Få billig värme med en pelletspanna

Pelletspannan har blivit ett vanligt, miljövänligt och inte minst billigt alternativ till t ex oljepannan. Här visar vi hur den ska installeras och ger dig tips om du tänkt göra det själv.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
Tre dagar
Pris
50000 kronor

Om du fortfarande eldar med olja så kan du minska uppvärmningskostnaden till en tredjedel om du installerar en pelletsbrännare.

Intro

Du tror kanske att du måste anlita hantverkare för att installera en pelletspanna med brännare? Det är i så fall fel, för du får själv utföra arbetet och om du inte drar dig för att gänga rör så är det inte så svårt.

Vid leverans av din nya pelletspanna får du också en installationsanvisning och följer du den, så kan det inte gå galet. Det handlar i stället om ett par dagars arbete ihop med en medhjälpare och när jobbet är klart kan du glädja dig över att kostnaden för uppvärmning minskar till cirka en tredjedel. Skulle du tycka att det känns tryggare att få hantverkare att göra arbetet, så kan du få ROT-avdrag.

Men innan du ringer och beställer en pelletspanna ska du kontakta sotaren i distriktet. Denne ska vid besiktning kolla att skorsten och pannrum kan användas vid pelletseldning. Därefter ska du be en elektriker se efter att det finns tillräckligt med eluttag i pannrummet. Först nu kan pannan beställas.

Här kan du följa hur två vana hantverkare först tar bort den gamla oljepannan och tanken och sedan installerar en komplett anläggning för pellets. Arbetet tog en dag från tidig morgon till sen kväll. Räkna med att du och en medhjälpare behöver tre arbetsdagar innan allt är klart.

Men sedan - när tanken fylls med pellets och brännaren arbetar - så kan du glädja dig över att uppvärmingskostnaderna blir markant lägre. De blir 65% lägre jämfört med olja och 50% jämfört med el.

Instruktion

01
Förberedelser

Den gamla oljepannan har gjort sitt och ska ersättas med en biobränslepanna som hanterar pellets. Sotaren har besiktigat pannrummet och skorstenen och godkänt att en pelletspannan kan installeras.

Sotaren ser efter om pannrummet är tillräckligt stort för tank, panna och varmvattenbehållare och undersöker skorstenen för att se om den kan ge tillräckligt drag för en pelletspanna. Han ska också senare godkänna installationen innan den får lov att användas.

Det mesta i pannrummet har tagits bort och nu återstår bara pannan och varmvattenbehållaren.

02
Allt det gamla tas bort 7 Steg

Allt det gamla ska tas bort, fast det måste göras bit för bit. Vattnet töms ut ur behållaren och radiatorerna. Den gamla oljetanken töms också och oljan tas om hand.

Pannan är tung och det krävs en stabil säckkärra att köra ut pannan på.

Både panna och behållare kan säljas till skrot och efter lite förhandling lovar man att hämta skrotet om det ställs på infarten. Även oljan kan säljas.

1

Rören skruvas loss från pannan när allt vatten har tappats ut ur anläggningen.

2

Pannan baxas upp på en kärra och rullas ut från pannrummet. Det är en uppgift som man måste vara minst två personer om.

3

Oljetanken lyfts ut. En tank som rymmer nästan 1200 liter är rätt stor, men det gick att lirka ut den genom ytterdörren.

4

Alla rör som tillhör anläggningen tas bort. De ersätts med nya rör. Bra rörtänger är nödvändiga för att klara av arbetet.

5

Några gamla rör kapas för att det ska gå att lossa dem ur sina kopplingar. Till det arbetet används både tigersåg och vinkelslip.

6

Nu har förberedelserna nästan klarats av. Oljepanna, varmvattenbehållare och alla rör har tagits bort.

7

Här har alla rör bytts ut från pannrummet till radiatorerna och de nya sticker nu ut genom väggen klara för anslutning när pelletspannan är på plats.

