Skiffertak

På det här demonstrationstaket ska takläggaren visa hur man lägger ett skiffertak. Det finns skiffertak både av natursten och av fibercement, som används här.

Takläkten ska placeras enligt tillverkarens anvisningar. Här använder vi ett läktavstånd på 27 cm från framkant till framkant. Som man kan se här stämmer måttet med 27 cm från framkant till framkant när de ligger på plats.

Skifferplattorna görs fast vid läkten med två varmförzinkade spikar på 40 mm i plattornas förborrade hål.Mellan plattorna trycker man in en liten kopparspik som också kallas stormkrok. Den hjälper till att hålla fast framkanten på nästa platta.

Skifferplattorna läggs med förskjutna fogar. På så vis täcks alla fogar med två lager skiffer så att taket blir helt tätt. Takläggaren kontrollerar regelbundet att plattorna ligger med rätt avstånd – 27 cm.

Nu böjer han ner stormkroken, så att plattan inte ligger och smäller om det blåser. Längs sidorna är det sällan plats för en hel platta. Därför mäter takläggaren upp hur mycket som ska kapas. Måttet ritas ut på arbetsbänken och med en rits skär takläggaren ett spår längs markeringen.

Använder man bara en rak planka eller en metallskena som anhåll är man säker på att få ett rakt snitt.Plattan kan nu delas i spåret genom att man trycker till på ena sidan. Det är samma metod som när man delar en gipsskiva.

Längs kanterna fästs en plåtinfattning av zink som ser till att taket blir tätt och vatten rinner av.Infattningen kan du köpa färdig eller själv bocka till. Skifferplattorna får inte läggas helt an mot vindskivan. Det ska vara gott och väl ett par mm luft, så att taket kan röra sig.

Dessutom lämnar takläggaren 2 cm plats för vattenavrinning. Med en skiffertång klipps två hål i infattningen så att den kan göras fast i takläkten och samtidigt hamnar i linje med underkanten på plattorna.

Skiffertången används också för att anpassa plattan. När den är färdig görs den fast jämte övriga plattor.Samma metod används längs alla takets kanter. Alla nya skiffertak ska läggas ovanpå ett undertak. Om det är ett äldre hus utan undertak ska man alltid använda skiffertejp.

Tejpen läggs som ett T längs fogarna. När nästa lager plattor läggs pressas de ner i tejpen och håller taket tätt. Skiffertak på mindre uthus och garage kan läggas utan skiffer. Gäller det en året runt-bostad bör du anlita en fackmn för att lägga taket.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Tak