Nytt tak på rekordtid

Om du lägger det nya taket ovanpå det gamla slipper du besvär med att riva det gamla, avfallssortera det och köra det till tippen. Gör jobbet själv, så sparar du både mycket tid och pengar!

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 veckor
Pris
50.000 kr/120 m2

Intro

Hur ser taket ut? Börjar det bli slitet så det är dags att lägga om det? Är det av plåt, fibercement eller kanske rent av ett papptak? I så fall finns det en billig, enkel och snabb lösning: använd det gamla taket som underlagstak och lägg Decra stålpannor ovanpå! Om bara takkonstruktionen är felfri, så gör det mindre om det ev. är skador i ytskiktet. Det nya taket väger endast cirka 7 kg per kvadratmeter.

Det är faktiskt rätt smart att låta den gamla beläggningen ligga kvar. Framför allt för att du inte behöver vara rädd för plötsliga störtskurar. Taket är ju tätt utan att du behöver täcka det med presenningar. Och du slipper besväret med att bli av med det gamla taket.

För att det nya taket inte ska bli för tjockt, skruvar du fast lister från nock till takfot i vågdalarna på det gamla taket. Fäst listerna i dalar där det inte sitter skruvar för annars blir det svårt att få dem att ligga plant.

Till ströläkt använder vi 25 x 38 mm trä och till bärläkt 25 x 50 mm. Läkten skruvas fast med självborrande skruvar, som utan besvär går igenom det gamla plåttaket och fäster i de gamla läkten.

När du skruvar fast bärläkten på strö-läkten går skruven ner i plåttaket och det ger en stadig konstruktion.

Före montering bör du stryka all läkt med grundningsolja. Det kan du göra även om du använder tryckimpregnerad läkt - för att vara på den säkra sidan.

Läggningen av takpannorna går tämligen snabbt, men tänk på att först skaffa en vinkelslip med kapskiva för metall. Maskinen ska ha variabel hastighet. Vi föreslår att du också skaffar en spikpistol. Vårt tak är cirka 120 kvadratmeter och vi skulle slå i cirka 1000 spikar!

Takpannorna finns i flera olika färger och ytbehandlingar. Några påminner så mycket om tegelpannor att man inte ser skillnad förrän man står tätt intill dem.

En takläggare gav oss en offert, och den avsåg två man i en vecka, alltså 80 timmar. Vi räknade med lite längre tid för oss gör-det-självare - två veckor för två man - och det klarade vi jobbet på.

Takpannorna till 120 m2 får rum på en pall och kan köras hem på en stor släpkärra.

Instruktion

01
Förberedelser 6 Steg

Innan du kan lägga det nya taket måste du kapa en del av det gamla taket längs takfotren. Det är för att du ska få plats för en takfotsplåt som ska leda ner vatten från taket till hängrännan, för den kommer ju att sitta en bit längre ner i förhållande till det nya taket.

När takfotsplåten är på plats ska du montera ströläkt från nock till takfot. Här fäster vi dem i dalgångarna i det gamla taket för att avståndet mellan gammalt och nytt tak ska bli så litet som möjligt. När du sedan fäster bärläkten har du stor nytta av ett par mallra, två läkt som du har försett med streck med inbördes avstånd på 37,2 cm.

1

Börja med att kapa en bit av det gamla taket. En vinkelslip med kapskiva för metall skär lätt igenom plåttaket. Kapa längs den undre läkten och ta samtidigt bort rännkrokarna.

2

Lägg en takskiva på taket tillsammans med en takfotsplåt för att bestämma placeringen av de två nedre bärläkten. Håll upp en ny rännkrok och se till att takfotsplåten går ner förbi kroken, så att vatten kan rinna ner i rännan.

3

Fäst en remsa takpapp under den gamla takplåten och en bit ut på takfotsplåten. Takpappen ska leda ev. vatten från underlagstaket över takfotsplåten och fram till hängrännan.

4

Skruva fast ströläkt A på var 30:e cm i vågdalar där det inte finns skruvar. Fäst läkten med 4,5 x 70 mm skruvar med borrspets, så att de går igenom takplåten och ner i bärläkten.

5

Den första bärläkten B skruvas fast på båda sidor. Spänn en lina från sida till sida och lyft linan med ett par klossar, så att du kan placera läkten rakt innan den skruvas fast.

6

Med två mallar ser du till att få korrekt avstånd mellan bärläkten. Knacka gärna ner en spik genom läkten vid första måttet, så att du vet att mallen hamnar exakt där den ska på första läkten.

02
Vinkelrännor 2 Steg

Vinkelrännorna av stål levereras färdiga och du behöver endast kapa den översta. Rännorna vilar på ströläkt A, som går hela vägen in till mitten av den gamla rännan. Den vilar också på vinkelränne-lister C, som spikas fast på ströläkten och som passar i falsar på rännorna.

