Välj rätt tak till ditt hus

Få översikt över de vanligaste takbeläggningarna och deras egenskaper och priser. Då kan du välja precis det tak som passar bäst till dig och ditt hus.

Välj rätt tak till ditt hus

Ditt tak ska passa till hustypen – men det är inte säkert att din takkonstruktion kan klara alla sorters takbeläggning.

Ett nytt tak kräver många överväganden: Vad passar till huset? Vilken sorts tak klarar husets takkonstruktion? Hur mycket pengar har du? Kan du göra det själv? Och vad säger kommunen?

Få en översikt över de vanligaste takbeläggningarna och deras egenskaper och priser. Då kan du hitta exakt det tak som passar bäst till dig och ditt hus.

I den här artikeln går vi igenom de 6 vanligaste takbeläggningarna. Du får också några bra tips om undertak, arbetssätt, ekonomi och utseende.

1. Eternit

Takplattor av eternit tillverkas idag utan den förr så problematiska asbesten och är en inte helt ovanlig takbeläggning. Det är lätt att lägga till ett överkomligt pris.

 • Passar till: Tak med lutning från 14 grader och uppåt. Passar bra på småhus och liknande.

 • Förväntad livslängd: Ca 30 år.

 • Vikt per kvm: Ca 15 kg.

 • Färger: Finns i många färger. Bleknar dock oftast med tiden.

Eternittak är ganska lätt att lägga. Det läggs med överlapp och skruvas fast.

Plattorna skruvas fast med specialskruv.

2. Betongtegel

Betongtakpannor består av sand, vatten och cement (alltså betong) och är oftast billigare än de tegelpannor som de oftast efterliknar. Kan ersätta ett tegeltak, men eftersom betong ofta är tyngre kan det kräva förstärkning av konstruktionen.

 • Passar till: Tak med lutning från 15 grader och uppåt. Passar bra till småhus och liknande och kan ersätta tegeltak på t ex byggmästarvillor.

 • Förväntad livslängd: Ca 50-80 år.

 • Vikt per kvm: Ca 25-35 kg.

 • Färger: Finns i många färger.

Pannorna läggs en och en med överlapp. Det är en lite tidskrävande uppgift.

Pannorna är fästa med pannspik som döljs av pannan ovanför.

3. Plåt

Plåttak finns som långa skivor som når från taknock till takfot, eller som mindre skivor eller “pannor”. Skivorna är skyddade mot korrosion, och vissa varianter har ett lager stengranulat på ovansidan som ger en viss ljuddämpning när det regnar.

 • Passar till: Tak med lutning (vissa sorter från 5 grader), passar att lägga ovanpå befintligt tak. Speciella saltvattensresistenta skivor finns för havsnära lägen. Passar bra till moderna hus, sommarhus etc.

 • Förväntad livslängd: 30-40 år.

 • Vikt per kvm: Ca 7 kg.

 • Färger: Oftast svart, men finns också tegelröd och andra färger.

Plåtskivor kan läggas ovanpå befintliga tak som långa eller korta skivor.

Måtten är exempel - följ tillverkarnas anvisningar.

4. Tegel

Tegelpannor tillverkas av lera som formas och bränns. I den klassiska versionen är pannorna matta, men de finns också glaserade. De högglansglaserade varianterna kan dock kräva speciella tillstånd på grund av störande reflexer.

 • Passar till: Tak med lutning från 15 grader och uppåt. Ofta det givna valet på villor och äldre hus.

 • Förväntad livslängd: Ca 100 år.

 • Vikt per kvm: Ca 25 kg.

 • Färger: Finns i många färger, matta och glaserade.

Den klassiska tegelpannan läggs en och en med överlapp. Det är lite omständigt.

Varje panna fästs med ett pannspik.

5. Skiffer

Skifferplattorna består antingen av naturskiffer eller konstskiffer. Sistnämnda består av eternit vilket gör dem betydligt billigare, men också mindre hållbara. Plattorna finns i flera storlekar, ofta från 30 x 30 cm till 60 x 60 cm, och läggs så att de överlappar varandra.

 • Passar till: Tak med lutning från 18 grader och uppåt. Elegant lösning till äldre hus, större villor och egendomar.

 • Förväntad livslängd: Naturskiffer ca 100 år, eternitskiffer ca 50 år.

 • Vikt per kvm: Naturskiffer ca 30 kg per m², eternitskiffer 11-20 kg per m².

 • Färger: Finns i många olika färger.

Skiffer är snyggt men läggning kräver tid och precision.

Varje platta fästs med ett spik och säkras.

6. Takpapp

Takpapp består ofta av en kärna av polyesterfibrer med konstgummi på båda sidor. Det ger en elasticitet som är betydligt större än på gammalt takpapp vars kärna faktiskt var av papp. Läggs två lager är underlagspappet bestrött med sand, medan ytpappet har ett skyddande lager av skiffergranulat på ovansidan.

