15 fakta om kupor

Takkupor finns i en mängd storlekar och utformningar. Takkupan är inte bara en del av husets design. Den har en lång rad praktiska funktioner inne i huset. Det är dock en stor utmaning att bygga en takkupa. Här är 15 av de viktigaste fakta som du ska ta ställning till.

15 fakta om kupor

Här får du 5 fakta om kupor - från regler till byggteknik.

Vad är fördelarna med en takkupa?

Beroende på konstruktionen och storleken kommer en takkupa att ge flera kvadratmeter golvyta. På grund av den ökade takhöjden kommer den ge en känsla av att rummet är större.

Takkupan ger utsikt och inte minst värme från solen och ljusinsläpp.

Den kan byggas som utgång till en balkong, fungera som utrymningsväg eller användas för vädring utan att det finns risk för att det regnar in på golvet.

I denna gör-det-självbeskrivning går vi igenom 15 viktiga saker att veta om kupor – allt från regler till praktisk byggteknik.

Du kan bland annat läsa om vilken sorts kupa du ska välja om ditt tak bara kan ha en kupa, och så kan du lära dig de fackuttryck som hantverkaren använder om kupans olika element.

1. Ska du söka bygglov?

Det krävs bygglov för att göra en tillbyggnad. Takkupor räknas som en tillbyggnad eftersom de ökar byggnadens volym. Attefallstak-kupor är dock undantagna från krav på bygglov. I vissa fall krävs det en anmälan för att uppföra sådana takkupor. Inom vissa områden får attefallstakkupor inte byggas utan bygglov.

2. Hur hittar jag bland fackuttrycken?

Här kan du se de fackuttryck som hantverkaren normalt använder om takkupans olika delar.

 1. Ränndal
 2. Tak
 3. Taknock
 4. Vindskiva
 5. Spegelfönster
 6. Fönster
 7. Sidofönster
 8. Hörnstolpe
 9. Intäckning

3. Var kan en takkupa byggas?

Du kan bygga en takkupa på taket om du har ett högt hus och en öppen takkonstruktion med takstolar för hanbjälkar och sneda väggar som passar bostaden. En takkupa kan vara ett tillägg till ett redan befintligt loft. Den kan också byggas i samband med att man tar bort ett outnyttjat loft.

Takkupor kan monteras på taket oavsett om du har takpannor eller någon form av plåttak. Är du osäker på om det passar med en takkupa på ditt tak och din takkonstruktion, ska du be en fackman om råd. Hen kan också förklara vilka möjligheter och begränsningar som finns.

Här byggs en stor takkupa i samband med en totalrenovering.

4. Kan jag själv bygga takkupan?

Du ska vara en duktig och erfaren gör-det-själv-fixare om du vill klara av det själv. Men har du en ritning att arbeta efter och erfarenhet av snickeri och konstruktioner, kan du klara av det mesta själv. Du bör dock rådfråga en fackman som kan ge råd på vägen om du blir osäker. Kom ihåg att det är viktigt att planera arbetet så att du vet vad du ska göra innan du börjar. Då undviker du att taket står öppet längre än vad som är nödvändigt. Ofta kan du sluta ett avtal med en hantverkare om att dela på arbetet. Du kan t.ex. få hjälp med konstruktionen och det utvändiga arbetet med taket. Då kan du själv klara den invändiga isoleringen, beklädnaden och målningen.

Huset är öppet för väder och vind medan takkupan byggs. Så bygg snabbt!

5. Vilken typ av takkupa ska jag välja?

Det är viktigt för helheten att takkupan passar huset. Takkupan ska vara av en typ och konstruktion som passar byggstilen, taket och de befintliga dörrarna och fönstren. Även färg- och materialval ska anpassas till hus och omgivningar. Det kan vara en riktigt bra idé att anlita en arkitekt för planeringen. Arkitekten kan bidra med bra idéer och hjälpa till att visualisera och skissa på en bra lösning för just ditt hus.

6. Vad är fördelarna med en takkupa?

Beroende på konstruktionen och storleken kommer en takkupa att ge flera kvadratmeter golvyta. På grund av den ökade takhöjden kommer den ge en känsla av att rummet är större. Takkupan ger utsikt och inte minst värme från solen och ljusinsläpp. Den kan byggas som utgång till en balkong, fungera som utrymningsväg eller användas för vädring utan att det finns risk för att det regnar in på golvet.

7. Håller taket för en kupa?

Takkonstruktionen ska vara stark och ha korrekta dimensioner i förhållande till vikten på de takpannor eller plattor som ligger på taket. Takstolar och övriga delar ska vara hela och får inte vara angripna av röta eller svamp. Även fogarna ska vara intakta. Är de intakta kommer takkonstruktionen vanligtvis att kunna bära upp en takkupa. Om du bygger en mycket stor eller tung takkupa, kan det bli nödvändigt att förstärka den befintliga konstruktionen. Om du bygger själv och blir det minsta osäker ska du rådfråga en fackman, t.ex. en byggkonstruktör eller en erfaren hantverkare. De kommer att kunna bedöma om takkonstruktionen ska förstärkas.