03
Pannrummet 2 Steg

Närt varmvattenberedaren och pannan har burits in kan arbetet fortsätta. Tänk på att det ska finnas fria golv och väggytor runt om så att det blir så lätt och smidigt som möjligt att utföra service och reparationer. Golvet ska vara av ett material som inte kan brinna, t.ex. klinker, medan det inte är godkänt med vinyl. Väggar och tak ska kunna motstå en brand i 30 minuter och fönstret ska kunna klara 15 minuter. Brännaren kräver mycket luft så det ska finnas en friskluftsventil i pannrummet och dörren dit ska hållas stängd.

1

Det är praktiskt att det finns luft runt pannan så att den lätt kan servas och ev. lagas.

2

Cirkulationspumpen ser till att det varma vattnet från pannan cirkulerar i systemet. Placeringen och dimensioneringen av pumpen är så viktig att du bör överlåta arbetet till en rörmokare.

04
Vattentank och panna placeras 5 Steg

Pannrummet är tomt och den nya varmvattenberedaren bärs in. Det gäller att finna en bra placering av den i närheten av de rör som går till radiatorerna och till tappkranarna. Men det ger sig ofta själv var den ska stå.

Därefter ska pannan placeras så att pelletstanken får plats och slutligen ska rör från pannan dras till beredaren. Detta kan våra proffs, men du bör överlåta arbetet till en rörmokare!

1

Varmvattentanken med tillhörande beredare sätts på plats. Vi har valt en modell som kan drivas av el och det är praktiskt om man inte eldar på sommaren.

2

Behållaren ska stå absolut lodrätt och vågrätt. Det justeras med fötterna under den och kontrolleras med vattenpass.

3

Rörhållare i skenor ger ett bra grepp runt rören och är fantastiskt flexibla eftersom de lätt kan justeras i höjdled och i djup.

4

Skenorna för rörhållarna skruvas fast på väggen med pluggar och skruvar. De ska sitta lodrätt och det kollas med vattenpass.

5

Nu kan pannan sättas på plats. Sotaren har talat om var den ska stå för att kunna anslutas till skorstenen.

05
Montering av rör och instrument 7 Steg

Samtliga delar i systemet: pelletspanna, varmvattenberedare, cirkulationspumpar och instrument levereras med monteringsanvisningar och de ska förstås studeras mycket noga. Dels för att du ska göra rätt, dels för att säkerheten är viktig.

Här fortsätter vi med montering av de olika delarna och tar upp ett nytt hål i skorstenen och murar igen det gamla, som sitter för lågt för pelletsbrännaren.

1

Nu sätts rören ihop. Många rör kan nämligen sättas ihop redan innan de ansluts till pannan.

2

I systemet ingår också givare som kollar temperaturen och det är för att den elektroniska styrningen ska kunna övervaka förbränning och värmefunktion.

3

Det är nödvändigt med en säkerhetsventil. Uppvärmningen av vatten försiggår i ett slutet system och därför behövs en säkerhetsventil som kan släppa ut vatten om temperaturen blir för hög.

4

En termometer behövs för att kunna övervaka temperaturen i både frammatningsrör och returrör.

5

Den orange dosan innehåller elektronik som kan styra vattnet direkt till beredaren i stället för till radiatorerna om du plötsligt tappar ut mycket varmt vatten.

6

En shuntventil ser till att temperaturen på returvattnet till pannan inte blir så låg att det finns risk för kondens, för då kan det uppstå rostskador.

7

Ett nytt hål borras i skorstenen för att kunna ansluta ett rökrör rakt ut från pelletspannan.

06
Ihopsättning av rör och kopplingar 2 Steg

Vi har beslutat att använda galvaniserade rör och skruva ihop dem på gammaldags klassiskt sätt med packgarn och packsalva. Det gör installationen mer gör det själv-vänlig eftersom rören då kan justeras. Om man använder packtejp går det inte att finjustera åtdragningen genom att vrida lite tillbaka. Rören kapas med rörskärare och gängas på plats. När man väl har lärt sig tekniken är det lätt.

Om du vill dra rör själv och gänga dem behöver du en gängsats. En sådan kan köpas för 500-1000 kr, men kan för det mesta hyras billigare. Gå igenom ditt behov innan du hyr eller köper.

1

Packgarnet får kopplingen absolut tät.

2

Packsalvan gör det möjligt att skruva isär kopplingen efter flera år.

