Byta skifferplattor

Här har en skifferplatta spruckit och taket är därför otätt. Det måste repareras så fort som möjligt annars finns det risk för att vattenskador.

Börja med att plocka bort de lösa bitarna.Resten av den trasiga skifferplattan sitter fast och de två spikar den är fastgjord med ligger under två andra plattor. Men eftersom skifferplattor alltid spikas i mitten ärr det lätt att räkna ut var spikarna sitter.

De sitter vid de gula prickarna.Men de är dessvärre inte så lätta att komma till. Takläggaren använder en särskild spikutdragare som sticks in under plattorna. När den har grepp om spiken slår takläggaren tillbaka verktyget så att spiken dras ut.

Samma sak upprepas på andra sidan.Nu kan man försiktigt plocka bort den förstörda plattan.Här ser man hur utdragaren fått grepp om spiken. Om skifferplattorna ligger utan undertak ska man lägga på skifferkitt på både den nya plattan och det befintliga taket för att reparationen ska hålla tätt.

Kittet läggs på det område som här markeras med tejp.Nu ska den nya skifferplattan monteras. Den ska in under de två övre plattorna, varför takläggaren för in kilar för att hålla upp dem så att det finns plats för den nya plattan.

Nu kan kilarna plockas bort och spikarna på de andra plattorna fästas. Eftersom det inte går att göra fast den nya plattan med en spik i mitten används en särskild takskruv med plastmanschett.

Takläktens överkanter ligger med 30 cm mellanrum. Därför mäter takläggare ut 58 cm så att han är säker på att träffa läkten. Hålet ska förborras med ett borrstål som är ett par mm större än skruven. Det måste finnas lite utrymme för taket att röra sig, annars finns det risk för att plattan spricker.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Tak