Spännband och avstyvning

Stormsäkring i form av vindavstyvning görs för att inte bygget ska skeva, taket lyftas eller rent av blåsa av. Vi använder en färdig lösning med en uppsättning beslag och 40 mm spikband.

Stormsäkring i form av vindavstyvning görs för att inte bygget ska skeva, taket lyftas eller rent av blåsa av. Vi använder en färdig lösning med en uppsättning beslag och 40 mm spikband. Börja med att skruva ut beslagsskruven så att det senare går att spänna upp det ordentligt.

Beslaget monteras på den yttersta taksparren. Det görs fast med 50 mm ankarskruvar som fördelas jämnt i hålen. På samma sätt skruvas mottagarbeslaget fast i det diagonala hörnet. Och så likadant i de två återstående hörnen.

Förstyvningen ska alltid göras diagonalt i höjd med bjälklagets eller sparrarnas undersida. Nu behöver du en medhjälpare för att hålla måttbandet medan du mäter upp hur långt det är mellan de diagonala hörnen.

Mät från insida till insida mellan beslagen.Du kan ledigt lägga till en eller två centimeter till måttet. Då bliver det lättare att montera spikbandet. Man kan alltid kompensera genom att dra åt beslaget lite extra senare.

När spikbandet rullas ut är det smart att fixera det i ena änden, till exempel som här genom att sticka in änden under skjulets vägg. Då är det lättare att kontrollera bandet. Hantverkaren markerar var bandet ska kapas.

Det är enklast att använda en bågfil.Spikbandet rätas ut genom att man rullar ihop det åt motsatt håll. Då blir det lättare att hantera.Bandet trycks in i slitsen på beslaget. Man behöver passa in det så att hålen i beslaget passar med hålen i spikbandet. Samma sak görs i andra änden.

Notera att muttern ska sitta på översidan. Då ser dragkraften till att muttern inte arbetar sig loss med tiden.Sätter du fyra skruvar i vartdera beslaget ska det nog hålla. Skruvarna spänns med en skiftnyckel eller som här, en hylsnyckel.

Nu kan bandet spännas genom att bandspännaren dras moturs. Det behövs inte många varv innan det dras åt ordentligt. Men du får inte dra åt det för mycket ännu. Först måste det andra bandet monteras.

Till att börja med räcker det att dra åt med handkraft. Men sen behövs det en rejäl skiftnyckel. Dragkraften i avstyvningen är nästan ofattbart stor. Titta hur den ena stolpen, som lutar en aning, rätas upp helt och hållet tack vare spikbandet.

När det är tillräckligt spänt i båda ledderna låser man bandspännarna med kontramuttrarna som även de dras åt med skiftnyckel. Bandet ska vara så hårt spänt att det ligger an mot taksparrarna.

Överallt där bandet korsar en taksparre drar vi i ett par ankarskruvar. Då fördelas avstyvningen så att hela takkonstruktionen blir stabiliserad. Man kanske inte behöver förstärka ett sånt här litet skjul.

Men ska du bygga en större carport, uthus eller gäststuga bör du helt klart lägga extra resurser på en vindavstyvning.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Tak