Montera ett skärmtak

På den här gaveln ska vi bygga ett skärmtak för att undvika regn i trapphålet. Det brukar vara svårt att arbeta i en trappa, men med den här stegen, där man kan förskjuta höjden är det inga problem att få en stabil och säker arbetsplats.

Hantverkaren börjar med att markera var den första bärlinan ska monteras. Med hjälp av ett vattenpass ser han till att markeringarna ligger i våg. Taket ska monteras mot två väggar och hålla 30 graders lutning.

I bärlinan markeras för de fyra hål där den ska göras fast i väggen. Bärlinan är av 50x140 mm hyvlat furu och hålen ska ligga längs mittlinjen.

Hantverkaren borrar först cirka 15 mm ner i träet med en 22 mm spiralborr. Sedan borrat han helt igenom virket med en 10 mm borr, som stämmer med den 10 millimeters gängstång som bärlinan ska göras fast med. Det borras allt som allt fyra hål med ett inbördes avstånd på 45 cm.

Bärlinan placeras mitt för markeringarna och med en 10 mm betongborr markeras hålen innan bärlinan lyfts ner igen. Ett 10 cm djupt hål borras med hjälp av en slagborrmaskin eller en borrhammare och ett 10 mm betongborr.

För att få bästa möjliga fäste väljer vi att använda en tvåkomponentspatron, som tål mycket hög belastning när den härdat. När alla fyra patronerna placerats ut skruvas 10 mm gängstänger in i hålen. När stängerna knäcker patronens glasampull frigörs det flytande limmet.

Patronerna kallas också kemankare och det tar inte mer än 15 minuter innan gängstängerna sitter orubbligt fast. Sen monteras bärlinan på de fyra gängstängerna. Eftersom hålen i bärlinan har samma dimension som stängerna kan man behöva tvinga bärlinan på plats med några slag med hammaren.

Brickor och muttrar monteras och bärlinan görs fast med en hylsnyckel. Använder du den här metoden kan du vara helt säker på att bärlinan inte ger efter det allra minsta. Tack vare försänkningen som gjordes med spiralborren döljs både gängstängerna och muttrarna.

Den första sparren är tillkapad så att den passar i längd och sitter i vinkel mot bärlinan. Den monteras på samma sätt som bärlinan, men här är inte väggen lika porös, så hantverkaren borrar inte lika djupt och använder bultar i stället för gängstänger.

Innan hantverkaren borrar hålet till kemankaret markerar han borrdjupet med tejp. Då kan han vara säker på att inte komma för djupt in i väggen. Han borrar med en borrhammare och en 12 mm betongborr. Patronerna placeras i hålen och sen är det bara att borra in bultarna, så sitter den andra bärlinan också på plats. För att bära den nedre bärlinan har vi monterat en 100x100 mm stolpe.

Här läggs den nedre bärlinan och yttre sparren an och hålls på plats med en skruvtving medan hantverkaren ser till att allt sitter i lod och våg. De vågräta bärlinorna och de sneda sparrarna görs fast mot varandra med 100 mm rostfria skruvar som monteras rakt igenom virket.

När nu ramen sitter där den ska kan sparren i mitten läggas på plats och göras fast med ett par skruvar, precis som de andra. Den främre bärlinan hålls fortfarande bara fast med en skruvtving. Vid de två märkena borrar hantverkaren genom både bärlina och stolpe med en 10 mm spiralborr. Det kräver en stark borrmaskin för att kunna arbeta sig igenom allt virke.

En vagnsbult förs igenom bärlina och stolpe och görs fast med en mutter på baksidan. För att få en så stabil fog som möjligt monteras två vagnsbultar genom konstruktionen. Och när de väl spänts fast med brickor och muttrar är det ingen risk att konstruktionen ger med sig. Nu är taket klart. De fem bitarna virke sitter stabilt ihop i ett skelett. Och alla synliga fogar är snyggt gjorda.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Tak