8. Vad är skillnaden på olika takkupor?

Det är takkupans placering och takets utformning som gör den stora skillnaden i designen. Ofta avspeglar sig typen av tak och form i namnet - sadeltakskupa, pulpettakskupa, valmad sadeltakskupa och bågtakskupa. Även placeringen och storleken bidrar till att namnge typen av takkupa. Namn och form hänger vanligtvis samman med en tidsepok och byggstil. Därför finns det ofta endast ett par typer som passar husets stil. I praktiken innebär det att du inte har särskilt många takkupor att välja mellan.

9. Behöver jag en byggställning?

Ja. För det arbete som sker ute på taket ska du använda en byggnadsställning, eller en annan godkänd arbetsplattform, så att du inte kan falla ned. Har du anlitat en hantverkare att utföra den utvändiga delen av arbetet, kommer det att vara hen som ser till att säkerheten uppfylls.

10. För- och nackdelar med en byggsats?

Om du köper en prefabricerad takkupa kommer företaget som levererar takkupan att mäta upp och ge råd innan du väljer modell. De vill också kunna ta hand om en större eller mindre del av arbetet när takkupan ska monteras. Ibland kan du välja en lösning där du själv gör delar av arbetet. Det kan handla om förberedelsen av taket och den invändiga beklädnaden efter monteringen. Ofta är en prefabricerad takkupa dyrare än en takkupa som byggs på stället. Den färdiga takkupan kräver dessutom en rak och exakt takkonstruktion, då man inte kan ta hänsyn till sneda vinklar och andra fel som man stöter på under arbetets gång. Även om den färdiga takkupan verkar lättare att bygga är det inte säkert att det är så.

Så här ser en takkupa ut när den levereras som en smart byggsats.

Denna takkupa levereras med sidofönster.

PLUS: Med en byggsats bärs takkupan upp inne i huset och monteras på taket, bit för bit. Här kan du ofta även själv stå för en stor del av arbetet. Det är lätt och överskådligt och detaljerade instruktioner medföljer.

MINUS: Sneda vinklar och avvikelser är en del av taket och det kan vara svårt att få en takkupa att passa när den är tillverkad för raka vinklar och exakta mått. Det kan behöva göras anpassningar och detta kräver lite hantverkskunnande.

11. Vad händer med golvet?

Det kan i många fall vara nödvändigt att förlänga golvet ut i takkupan. Hur mycket, beror på takets lutning, var på taket (hur högt) takkupan har placerats och hur höga de befintliga kattvindarna är och om det finns ”golv” i kattvinden.

12. Kan jag själv ta bort takstolar som är i vägen?

Om takkupan ska ha en bra bredd kommer det i de flesta fall vara nödvändigt att bryta minst en takstol. Om du själv kommer att göra det här arbetet ska du veta vad det innebär. Om det bara handlar om en enda takstol, och om du är noggrann, kan du säkert göra det byte som behövs för att stödja takstolen som kortas av.

Det finns två ställen där man kan göra ingreppet. Det bästa är att göra det i trekanten mellan takstolen och hanbjälkens ovansida (A). Kan man inte göra detta, t.ex. vid loftet till nocken, kan man göra bytet direkt mellan takstolarna (B).

Rör det sig om flera takstolar vid sidan av varandra, eller om extra förstärkningar i konstruktionen behöver göras, bör du kontakta en fackman.

13. Kan jag sätta fönster i sidorna?

Det korta svaret är ja. Idag är det vanligt med trekantiga fönster på takkupans sidor (sidofönster). Det kan vara en bra lösning om man gärna vill ha så mycket ljusinsläpp och så bra utsikt som möjligt. Sidofönstren kan också ge takkupan ett lättare uttryck. Alternativet till moderna 3-glasfönster är ett tjockt isoleringsskikt som kräver tjocka sidoväggar, vilket påverkar utseendet på en liten, smal takkupa.

Ett sidofönster monteras på takkupans sida.

14. Vad kostar det att bygga en takkupa?

Det beror helt på storleken, typen och valet av material. Ofta är det billigare att bygga en takkupa på plats, särskilt om du själv kan göra arbetet och endast behöver köpa material. Även med hantverkarhjälp blir det ofta den billigaste lösningen, eftersom du sparar utgiften för leveransen och eventuell upphissning av takkupan. Kom alltid ihåg att kräva ett fast pris innan du beställer takkupan.

HÄR ÄR EN UPPSKATTNING AV VAD DET KOSTAR:

BYGGA SJÄLV
Material från 10 000 kr.

BYGGA PÅ STÄLLET
Tillsammans med hantverkare, från 30 000 kr.

FÄRDIG/BYGGSATS
Från 35 000 kr.

15. Finns det speciella byggkrav?

Som utgångspunkt ska takkupan uppfylla de tekniska egenskapskraven för byggnader. Alla byggåtgärder; de som kräver bygglov, de som kräver anmälan samt alla andra byggåtgärder ska uppfylla Boverkets bygg- och konstruktionsregler (BBR). Kraven är svåra att beskriva kortfattat, så här får du dyka ner och läsa paragraferna. Köper du en färdig takkupa ska den vara energimärkt av leverantören så att du kan se om den uppfyller de krav som du följer när du bygger.

Om du delar arbetet med en fackman kan du t.ex. själv stå för isoleringen.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Tak