Papptak med listtäckning

Vill du göra något extra av ditt papptak kan du göra en så kallad listtäckning, som ger huset ett annorlunda utseende.

Listtäckning kräver ett underlag av underlagspapp. Taktäckaren börjar med att markera listernas placering. Den första ska ligga i mitten av taket, så här mäter taktäckaren ut halva listens bredd på var sida om mittlinjen.

Takläggare ska lägga en 60 cm bred ytpapp mellan listerna. Samtidigt ska det vara ett utrymme på 1 centimeter mellan listen och den mellanliggande pappen. Därför mäter takläggaren ut 62 cm plus en listbredd från mittlinjen.

Samma mått tas ut på andra sidan och markeringarna avsätts även längs taknocken. Efter det markerar takläggaren 20 cm upp från takets nedre kant i vardera sidan. Listerna ska inte gå hela vägen ner till takfoten. Nu slår takläggaren kritstreck vid alla markeringarna.

Listerna ska inte heller gå helt upp till taknocken, så takläggaren drar ett streck även 20 cm ner från nocken. Nu är all markering gjord och takläggaren kan börja anpassa listerna. Överkanten på varje list ska vikas ihop.

Därför klipper takläggaren upp listen längs mittlinjen med en plåtsax och kapar sedan hörnen. Sedan använder han en falstång för att böja in ändarna så att de formar en spets. I nederkant placeras en trekantig metallbit, ett bottenstycke, och listen skruvas fast med två skruvar i nederkant.

Sedan görs resten av listen fast på samma sätt, med skruvar hela vägen upp till nocken. Skruvarna fästs var 20e cm.Nästa list tillpassas och monteras på samma vis. Om listerna inte är tillräckligt långa för taket kan man enkelt förlänga dem genom att lägga dem an varandra.

Se bara till att den som ligger närmast taknocken också hamnar överst. Takläggaren rullar nu ut en 30 cm bred remsa takpapp längs båda listerna. En liten bit papp används för att täcka hålet i botten på listerna.

Takläggaren skär också till två trekanter av pappen. Trekanterna värms upp med en gasolbrännare och fästs på ändarna av listerna. Listerna ska nu kläs med ytpapp och för att den ska bli lättare att arbeta med värms pappen upp en aning.

Remsan av papp läggs över listen och takläggaren börjar med att svetsa fast den i överkant och trycker sedan ner den över listen. När den översta delen sitter fast värms också resten av remsan uppifrån och ner. Det är viktigt att pressa pappen mot listen så att den får ordentligt tag i metallen.

Nu ska sidorna svetsas fast. Takläggaren lyfter upp sidan och värmer takpappen innan han pressar fast den med foten. Den andra remsan papp svetsas fast på samma sätt. Remsans sidor svetsas fast på samma sätt som innan. I toppen skär takläggaren tre snitt i pappen.

Sedan kan man enkelt svetsa fast varje del för sig i taket, samtidigt som man får en snygg avrundning genom att fläta ihop de små remsorna. I botten av listerna skär takläggaren först ett snitt rakt neråt.

Sedan skär han inifrån listen och ut mot sidan, men det sista snittet läggs uppåt, varvid det uppstår ett vinklat snitt längs sidorna. Nu kan den sista biten av takpappen svetsas fast. När båda listerna har klätts med ytpapp rullar takläggaren ut en remsa takpapp mellan de två listerna.

Den pappen fästs på vanligt sätt.I botten använder takläggaren en rätbräda för att kapa takpappen i flukt med listernas nederkanter, innan han gör fast den sista pappen.Med den här grundtekniken kan du själv göra listtäckningar på ditt tak. Listerna skapar snygga vertikala linjer och ger liv åt ett annars platt tak.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Tak