Takstolar av stål

De tar lite plats men är superstarka. Takstolar av stål bär upp många industribyggnader, men kan även användas till bostäder eller som här till en carport. Med takstolar av stål kan du få vind upp till takåsen och snabbt få tak över huvudet.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 vecka
Pris
60.000 kronor

Intro

Takstolar av stål används vanligen inom industrin och jordbruket. De används därför att de erbjuder ett snabbt och billigt sätt att bygga och därför att man kan bygga takstolar med stor spännvidd utan stöd däremellan.

Till bostäder har man nästan alltid använt trä när man bygger. Det är lätt för de flesta att arbeta med, men i jämförelse med stål tar träet en hel del plats, därför att det långt ifrån kan klara de avstånd, som det starka och flexibla stålet klarar. På senare år har takstolar av stål därför allt oftare kommit till användning i enfamiljshus, bland annat där man vill att vinden ska gå ända upp till tak-åsen utan störande tvärbalkar.

Här har vi valt att använda takstolar av stål till att förlänga det befintliga huset för att bygga en carport. Vi har valt ståltakstolar i första hand för att det gav kortare byggtid innan taket var på plats.

Svetsning av bärande stålkonstruktioner

När man svetsar takstolar ska man tänka på, att det är en bärande konstruktion. Svetsningarna i hörnen är hårt belastade. Det är därför ingenting för nybörjare. Om du inte är en erfaren svetsare bör du i stället låta en yrkesman tillverka takstolarna. Det skulle i vårt projekt kosta knappt 28 000 kronor. Våra hemmagjorda takstolar kostade cirka 16 000 kronor, men så tog det förstås en hel del tid.

Du måste låta tillverkaren dimensionera takstolarna eller anlita en byggnadsingenjör. Men när det är gjort går det mycket snabbt att få takstolarna resta. Arbetet i övrigt utförs på samma sätt som i trähus.

Instruktion

01
Är du en erfaren svetsare finns det pengar att tjäna 4 Steg

För den som kan svetsa är det självklart att själv bygga takstolarna och spara några tusenlappar. Men eftersom vi här talar om de bärande delarna i en byggnad, måste du verkligen vara erfaren för att kunna ge dig i kast med denna uppgift. Om svetsningarna inte håller för de stora belastningarna faller byggnaden ner i huvudet på dig.

Om du gör det själv ska du börja med en mall av trä med utgångspunkt från dina mätningar. På mallen kan du markera placeringen av läkten, så att du kan svetsa takstolarna på rätt ställen. Här blir takstolens placering anpassad till läkten på huset, så att de båda taken passar ihop.

1

Stålprofilerna skärs med en skärbrännare - det går snabbt och du slipper oväsendet från en vinkelslip. Flänsarna skärs vinkelrätt.

2

Stålprofilerna läggs ut efter mallen. Man kan också välja att rita upp mallen med en snörslå på golvet.

3

Hörnet svetsas ihop med en exakt och stabil svets.

4

Takstolarna avfettas och målas med stålfärg, t.ex. Hammerite.

02
Takstolarna reses 7 Steg

Takstolarna fästs stadigt i ett gjutet underlag, typ betongsula. Här hade vi en betongplatta att bygga vidare på, men om du inte har det måste du gjuta en. Du fäster takstolarna i betongen med en gängad stång, som borras ner, och som i den ände som sticker upp spänns fast i fotänden på takstolen så att den sitter orubbligt fast.

Här behöver du någon som hjälper dig, för det är tungt att resa takstolarna. En talja och några kraftiga rep eller stroppar är bra hjälpmedel. Stropparna kan bindas fast i de nerborrade gängade stängerna, och på det sättet har ni båda händerna fria till att spänna fast och staga upp takstolarna.

Takstolen i mitten håller här på att dras upp på plats. En 100 x 100 mm regel säkrar att den inte vrids under arbetet.

1

Borra två 18 mm hål i betongen, där änden på takstolen ska stå, med en kraftig borrhammare. Rensa ur hålet och fyll i injektionsmassa. Skruva i stängerna tills den ena sticker upp 5 cm och den andra 15 cm - skillnaden underlättar arbetet senare.

De två hålen borras så att de hamnar på var sin sida om foten på sparren.

2

Den innersta takstolen hissas upp med en talja, som fästs i takåsen på huset. Placera takstolens fotändar inne vid gaveln innan du drar, så taljan ”vippar” upp takstolen. Den skjuts sedan in mot gaveln och fixeras med tvingar och skruvar.

