Lägg tak - ett äkta vasstak

Två riktiga takläggare visar här hur ett vasstak läggs. Vi kan inte rekommendera att du själv lägger vasstak på ditt hus,men om det är fråga om ett mindre projekt, t.ex. en lekstuga, är det bara att sätta i gång. Och om du skall reparera mindre skador på ditt eget vasstak får du här veta hur man gör.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 dagar
Pris
700 kr/m2

Intro

Två riktiga takläggare visar här hur ett vasstak läggs. Vi kan inte rekommendera att du själv lägger vasstak på ditt hus, men om det är fråga om ett mindre projekt, t.ex. en lekstuga, är det bara att sätta i gång. Och om du skall reparera mindre skador på ditt eget vasstak får du här veta hur man gör.

Den moderna taktäckningsmetod som man använder i dag är mycket enkel. Man fäster vassknippena vid läkten med järnstänger som läggs parallellt med läkten och fästs med skruvar och ståltråd.

Du arbetar på en sida av taket åt gången och lägger på ett knippe av vassen i taget. Det ger goda möjligheter att ge taket rätt form under arbetets gång och vass är ett otroligt enkelt material att arbeta med. Om ett knippe som du arbetar med är för tjockt någonstans tar du bort en del av det och om det är för tunt lägger du till lite. Om det går alldeles galet tar du helt enkelt bort hela knippet och börjar om från början.

Det kan vara en bra idé att ta hjälp av en professionell takläggare som kan leverera vassen och låna dig de nödvändiga verktygen. Men projektet är så pass enkelt att du kan sätta i gång med det på egen hand.

Et vasstak kan läggas på ett befintligt tak (här av plywood) eller direkt på taksparrar så att man kan se stråna inifrån.

Instruktion

01
Lägg första lagret vass 10 Steg

Innan du kan lägga det första lagret vass skall bärläkten skruvas fast. Sedan lägger du ut vassen i lager - ett lager för varje läkt. Börja nerifrån och gör en taksida färdig innan du går till nästa.

Kom ihåg att taklutningen skall vara minst 45 grader. Tjockleken på ett vasstak skall vara minst 25 cm. Du mäter taktjockleken vinkelrätt från vassens ovansida till takläkten.

Skruva fast läkten på taket med ett inbördes avstånd på cirka 25 cm. Vi har använt 5,0 x 75 mm skruvar. Den nedersta läkten skall ställas på högkant, övriga läggs ner på taket.

Täck ändarna på läkten med en vindskiva som är 22 x 95 mm och fäst den väl. Låt vindskivorna bilda en spets överst eller bind som här ihop dem med ett mellanstycke.

Lägg ut det första lagret vass på taket. Till det första lagret har vi använt 11 knippen på varje sida av taket.

Lägg på en 4 mm rostfri järnstång och böj 5 cm av den i vardera änden i 90 graders vinkel. Placera den ovanför den nederst liggande läkten och lägg ut vassen i knippen under stången.

En nyare och enklare metod vid taktäckning är att fästa vassknippena med korta trådar som skruvas fast i läkten. Trådarna spänns sedan runt den vågräta stången.

Sätt en skruv med ståltråd (5,0 x 35) i borrmaskinens bitsförlängare. Borra sedan skruven genom mitten av varje vassknippe och skruva fast den i takläkten under den.

Dra nu ståltråden på plats så att en tråd hamnar på vardera sidan om järnstången.

Gör en ögla på ståltråden och spänn fast järnstången med drillapparaten. Banka stråna på plats så att taket blir lika tjockt överallt. Skruva och dra fast alla knippena vid stången med cirka 20 cm mellanrum. Avståndet mellan bindningarna skall vara så kort att knippena bildar ett jämnt och fast lager. Strama åt öglorna ytterligare när hela raden är lagd.

Låt kärvarna sticka ut cirka 15 cm över takskägget. Slå in vassen på plats med en täckevraga (det heter verktyget) så att de bildar en spetsig vinkel mot takytan.

Takskägget är cirka 20 cm tjockt. Genom att banka in stråna så att de bildar en spetsig vinkel får du en rejäl droppkant.

