Skydda limträbalkarna mot röta

Ändar på limträbalkar som har frilagts och sticker ut under taket är kanske en arkitektonisk finess. Men risken för röta är stor och genom att täcka in dem med plåt förebygger du den risken.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
30 minuter
Pris
150 kr/m

Intro

Det får konstruktionen att se lättare ut, när änden på en limträbalk sticker ut och syns. Det sägs vara orsaken till att många bjälkar får sticka ut i friska luften och utsättas för regn och rusk.

Men konstruktionsmässigt är det alltså en mer tvivelaktig idé: Ändträ är sårbart och suger ofta fukt, och därför är det en bra idé - och ett bra sätt att förebygga vad som i värsta fall kan bli ett försäkringsärende - att bjälkarna täcks in så att de inte utsätts för fukt. Detsamma gäller för annat ändträ, som ibland sitter oskyddat och utsatt.

Täck lätt med plåt

Med plåtprofiler som passar till de allra flesta slags limträbalkar är det lätt att göra ett skydd, så att regnet rinner av istället för blöta ner träet.

Med en plåtsax och en fogpistol blir arbetet klart på nolltid.

Instruktion

01
Så här täcker du in bjälken 6 Steg

Plåtprofiler finns i olika dimensioner, så de passar till de flesta limträbalkar.

Profilerna är flexibla och du kan anpassa dem till just din bjälke. Det enda som krävs är några klipp med en plåtsax, och så kan du limma plåtprofilen på bjälken med ett bra montagelim.

Var uppmärksam på att det inte bara är änden utan även lite av bjälkens ovansida som ska täckas in. Annars är risken att regnvattnet ändå kan rinna in under plåten - och då gör plåten mer skada än nytta.

1

Mät höjden på bjälken. Den bestämmer hur lång profilen ska vara. Här används en profil av aluminium, men det kan vara lättare att hitta profiler av plåt.

2

Mät in till första sparre eller motsvarande hinder som bestämmer längden på den vågräta delen. Lägg ihop de två måtten och såga eller klipp av plåten i den längden.

3

Klipp ett snitt på sidan av plåten. Klipp där plåten ska bockas längs bjälkens ovansida.

4

Klipp ut en trekant på båda sidor av profilen. Nu kan aluminiumet böjas så att du får en profil med en vinkel som motsvarar den vinkel som bjälkens ände har sågats i.

5

Sätt på montagelim i en obruten sträng längs alla invändiga kanter, så att profilen förseglas runt bjälken.

6

Sätt på profilen. Tryck fast den ordentligt. Om det behövs kan du hålla fast den med tvingar tills limmet har torkat. Nu är limträbalken skyddad mot regn.

Material

  • Limträprofil
  • Montagelim

Specialverktyg

  • Plåtsax

Tidsförbrukning

20-30 minuter plus torktid.

Pris

Ca 150 kr per meter inklusive lim.

Svårighetsgrad

En väldigt lätt - men också väldigt viktig - uppgift.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Tak