Två riktiga takläggare visar här hur ett vasstak läggs. Vi kan inte rekommendera att du själv lägger vasstak på ditt hus, men om det är fråga om ett mindre projekt, t.ex. en lekstuga, är det bara att sätta i gång. Och om du skall reparera mindre skador på ditt eget vasstak får du här veta hur man gör.