Stabilt tak till uthuset

Bitumenplattor är det givna valet om du vill ha ett billigt tak som håller länge på lekstugan eller kolonistugan. En av fördelarna är också att plattorna är mycket enkla att montera så att resultatet blir perfekt.

Intro

Taket på vår lilla byggnad med hobbyrum och carport är inte i så bra skick. Faktum är att taket är i så dåligt skick, att en häftig regnskur eller lite snö skulle kunna förstöra det helt. Vi måste alltså göra något. Lyckligtvis är det en överkomlig gör det själv-uppgift att byta ut de korrugerade bitumenplat-tor som nu tjänat ut efter 25 år. Vi behöver inte heller bli ruinerade - plattorna finns nämligen till ett rimligt pris - omkring 88 kronor per kvadratmeter.

Vi bör också ta med i beräkningen, att en den nya generationen bitumenplattor håller ännu längre.

Takplattorna är avsedda att användas på mindre, enklare byggnader som garage, uthus, bodar och lekstugor, men kan också användas på t.ex. kolonistugan.

En takplatta av bitumen väger bara 6,5 kg, dvs. 3,3 kg per kvadratmeter. Därför är det mycket enkelt att hantera plattorna. Men välj ändå att lägga nytt tak en dag då man inte varnat för storm eller stark blåst!

Korrugerad takpapp

Bitumenplattorna, som bland annat säljs under namnet Onduline, kan bäst beskrivas som plattor av styv takpapp. Du känner tydligt på lukten att bindemedlet är asfalt. En takplatta mäter 95 x 200 cm och väger bara 6,5 kg. När du lägger takplattorna med en vågs överlappning täcker varje platta cirka 84,6 cm. Om taket är mycket utsatt för starka vindar bör du dock lägga plattorna med en överlappning på två vågor. Då blir den bredd en platta täcker 75,2 cm.

Takplattorna kan du använda på tak med lutningar på mellan 5 och 85 grader och även till lodrät fasadbeklädnad. Plattorna kan läggas direkt på ett fast underlag eller på läkt. Takplattorna finns i två färger - rött och svart. Du kan också få transparenta plattor, som släpper igenom ljuset. Värmen från solen får i övrigt plattorna att klibba ihop i skarvarna, så du behöver inte täta dem.

Ta reda på din taklutning

Det är takets lutning som avgör hur mycket dina takplattor ska överlappa varandra vågrätt. Ju mindre taklutning, desto större överlappning. Taklutningen har också betydelse för avståndet mellan läkten, som ska bära upp takplattorna. I vårt fall använder vi dock läkten från det gamla taket.

Instruktion

01
Lägg taket 9 Steg

Om huset är mycket utsatt för vindar kan du med fördel lägga takplattorna med en överlappning på två vågor. I annat fall kan du nöja dig med en överlappning på en våg. Börja i den ände av taket som ligger längst bort från den vanligaste vindriktningen. Korta inte av takläkten i den ena änden av taket, förrän du fått takplattorna på plats. På det sättet får du vindskivan att sitta under en av takplattornas vågtoppar.

VIKTIGT! Plattorna får inte förvaras i starkt solsken. Då klibbar de ihop.

1

Låt plattorna skjuta ut 5 cm över takfotsbrädan eller den nedersta läkten, så att regnvattnet rinner av taket och du får plats med en hängränna.
VIKTIGT! Undvik att gå på takplattorna. Lägg ut skivor att kliva på.

2

Där plattorna överlappar och vid takfoten ska du spika i varje vågtopp. Detsamma gäller vid de tre yttersta vågtopparna vid gavelavslutningarna. Du behöver inte förborra.

3

Lägg en list som löper kant i kant med läkten och de övriga spikarna. Rita streck på vågtopparna. Då hamnar alla spikar i en jämn och snygg rad.

4

Gör en vågrät förskjutning på en halv plattas bredd när du börjar med nästa rad takplattor. Takets lutning bestämmer hur mycket plattorna ska överlappa lodrätt.

5

I ena änden av taket börjar du med en vågtopp ovanpå vindskivan. Därefter arbetar du dig vidare över taket. Först när sista plattan är på plats sågar du av läkten, så att vindskivan kommer att ligga under en vågtopp.

6

Använd en vinkelhake och rita streck på sidan av läkten. Såga sedan av läkten med sticksåg eller fogsvans. Du kan också välja att lägga en rak bräda som styrskena för en cirkelsåg. Men tappa inte balansen på stegen.

7

Ta reda på vinkeln mellan vindskivorna som avslutar taket. Håll en smygvinkel på ett vattenpass som ligger på läkten. Ta ett vattenpass till och håll det i samma hand som smygvinkeln. När vinkeln är i lod låser du smygvinkeln.

Avsätt vinkeln på vindskivorna och såga till dessa, så att de passar ihop där de möts. Stryk brädorna med träskydd innan du sätter upp dem.

8

Vindskivorna monteras ihop upptill mitt över takåsläkten. Skruva fast dem i ändarna på läkten med rostfria skruvar, som helst bör vara minst 3 gånger så långa som brädan är tjock.

9

Sätt alltid en nockläkt under taknocksplattorna. De är flexibla och kan böjas så att de passar till alla taklutningar. Se till att spika genom taknocksplattorna i alla vågtoppar.

Material

• Onduline takplattor, 95 x 200 cm
• Onduline taknocksplattor, 100 cm långa
• Ondulinespik med färgade spikhuvuden
• Ev. vindskivor och skruvar
• Taknocksläkt

Specialverktyg

• Ev. cirkelsåg
• Kap-/geringssåg
• Smygvinkel

Ondulineplattor säljs på byggmarknaderna.

Tidsförbrukning

Ett litet tak klaras på en dag.

Pris

Cirka 88 kr per kvadratmeter. Därtill kommer eventuell läkt och brädor till vindskivor.

Svårighetsgrad

Denna uppgift kräver ingen hantverksmässig erfarenhet.

Ritning

Montera plattorna i rätt ordning

I den här ordningen ska du montera plattorna. De läggs förskjutna i den ordningsföljd som teckningen visar. Du kan med fördel börja i motsatta änden av den vanligaste vindriktningen. Då vänds överlappningarna bort från vinden.

Om du väljer att börja med en halv platta i andra raden blir de lodräta skarvarna mellan takplattorna förskjutna. Därmed undviker du att fyra plattor överlappar varandra i platthörnen.

Montera plattorna i rätt ordning

Tips & Tricks

Avslutning vid vindskivorna

Takets avslutning vid vindskivorna kan du utföra på flera olika sätt. I lösningen till höger har kanten på takplattan ett bra stöd, och vindskivan är samtidigt täckt. I lösningen till vänster täcks vindskivan av en så kallad vattbräda av trä eller metall. Vilken lösning du än väljer, ska den korrugerade plattan alltid avslutas med en vågdal.

Avslutning med vattbräda

Avslutning utan vattbräda

Så sågar du plattorna

De verktyg du använder till trä kan du också använda till arbetet med bitumenplattorna. De kan alltså mycket väl sågas med fogsvans eller cirkelsåg. Verktyget får dock svarta ränder av asfalten - dem tar du bort med bensin, terpentin eller liknande.

Du kan såga till takplattan med en fogsvans. Men sågen blir smutsig.

Spara tid och såga en bunt plattor på en gång med cirkelsåg med styrskena.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Tak