Takstolen låses först fast med spänntvingar.

3

Nästa takstol dras upp med taljan fäst på samma ställe, i husets takås. Samma teknik används, och nu har du stor glädje av att de två gängade stängerna är olika långa, för takstolens fotändar kan nu ta stöd mot den bakre stången.

4

Fotändarna på takstolen låses fast med brickor och muttrar så snart den ställts i lod. Skillnaden i längd gör, att takstolen kan läggas in över den korta stången (här dold bakom takstolen) och ta stöd mot den långa medan takstolen reses.

5

Takstolarna stagas upp med en tvärgående bjälke innan du drar upp dem. Vi använder en 100 x 100 mm regel och lägger den på undersidan av takstolen medan den ligger på marken. Då kan kedjan från taljan fästas mitt på bjälken.

6

Takstolen rättas in på plats och flxeras med en vågrät planka vid takstolen närmast huset. Fotändarna dras fast i betongen när allt är på plats. Den yttersta takstolen kan nu resas och fixeras med en bräda vid takstolen i mitten.

7

Beslagen på de nya takstolarna är placerade så att reglarna i det nya taket sitter mitt för läkten på det gamla taket.

03
Taket läggs 5 Steg

När alla takstolar är väl förankrade binds de ihop med längsgående takreglar, som håller takstolarna på plats och bär takskivorna. I en träkonstruktion använder man läkt, men i en stålkonstruktion behövs kraftigare dimensioner.

Först monterar vi två reglar på vardera sidan: en nere vid takfoten och en vid tredje beslaget uppifrån. De fästs i järnbeslagen med 7 mm franska skruvar sedan de fästs i läkten på huset.

Takkonstruktionen är nu stabil, och vi monterar resten av takreglarna. För den stora spännvidden här använde vi 50 x 125 mm reglar som skarvas med gerber-beslag, som är speciellt framtagna för denna uppgift.

1

Reglarna på carporten monteras ihop med läkten i huset. Vi valde att såga ut ett hack i reglarna, så att vi kunde skruva genom läkten och ner i reglen över carporten. Du kan även använda 25 x 2 mm hålband, som spikas i läkt och bjälkar.

2

Reglarna måste förlängas så att de når över hela det nya taket. I fogen används gerberbeslag. Beslagen ska sitta 1/7 av spännvidden från takstolen i mitten för att göra konstruktionen så stark som möjligt.

3

Nu kan du lägga på taket. Här lägger vi ett tak av skivor, som bara ska skruvas fast i reglarna med speciella skruvar som köps ihop med skivorna.

4

Rännkrokarna sätts fast på de inbördes avstånd som fabrikanten rekommenderar, så att hängrännan sitter stadigt med rätt fall.

5

Här murar vi runt de lodräta benen på takstolarna. De murade pelarna fylls med betong så att sparrarna skyddas. Du kan också vira ståltråd runt takstolarna och plantera klätterväxter.

Material

Takstolar av stål:
• 4 x 12 m IPE180 stålbalkar (dimensionen beror på de aktuella förhållandena)
• 6 m 10 x 120 mm stålplåt
• 6 m 3 x 90 mm stålplåt

Dessutom:
• 6 gängade stänger, M16, à 1 m
• 12 st. M12 muttrar
• 50 x 50 mm brickor
• 3 patroner injektionsmassa, 300 ml
• 100 franska skruvar à 8 x 50 mm
• Kamspikar
• 30 set gerberbeslag à 125 mm
• 64 x 3,9 m T-1 50 x 125 mm virke
• Takskivor och hängrännor

Specialverktyg

• Borrhammare
• Talja
• Ev. svetsutrustning

Tidsförbrukning

Den här carporten var färdig på en vecka.

Pris

Cirka 60 000 kronor om du inte svetsar själv (priset inkluderar inte betongsulan).

Svårighetsgrad

Köper du takstolarna behöver du bara lite kroppskrafter och gör det själv-erfarenhet.

Video

VERKTYG: Så här använder du en stor borrhammare

Borrhammaren är en stark rackare för en rad olika tunga renoveringsuppgifter. Försedd med rätt tillbehör kan du använda den till att t ex göra spår i väggen och ta bort klinker från badrumsgolvet. Lär känna maskinen bättre i den här videon.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Tak