Gör taket längre

Det krävs ett visst mod och en hel del erfarenhet, men det är långt ifrån omöjligt att förlänga ett tak med nya takstolar och ett nytt undertak.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
12 dagar
Pris
4.000 kr/takstol

Intro

Henning och Lise är snart pensionärer, men det ser de inte som något hinder för att ta itu med en genomgripande renovering av en gammal mangårdsbyggnad.

Paret föll pladask för huset redan vid första anblicken, och Henning, som är byggnadssnickare, lade genast en plan för vad de ville göra med huset. En av uppgifterna blev att renovera husets gamla tak och att förlänga det över tillbyggnaden som hade platt tak. Alla gamla takpannor skulle ner men återanvändas, och ett stabilt undertak skulle läggas innan nytt tegel lades upp.

Både Henning och Lise arbetar på heltid, och renoveringen är alltså en fritidssysselsättning, och därför är det imponerande att följa hur långt de når med hjälp av son, svärson och goda vänner - framför allt när man märker hur noggrann Henning är med allt han gör. Bara en enda gång under hela arbetet med takstolarna lär han ha sagt: ”Det behöver ju inte vara så perfekt.” Men efter en stund gjorde han ändå om jobbet. Begreppet ”det syns ju ändå inte” ingår inte i Hennings vokabulär.

Innan du sätter igång

Innan du trummar ihop ett gäng vänner och börjar riva ner ditt gamla tak är det ett par detaljer som du skall klara ut. Den ena är takstolarnas dimensioner. Här får du hjälp av den tillverkare du köper takstolarna av. Firman kan räkna ut hur kraftiga dina takstolar skall vara beroende på vad du skall klä taket med i ett senare skede. Den andra detaljen är de delar av huset som skall bära upp taket. Om du som här har en byggnad med platt tak som nu skall bära en hel ny övervåning bör du konsultera en fackman som snabbt kan räkna ut om byggnaden kan bära det nya taket eller om du måste förstärka konstruktionen.

[fore]

Instruktion

01
Nedrivningen 3 Steg

1

Nedrivningen börjar med det gamla taket. Takpannorna plockas ner och återanvänds på ett uthus, medan de gamla takreglarna och brädorna från vinden kasseras.

2

Taket på tillbyggnaden plockas bort så att det är klart att ta emot de nya takstolarna. Arbetet påbörjas en regnig dag. Plåtarna läggs lösa på taket tills takstolarna skall upp.

3

Den sneda ytterväggen rivs ner till önskad höjd. Med en murarhammare hackar Henning ner väggen så att han får en vågrät yta att mura på.

02
Uppmurningen 4 Steg

Vinden har röjts och väggarna på tillbyggnaden har gjorts vågräta. Nu skall väggarna byggas på så att huset blir enhetligt. Huvudbyggnaden har en murad gesims, som Henning självklart vill föra vidare längs hela taket. Därför ber han Lise att forma tegelstenar i en viss storlek med vinkelslipen. Tegelstenarna plockar de från insidan av den dubbla väggen på husgaveln.

1

Den nya gesimsen består av fem skift och muras längs ett snöre, så att det nya utkragningen stämmer överens med den gamla. Henning bygger upp gesimsen vågrät eftersom de nya takstolarna skall vila på väggen.

2

De gamla tegelstenarna skärs till så att gesimsen kan muras upp exakt så som den ser ut på den gamla delen av huset. Lise klarar detta med vinkelslipen och kommer ihåg både andningsskydd, handskar och hörselskydd.

3

Själva gesimsen börjar med det tredje skiftet, där den läggs ut med en kvarts sten, en så kallad utkragning. De två översta skiften sticker ut ytterligare en kvarts stenbredd och avslutar gesimsen.

4

På insidan av gesimsen har det gjorts urtag för takstolarna. Senare lägger man en bärlina nedanför som fördelar tyngden av takstolarna.

03
Uppbyggnaden 7 Steg

Både Henning, sonen Morten och svärsonen Peter deltar i arbetet den dag takstolarna levereras. Fabriken har fraktat dem med sin största lastbil som inte kan komma in på gården. Lyckligtvis är den utrustad med en mycket lång kran, och chauffören Klas, som är en god vän till Henning, stannar en stund och hjälper till.

Takstolarna levereras i två delar, en över- och en underdel, och är därför lättare att hantera. Först monteras underdelarna på tillbyggnaden och sedan fästs ovandelarna med spikplåtar.

Det är nu projektet på allvar börjar ta form och likna ett tak.

Det skall slås i 22 spikar i varje beslag, säger Henning, och då får svärsonen verkligen arbeta med hammaren.

1

Henning kollar att takstolarna passar i urtagen på gesimsen och att de står exakt 1 m från varandra. Allt stämmer. Man lägger bjälkar mellan takstolarna på 1 m avstånd så att golvet på övervåningen stöds var 50:e centimeter.

2

Takstolarna fixeras tillfälligt med reglar. De håller takstolarna på plats och eftersom man markerat var 100:e cm på dem är det lätt att rätta in dem. De skruvas fast på takstolarna.

3

Takstolarna passas nu noga in längs ett mätsnöre. Bärlinan ligger förstås i våg, det är ju Henning som murat.

4

Takstolarna skall naturligtvis också ligga vågrätt åt det andra hållet. Det fixar man med små bitar takpapp innan takstolarna skruvas fast i bärlinan.

5

Ovandelen av takstolen fästs med 4 st. 12 x 30 cm spikplåtar. Plåtarna spikas på ovandelarna innan de lyfts upp och sedan är det bara att spika fast dem på takstolarna.

6

Henning monterar tassar på alla takstolar så att de nedersta takpannorna kommer att ligga på rätt sätt. Tassarna anpassas individuellt till både nya och gamla takstolar.

7

Takstolarna är på plats. Nu kan man välja vilket tak man skall lägga och hur det skall byggas upp. Henning och Lise har bestämt sig för ett tegeltak på ett fast underlagstak med takpapp.

Klart för nästa steg

Henning och Lise skall ha tegel på taket. Men först vill de lägga ett stadigt underlagstak. När du väl har rest takstolarna står det dig fritt att välja hur taket skall se ut. Du kan t.ex. lägga ett plåttak eller välja tegel- eller betongtakpannor.
Det är givetvis mycket förnuftigt att först lägga ett stabilt underlagstak. Dels ser det till att yrsnö inte virvlar in på vinden, dels gör underlagstaket det möjligt att efter en isolering inreda vinden till bostadsutrymme.

Tidsförbrukning

4 dagar för nedmontering

4 dagar för murning

1 dagar för takstolsresning

2-3 dagar för slutjustering

Pris

C:a 3-4 000 kronor/takstol

Svårighetsgrad

Kräver stor erfarenhet - och experthjälp för beräkning av dimensioner.

Ritning

Så ser takkonstruktionen ut

Takstolarna vilar på ytterväggarna och bär upp golvet. Mellan takstolarna läggs bjälkar motsvarande dem mellan högbenen. Takstolarna är dimensionerade att bära vikten av både underlagstak och tegeltak.

Så ser takkonstruktionen ut

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Tak