07
Brännare och rökrör monteras 7 Steg

När alla rör, mätare, instrument, säkringar etc. har monterats kan man fylla på vatten i systemet. Därefter återstår bara att montera brännaren i pannan och att ansluta ett rökrör mellan pannan och skorstenen för att allt ska vara klart för provkörning.

För att vara säkra på att få en konstant och fin förbränning monterar vi en dragstabilisator i skorstenen. Det är ett balansspjäll som släpper in luft i skorstenen om hård blåst orsakar kraftigt drag.

1

Brännaren doserar pellets och är försedd med eltändning och övervakning av ljus och temperatur. En steglös brännare ser till att ge optimal förbränning.

2

Monteringen av brännaren går snabbt och lätt. Den ska bara sättas fast på två pinnbultar och stickas in i hålet i pannan.

3

Brännaren låses fast med två vingmuttrar och därefter kan elektroniken anslutas till styrboxen med hjälp av de medföljande anvisningarna.

4

Rökröret från pannan ansluts nu till det rökrör som sticker ut från skorstenen och därefter muras det upp runt röret i skorstenen.

5

Med den stora diamantborren tas ett nytt hål upp i skorstenen och där ska det monteras en dragstabilisator som ger konstant förbränning även om det stormar utanför.

6

Hålet i skorstenen har försetts med en krage för att dragstabilisatorn ska kunna monteras.

7

Dragstabilisatorn skruvas fast och det justerbara lodet ställs in med hjälp av medföljande anvisningar till önskat drag.

08
Tank och styrning 7 Steg

Tanken som pellets ska förvaras i levereras i mindre delar och ska sättas ihop på plats. Boxen med den elektroniska styrningen ska sättas upp och anslutas enligt anvisningarna som medföljer. Alla anvisningar följs noga och snart har alla delar satts på plats.

1

Tanken sätts ihop med muttrar och skruvar. I denna modell får det rum cirka 500 liter och det motsvarar cirka 320 kg.

2

Från bottnen av tanken monteras nu röret med matarskruven. Det ska gå snett uppåt mot pannan.

3

Pannans mätare ansluts till elektroniken. Det görs med hjälp av ett kopplingsdiagram som medföljer. Men du ska be en elektriker om hjälp.

4

När alla sladdar från pannan har kopplats till styrboxen kan denna anslutas till elnätet och en provkörning kan snart göras.

5

Matarröret fästs i taket med hålband och vinkeln från tanken och uppåt ska vara cirka 45 grader.

6

Den elektroniska styrningen är avancerad. Denna modell kan anslutas till Internet och styras både med dator och telefon.

7

Matarröret ska fyllas med pellets och det sköter styrboxen om. Därefter är det dags att be sotaren granska anläggningen så att vi kan provköra systemet.

Material

Pelletspanna:

 • NBE BLACKSTAR 10 kW (för bostäder på 70-200 kvadratmeter)

Varmvattenberedare:

 • NBE 689C COMBI VVB, 100 liter

Cirkulationspump:

 • Wilo Yonos PICO

Elektronik:

 • NBE V 10

Pelletstank:

 • NBE 500 liter (350 kilo pellets)

Dessutom:
Rörhållare på skenor, diverse rör, packgarn, salva, dragstabilisator mm.

Specialverktyg

 • Rörskärare, gängskärare
 • Diamantborr
 • Säckkärra

Leverantörer:
NBE: www.biocomfort.se
Wilo: www.wilo.se

Tidsförbrukning

Två proffs kan klara av jobbet på en mycket lång arbetsdag. Du och en medhjälpare bör räkna med tre dagar.

Pris

En anläggning av denna typ kostar 40000-50000 kr inkl. allt men exkl. montering.

Svårighetsgrad

Det är naturligtvis ett stort arbete att skrota oljepannan och installera en pelletsbrännare. Men om du kan gänga vattenrör och montera kopplingar - och planerar jobbet noga - så kan du klara av det.

Ritning

Här ser du ett pannrum med pelletspanna. Det stora skillnaden mot el- och oljepannor är tanken med tillhörande matarskruv.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Uppvärmning