Kolla taket och spara en förmögenhet

Kolla taket regelbundet och upptäck röta och fuktskador i tid. Här får du checklistan på de 9 kritiska ställen som du måste ha koll på!

Se upp! Annars förbiser du en mycket viktig del av ditt hus: taket.

Fasaden, fönsterna och allt annat som är i ögonhöjd får vi lätt syn på, men en sprucken takpanna eller stopp i rännda-len kan få sköta sig själv - och utveckla sig till ett jätteproblem, om du inte kommer ihåg att inspektera taket med jämna mellanrum.

Och konsekvenserna av en takskada är ofta betydligt värre än en skada på fasaden. För taket är ju husets mössa som ska skydda mot regn och smält snö, och eftersom vatten alltid kan leta sig in kan du snabbt stå där med en kostsam vattenskada även om hålet i taket är minimalt.

Så här slipper du att klättra

Du behöver inte kasta dig ut på taket iförd Spiderman-dräkt. Med en bra kikare kan du stå säkert nere på marken och ändå få en närbild av varenda takpanna och list. Då upptäcker du eventuella problem i tid, innan de utvecklar sig till förargliga försäkringsskador som kostar mycket i både tid och pengar.

Din checklista

1. Vindskivor

Överväg att byta ut dem

Vindskivor ska täcka takets kanter, så att det inte kan tränga in regn och snö. Brädorna tar så att säga “skräpet” och är därför mycket utsatta. De är ofta tänkta som “offerbrädor” som helt naturligt måste bytas med tiden (hellre byta ut ett par billiga brädor än ett helt tak).

Men ju bättre du underhåller dina vindskivor, desto längre håller de naturligtvis.

Så snart vindskivorna blir tråkiga att titta på ska de målas. Ruttnar de måste de förnyas - eller bytas ut mot t ex fiber-cementbrädor som kan hålla i många år utan att underhållas.

2. Utsprång

Håll koll på virket

Brädorna under takfoten och gavelsprånget skyddas av takbeläggningen och av vindskivor och takfotsbrädor. Men om det skyddet sviktar på grund av bristande underhåll kommer det in vatten ovanför utsprångsbrä-dorna, och då ruttnar de.

Vad värre är, är att denna röta med tiden kommer att fortplanta sig till takstolar och -bjälkar.

Håll vindskivor och takfotsbrädor i gott skick - och titta upp på utsprånget efter tecken på fukt eller röta.

3. Takplattor

Kolla på taket efter sprickor

Takplattor av t ex eternit bryts ner med tiden, av såväl väder och vind som av mossa som växer på takplattorna.

En sprucken platta är en väg som säkert leder till fler skador. Även en liten spricka kan snabbt utvidga sig, i takt med att vatten och is letar sig ner i den.

När ytan på en eternitplatta väl har börjat gå sönder, sätter förfallet också fart och snart kan hela eller delar helt enkelt ha blåst iväg.

Det är klokt att efterspänna takskruven, om du ändå är uppe på taket. Och hittar du lösa skruv så är det något som du måste kolla. Lösa skruv kan nämligen resultera i knäckta plattor.

4. Ränndalen

Se upp med takets svagaste punkt

Det invändiga hörnet mellan två takytor som möts kallas ränndalen. Och dess funktion är att leda bort vatten från taket och ner i hängrännan.

För att det ska hända måste rännda-len vara fri från löv och kvistar. Och den måste vara hel och utan sprickor.

Ränndalen är en av takets sårbara punkter, eftersom det är öppet in under takpannorna. Därför måste du kontinuerligt se efter den och hålla ett speciellt vaket öga på takpannorna som gränsar mot rännan, eftersom de är särskilt sårbara.

5. Taknock

Kolla allra överst

Taknocken är takets högsta punkt och därför är den också särskilt utsatt t ex när det stormar, vilket den är helt oskyddad från.

Skivor eller tegelpannor kan knäckas eller helt enkelt flyga av.

Precis som med takbeläggningen i övrigt måste skadade delar av nocken bytas ut så snart som möjligt, innan vatten tränger in.

6. Takpannor

Byt spruckna pannor med detsamma

Takpannor av tegel eller betong kan gå sönder. Till följd av ett direkt slag, t ex en gren från ett träd, eller ett föremål som blåser iväg i en storm.

Små sprickor kan också utvidgas efterhand som vatten, is och mossa tar sig in i sprickan.

Om taket är brant är det enklast att inspektera taket med en kikare: Ställ dig så du har fri utsikt över taket och gå igenom det systematisk. Då får du syn på spruckna takpannor.

I de flesta fall är det ganska lätt att lyfta de omkringliggande pannorna med kilar och byta den som är skadad.

7. Hängränna

Gör en rutin, så du kommer ihåg att rensa

Kanske verkar det oskyldigt att en hängränna svämmar över då och då, eller att det droppar från den. Det är i vilket fall som helst ett väldigt vanligt fenomen.

Men det är långtifrån oskyldigt: Om vattnet rinner eller droppar nerför husets fasad kan det ge allvarliga skador på både trä- och stenkonstruktioner. Röta och frost sprängningar är mest allvarligt.

Så rensa din hängränna, gärna minst två gånger om året, och oftare om det står många träd nära huset.

Kolla också om hängrännan ”hänger sig” med tiden, så att vattnet rinner åt fel håll. Och har du hål i hängrännan, laga dem eller byt ut den skadade delen.

8. Stuprör

Håll stupröret rent

Oavsett hur noga du kollar och rensar dina hängrännor är det bortkastat om du inte håller såväl dina stuprör som eventuella renstrattar och lövfång rena. Dessa sitter på eller i slutet av stupröret för att fånga upp löv, kvistar och annat skräp innan regnvattnet leds bort från huset. Med tiden samlas det skräp där och om du inte rensar dem ibland täpps de igen, vilket gör att stupröret också täpps igen - då står regnvattnet stilla i röret och hängrännorna svämmar över.

9. Intäckningar

Se till att tätningarna är hela

När man gör hål i taket för att föra igenom en skorsten, ett ventilationsrör eller ett takfönster, så tätar man med olika intäckningar. De kan bestå av metall eller mjukare material som är gjorda för att effektivt hålla vattnet ute.

Om en intäckning spricker eller släpper taget så är det illa. För de har ju placerats just där risken för att vatten ska tränga in är som störst.

Så håll ett öga på intäckningarna, och ser du tecken på att de släpper eller håller på att bli utslitna, fixa det direkt.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Tak