Börja läggningen nerifrån och spika fast varje profil upptill, innan du lägger nästa profil med överlappning.

När vinkelrännan som här ska leda ut regn- och smältvatten på taket ska du täta underlaget där rännan slutar. Till det använder vi Wakaflex tätningsband, som finns i fler kulörer.

1

På båda sidorna av vinkelrännan monteras 19 x 50 mm lister C. Vinkelrännorna är koniska och ska läggas med den breda änden uppåt (markeras med pil). Skjut in ett par läktbitar under rännan så att du kan spika fast den.

2

Börja med den nedersta profilen när rännan läggs. Det är viktigt att täta där rännan slutar, om den leder ut vattnet på taket. Till det kan du använda tätningsband D, som vi har gjort.

03
Lägg takskivorna 6 Steg

Det smarta med dessa takskivor är att de läggs uppifrån och neråt. Då kan du använda bärläkten som stege och därmed stå stadigt när du lägger skivorna. Men glöm inte att lägga på nocken innan du kommer för långt. Lägg inte mer än en eller två rader skivor, innan nocken görs klar. Annars blir det svårt att nå upp och skruva fast den.

Varje takskiva spikas fast på bärläkten där den överlappar skivan som ligger under. På så sätt spikas alla skivor fast både upptill och nertill.

1

Eftersom taket höjs med takskivornas tjocklek och avståndet till det gamla taket, blir det nödvändigt att sätta upp nya vindskivor E. Det är en fördel att måla vindskivorna först.

2

Gör en provläggning från takfot till nock så att du kan mäta den övre raden. Skivorna ska säkert kapas och det gör du med vinkelslip. Skruva sedan fast dem på de uppstickande ströläkten A.

3

Lägg nu en rad i sänder. När en rad har fästs upptill, lyfter du skivorna undan för undan i raden och skjuter in skivor i nästa rad. När du har lagt två rader spikas de fast nertill medan de trycks upp mot bärläkten ovanför.

4

Spika fast takskivorna. Du ska fästa en spik nertill på varje ”panna”, så det blir många spikar! Vi använde spikar med gängor och spår, och de kan skruvas ut igen om någon hamnar snett.

5

Skruva fast två 25 x 50 mm nocklister F, och fäst skumtätningsband på dem, när den ena taksidan är klar och du har lagt två rader skivor på nästa sida. Därefter kan nockskivorna skruvas fast.

6

Takskivorna ska kapas längs vinkelrännan. Men innan du lägger skivorna och fäster dem, ska du fästa ett skumtätningsband på kanten av vinkelrännan. Då kan det inte komma in yrsnö eller blad under takskivorna.

04
Avslutning 3 Steg

När du har lagt nocken och täckt taket med de nya takskivorna är du nästan klar. Det återstår bara en del mindre jobb. Du ska bl.a. annat täta mellan vindskivorna och taket, och till det kan du använda särskilda vindskiveprofiler.

Finns det en takkupa på taket, ska du täta även där mellan vindskivorna och taket. För att det inte ska skvätta upp vatten från hängrännan under det gamla taket, fäster du en takfotsplåt under de nedre skivorna så att den går ner i rännan. Takfotsplåt och vindskiveprofiler spikas fast precis som takskivorna.

1

Takfotsplåten går in en bit under den nedersta raden och spikas fast på de utstickande ströläkten. Lägg märke till att takpappremsan, som ligger under det gamla taket, slutar längs undre kanten på plåten.

2

Om det finns en takkupa på ditt tak, ska du fästa specialprof ler på kupan - liknande vinkelrännorna - så att vattnet från väggen på kupan kan rinna ut på taket och ner i hängrännan.

3

Vindskiveprofilen skruvas fast, så att det inte tränger in vatten mellan vindskivan och det nya taket. Delarna passar ihop för prof lerna levereras med urtag för skivorna.

Material

Decra ståltakskivor från Icopal:
• 120 m2 skivor med tillbehör
• 20 m Wakaflex tätningsband D)

25 x 38 mm tryckimpregnerat trä:
• 350 m ströläkt (A)

25 x 50 mm tryckimpregnerat trä:
• 400 m bärläkt (B)

19 x 50 mm sågat trä:
• 20 m lister (C) till vinkelrännor

25 x 50 mm sågat trä:
• 45 m nocklister (F)

25 x 150 mm sågat trä:
• 22 m vindskivor (E)

Dessutom:
• 4,5 x 70 mm och 5,0 x 100 mm skruvar med borrspets
• 25 mm pappspikar
• takpapp
• hängränna
• grundningsolja

Tidsförbrukning

Ett tak på cirka 120 m2 tar cirka två veckor för två man, när man inte har någon större vana vid arbetet.

Pris

Runt 50000kr för 120 m2.

Svårighetsgrad

Arbetet går lätt och problemfritt om du är noga med läktavstånden.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Tak