 • Passar till: Platta tak och tak med lutning. Den låga vikten ställer inte några större krav på styrkan hos takkonstruktionen. Passar också på äldre tak som redan har takpapp. Passar bra till äldre småhus, sommarhus och liknande.

 • Förväntad livslängd: 30-40 år.

 • Vikt per kvm: Ca 15 kg inklusive underlagspapp.

 • Färger: Grå/svart.

Takpapp är ganska lätt att lägga - men sätt dig in i reglerna, så att du gör det rätt.

Våderna läggs vågrätt och med överlapp.

Kom ihåg undertaket

Det bästa undertaket består av brädor.

En del äldre hus har undertak som består av spån eller liknande. Det har fungerat historiskt och kan fungera även framöver, men det ökar risken för problem med att snö och regn blåser in, om själva taket börjar läcka. Undertakets uppgift är att ge huset ett extra skal och skydd mot elementens raseri.

De senaste decennierna har olika slags undertaksduk, av olika mer eller mindre beprövade material, blivit alltmer populära. De första varianterna hade i många fall dessvärre svårt att tåla solens strålar, så de löstes upp och förstördes långt innan taket ovanpå var uttjänt.

Exakt hur bra dagens undertaksdukar håller vet ingen med säkerhet, men det är värt att fundera på om man bör lägga ett undertak med t ex 15 års garanti under ett tegeltak som kan hålla i 100 år.

Den mest hållbara och effektiva lösningen är ett fast undertak av brädor eller skivor, klätt med takpapp. Då får du i praktiken två tak på ditt hus, och sviker det ena så håller det andra, så att flygsnö och liknande inte ska behöva ge dig några sömnlösa nätter.

Det fasta undertaket är dyrare än duk, men ska du ändå investera i ett nytt tak så kan det vara värt att se över undertaket också.

Praktik

Om du själv ska lägga ett tak är det väldigt stor skillnad på hur lätt det är. Ett tak av fibercementskivor är t ex relativt enkelt att lägga, och ännu enklare kan man nog säga att korrugerade plåttak är.

Väljer du däremot tegel eller skiffer, ställer uppgiften betydligt större krav på ditt kunnande, och du måste vara beredd på att lägga betydligt mer tid på uppgiften.

Ska hantverkare byta ditt tak hänger pris och uppgiftens svårighetsgrad ihop, eftersom lejonparten av kostnaden då består av ersättning för arbetet.

Om du byter takbeläggning måste du vara särskilt uppmärksam på vikten; du kan t ex inte vara säker på att din takkonstruktion under plåttaket kan bära upp betongtakpannor, som är betydligt tyngre. Det kan i värsta fall få takkonstruktionen att kollapsa.

Har du ett tak med låg lutning måste du också se till att den nya takbeläggningen får läggas med samma lutning som den gamla.

Ekonomi

Det billigaste tak du kan lägga är ett plåttak. Lägger du det direkt på den befintliga beläggningen, t ex ett eternittak, sparar du många tusen kronor jämfört med att t ex byta till betongpannor. Takpapp är en annan billig lösning, oavsett om du lägger det på rulle eller som shingles.

I mellanprisklassen hittar du de vanligaste sorternas betongpannor och tegel. Priserna varierar naturligtvis beroende på sort, kvalitet och tillverkare.

Bland de exklusiva lösningarna hittar vi skiffertaket, som är otroligt vackert men också dyrt om det ska vara äkta naturskiffer. Då har du ett tak som håller i 100 år, kanske längre. Nöjer du dig med halva livslängden kan du i stället köpa eternitskiffer för ungefär halva priset.

Kommunens detaljplan kan begränsa vilka material och färger du får ha bl a på ditt tak. Kolla därför alltid först med kommunen innan du beställer ditt nya tak.

Utseende

Tycke och smak skiljer sig naturligtvis åt mellan olika husägare, men det kan vara klokt att kolla lite vilka takbeläggningar som ofta används till den sortens hus som du bor i. Ett plåttak är väl inte det som förhöjer varken utseendet eller värdet på en snygg byggmästarvilla, precis som ett svartglaserat tegeltak inte nödvändigtvis passar ett kedjehus som ursprungligen byggdes med takpapp.

Många har de senaste åren valt glaserat tegel, även till villor. Utseendet kan diskuteras, men diskussionerna med grannarna blir särskilt heta om ditt tak skickar bländande solstrålar direkt in i deras vardagsrum så fort solen tittar fram.

Det finns oftast ekonomiska alternativ till den ursprungliga beläggningen utan att det måste se fult ut: Tegel kan t ex ersättas av betongpannor nästan utan att det syns. Och eternitskiffer kan se ut nästan som det väldigt dyra naturskiffret men till halva priset.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Tak