

Trappstegen (E) fästs vid alla vangstyckena med 5 x 60-mm rostfri trallskruv.

5

Badtunnan kläs hela vägen runt med trallbrädor (E). Genom att låta varannan bräda bestå av en smal ribba utsågad från en trallbräda blir avslutningen extra snygg.

6

Och nu är det hög tid att dra på badkläderna och skölja av byggdammet.

Material

95 x 95 mm furu

 • 6 stolpar à 3.000 mm (A)
 • 5 stolpar à 2.400 mm (B)

45 x 95 mm furu

 • 33 reglar à 2.400 mm (C)
 • 4 reglar à 3.600 mm (D)

120 x 34 mm furu

 • 113 trallbrädor à 4.000 mm (E)

70 x 70 mm furu

 • 4 stolpar à 3.000 mm (F)

Dessutom:

 • 4 vangstycken med sju steg 8 säckar plintbetong à 20 kgAnkarskruv, t ex 5 x 40 mm
 • Franska skruv, 10 x 180 mm
 • Rostfri trallskruv, 5 x 60 mm
 • Galvaniserad skruv, 5 x 100 mm
 • Plugg, 6 x 30 mm
 • Plugg, 10 x 50 mm
 • Träskyddsfärg i vitt respektive svart

Specialverktyg

 • Kap-/gersåg
 • Jordborr
 • Sänksåg med styrskena
 • Snörslå
 • Eventuellt slagskruvdragare

Tidsförbrukning

En vecka för två personer.

Pris

Ca 40.000 kronor för ett trädäck på 30 m² inklusive badtunna.

Svårighetsgrad

Du måste vara noggrann vid mätning och de många kapningarna, men det är ett bra projekt för den erfarne gör-det-självaren.

Ritning

Multimedia

Video

TEKNIK: Gjutna stolpar

Med stöttor får du dem helt raka, medan betongen härdar

Video

TEKNIK: Stolpar på rad

Med ett rättesnöre får du dem i en exakt rad

Video

TIPS: Enkelt djupstopp med tejp

Video

TEKNIK: Skarvning av trallbrädor

Gör skarvarna på en regel. Då blir de starka.

Video

TEKNIK: Slutsågning av trallbrädor

Med sänksåg och styrskena blir kanten helt rak

Video

VERKTYG: Så här använder du sänksågen

I den här videon lär du känna snickarens favoritsåg. Sänksågen förs alltid längs en styrskena som ser till att snittet blir exakt – oavsett om det ska vara rakt eller vinklat, om det ska gå igenom materialet eller inte, eller om det börjar i kanten eller mitt på materialet. Det gör sågen lämplig till allt från spår i en bräda till att såga rent längs kanten när trallbrädorna har lagts.

Video

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Badtunna