02
Lägg nästa tre lager vass 5 Steg

Du skall nu lägga det andra vasslagret och därefter det tredje och det fjärde. Dessa lager skall vara tunnare än det första. Det är vanligt att man lägger lite tunnare lager högre upp eftersom slitaget där är mindre. Lägg en bunt vass i taget och fäst den genast vid läkten och stålstången.

Även om proffsen använder motorsåg så bör du av säkerhetsskäl inte göra det. Skär i stället av överskjutande vass med en häcksax (el- eller bensindriven) eller med en vass kniv.

Böj järnstången som vid den första läkten och placera den över den andra läkten nerifrån. Lägg ett knippe vass under stången och bred ut det lite. Vi har använt sex knippen (på varje sida) till andra lagret.

Stick in fixeraren i knippet och vrid den 90 grader. Nu håller hakarna automatiskt ner järnstången stramt mot vassen. Stick fast takkniven i taket för att markera hur långt knippet skall bredas ut.

Håll vassen på plats med fixeraren eller ett knä. Fäst vassen genom att skruva fast trådar i läkten under den - även här med cirka 20 cm mellanrum.

Slå in vasstråna på plats med handen och täckevragan så att ändarna på stråna fördelas jämnt och snett uppåt.

Upprepa proceduren med det tredje och det fjärde lagret vass som läggs vid de två läkten högst upp. Här har vi använt 4-5 knippen per lager och sida. Avsluta med att skära av överskjutande strån så att ändarna kommer i höjd med takåsen.

03
Sätt ryggträna på plats 3 Steg

Ryggning med halm avslutar taket uppe på rakryggen där man inte kan täcka med vass, och har till uppgift att skydda takläggningen mot hårda vindar. Halmen hålls på plats av hönsnät och takryttare - även kallade ryggträn. Vi har valt att själva såga till och klyva ryggträna, men de finns också att köpa färdiga. Både ryggträna och halmen har kortare livslängd än själva taket.

De två extra järnstängerna skruvas fast på var sin sida av taket på de yttersta spetsarna i det fjärde lagret. Fäst nu en längd hönsnät vid järnstången över den fjärde läkten på vardera sidan så att det bildas en ficka för halmen.

Lägg ett underlag av takpapp över takryggen och fyll på med halm i ett cirka 15 cm tjockt lager. Bind slutligen ihop de två hönsnäten väl runt halmen med ståltråd.

Ryggträna av 1 meter kluven ek spetsas till lite i ena änden. Borra ett hål på 6 mm cirka10 cm in från spetsen och bind ihop ryggträna med krokar av kraftig ståltråd.

Material

VIRKE:

• 10 bitar läkt à 45 x 45 mm
• 4 tryckimpregnerade brädor à 22 x 95 mm till vindskivor
• 50 skruvar à 5,0 x 75 mm (skruvarnas storlek anpassas till takets tjocklek)

TAK:

• 50 knippen vass
• 10 rostfria stänger à 4 mm x 2,5 meter
• 150 skruvar à 5,0 x 35 mm med ståltråd (vi har här använt 35 mm torx 25 med kort tråd

RYGGNING:

• 2 längder hönsnät à 2,5 meter (hönsnätet skall ha en maskstorlek på 40–50 mm och en bredd på 90 eller 75 cm, då andra storlekar blir för styva eller har för stora/små maskor)
• 1 längd takpapp på 2,3 meter
• 1 bal halm
• Rostfri ståltråd
• 12 ryggträn, t.ex. av kluven ek
• 6 krokar bockade av 30 cm, 4 mm rostfritt stål (till att binda ihop ryggträna två och två)

Tidsförbrukning

3 dagar

Pris

Cirka 4 000 kronor. (Om en takläggare skall lägga det kostar det cirka 6 000 kronor.)

Ett nytt vasstak kostar cirka 600-700 kr/m beroende på hur mycket snickeriarbete och brandskydd som krävs. Lekstugan är 2,3 m lång och 1,2 m hög.

Tips & Tricks

Verktyg som skall användas

Ståltråd med skruvar
Takkniv
Drillapparat
Fixerare
Sladdlös borrmaskin med 30 cm bitsförlängare
Täckevraga

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Tak