Lägg ett Decra-tak

Decra är ett bra alternativ till tegeltak. Takskivorna byggs upp kring en stark stålkärna, men är ändå mycket lättare än tegel. Decra-tak kräver i gengäld att man är väldigt noga med både uppmätning och placering av takläkten.

Läkten till ett Decra-tak ska sitta med exakt 36,9 cm avstånd, mätt från underkanten. Hantverkaren börjar med att mäta upp för den nedre läkten, som ska vara kortare, eftersom den sticker ut över takrännan.

Härifrån mäts exakt 36,9 cm upp till underkanten av nästa läkt. Krysset markerar att läkten ska ligga precis på strecket. Det är helt avgörande att man håller måtten. Annars hamnar Decra-pannorna fel. Samma exakta mått sätts av på sparren i motsatt ände. Med hjälp av ett vattenpass eller ett rätbräde som placeras på de två märkena kan hantverkaren nu markera på den mittersta läkten.

Med hjälp av ett vattenpass eller en rätbräda som placeras på de två märkena kan hantverkaren nu markera på den mittersta läkten. Var noga med att placera läkten med nederkanten på strecket. Vid taknocken monteras en 25x100 mm planka, där man senare placerar en Decra-panna som kapats till. Det får inte sitta någon vulst på den panna som går upp i nocken, eftersom det då skulle bli omöjligt att sluta taket.

Den första skivan lägga upp mot den övre läkten och hantverkaren mäter upp hur bred skivan som ska ligga mot nocken ska vara.Han mäter från taknockens överkant till läktens underkant. Här har vi alltså 23 cm. Nu kan skivorna monteras, men hantverkaren kontrollerar ändå en sista gång att den nedersta skivan kommer att hamna rätt – med ett utstick på 3 cm över takrännan.

Decra-pannor läggs uppifrån och ner längs hela takets bredd. Du bör alltid använda skyddsglasögon och handskar, eftersom granulatet som pannorna är klädda med är vasst och kan hamna i ögonen under monteringsarbetet.

Därefter läggs den tillkapade pannan, som är 23 cm, upp mot nocken. Pannorna kan kapas med en särskild Decra-såg, som man kan hyra. Annars går det med en cirkelsåg eller sänksåg på lågt varv och med specialklinga. Nu kan den första pannan spikas fast. Det gör man enklast med en särskild Decra-spikpistol, som kan hyras i byggvaruhuset.

Spikarna ska sättas i överlappet mellan de två skivorna och in i läkten. Det räcker med en spik i varannan bukt. Nu går arbetet undan. Nästa panna skjuts in under den föregående, så att nederkanten på den övre pannan ligger över den nya pannan. Då blir taket helt tätt.

Kontrollera att pannan ligger rätt och stöder mot läkten innan den spikas fast. Här använder vi spik som matchar pannornas färg. Det är enklast att fästa pannorna med hjälp av en spikpistol, men man kan också skruva i dem om man föredrar det. Pannorna kan oftast läggas direkt på ett äldre tak av papp eller eternit, vilket gör ett Decra-tak till ett bra alternativ vid renovering..

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Tak