Spara energi med värmekamera

Kan ditt hus hålla värmen, eller hamnar din dyra uppvärmning ute i kylan? Det kan en värmekamera avslöja. Du måste bara veta hur du avläser resultatet.

Det kan vara svårt att direkt avslöja om ett hus är välisolerat eller inte. Även om du kan klättra upp på vinden och se hur mycket isolering det ligger där, så kan du inte se om de murade ytterväggarna är isolerade, och du kan absolut inte se om det finns köldbryggor i isoleringen som leder in kylan och ut värmen från huset.

Om du alltså inte har en kamera som kan se genom väggar, golv och tak.

Kamera med röntgenblick

En värmekamera kan egentligen inte se genom tegel, men den kan avläsa den temperaturskillnad som finns någonstans på väggen jämfört med någon annanstans. Eller skillnaden mellan temperaturen på en vägg och ett fönster. Och om skillnaden är stor, är det ett tecken på att de områden där temperaturen avviker är sämre isolerade än andra.

Om du vill bli expert på att använda en värmekamera krävs det en längre utbildning, men du kan använda den för att hitta sådant som köldbryggor, läckage och oisolerade fönster. Att mäta värme kallas också termografering.

Det avslöjar ett värmefoto

  • Är husets väggar isolerade?
  • Finns det glipor i isoleringen?
  • Finns det köldbryggor?
  • Finns det otätheter?
  • Håller fönsterna kvar värmen?

INNAN renovering:

Värmen försvinner ut genom fönsterna

Det här huset står inför en större renovering. Tvåglasfönsterna är original och det är läge att byta ut dem mot bättre isolerande treglasfönster. Men är det verkligen nödvändigt?

Svaret ger värmekameran: Innan renoveringen är skillnaden mellan temperaturen på väggen (3,5°C) och mitt på fönstret (7,3°C) totalt 3,8 grader. Rutan är alltså betydligt varmare än väggen, och det betyder att det försvinner en hel del värme genom fönstret inifrån och ut till gråsparvarna, jämfört med det lilla som kommer ut genom väggen.

Det är viktigt att mäta när det är förhållandevis stor skillnad mellan inne- och utetemperaturen, t ex en vinterdag. Då får du det bästa resultatet.

På väggen under fönstret är temperaturen 3,5°C, men mitt på fönstret är den 7,3°C. Skillnaden är 3,8°C. Här läcker det alltså ut oproportionerligt mycket värme.

Värmekameran som används här kan ta ett vanligt foto samtidigt som värmefotot. Det gör det lättare att identifiera exakt var på huset som de olika färgerna uppträder.

EFTER renovering:

Nya fönster håller värmen mycket bättre

Efter fönsterbytet får värmekameran arbeta igen. Det görs en kall vinterdag när temperaturen på ytterväggen är -1,0 grad.

Som förväntat är temperaturen på fönstret högre än på väggen, men skillnaden är nu markant mindre än den var med de gamla fönsterna: Mitt på fönstret är det nu 3,3 grader – skillnaden mellan vägg och fönster är alltså bara 1,2 grader, och det är acceptabelt.

Nu släpps inte längre värme ut i kylan i onödan, och tillsammans med bra isolering i taket och på andra ställen har huset nu blivit både billigare och mer behagligt att bo i.

Temperaturen på väggen är -1,0°C, medan den mitt på fönstret är 0,2°C. Skillnaden har alltså minskats till 1,2°C. Det betyder att bara väldigt lite av värmen släpps ut den vägen.

Huset har fått nya fönster, men i samma stil som de gamla. Även om de flesta inte ens ser det, så syns förvandlingen tydligt på husägarens kostnad för uppvärmningen framöver.

Se golvvärmen – och undvik att skada den

Ett givet ställe att använda en värmekamera är på ett golv med golvvärme: Kameran avläser ju skillnader i temperaturer och därför syns de varma rören tydligt.

Så stäng av golvvärmen, låt golvet kallna och sätt sedan på värmen igen. Då syns värmerören mycket tydligt, och du kan dels se exakt var de ligger, om du t ex ska sätta upp en innervägg eller skruva fast en toalettstol i golvet, dels kan du se om golvvärmen fungerar optimalt eller om det t ex är någon slinga med rör som inte fungerar.

På samma sätt kan du använda kameran på din övriga värmeanläggning: Är det jämn värme på hela elementet? Är det värme i de rör som det ska vara värme i? Och finns det hål i rörisoleringen så att du blir av med värme i onödan?

Kolla allt möjligt annat

Värmekameran registrerar skillnaden mellan varmt och kallt. Och det betyder att du kan använda kameran till mycket mer än hus och isolering.

T ex kan du kolla om dina solcellspaneler har ”döda” punkter, som inte blir varma. Eller så kan du fylla det igensatta avloppet med varmt vatten och på ett foto se var det varma vattnet stannar och därmed var proppen sitter.

Dyrare kameror kan för övrigt även se om en skadad handled eller axel är inflammerad; inflammationer avger nämligen värme.

Och om du vill veta om hunden låg på soffan precis innan du kom hem, ja då avslöjar kameran den plats på soffan där det nyligen har legat något varmt.

Så här mycket kostar en kamera

Användarvänlig kamera (nordtec.se), passar privat användning.

Upplösning: 160 x 120 pixels
Skärm: 3,5" (9 cm)
Intervall: -30 till 280°C

PRIS: Ca 10.950 kr

Avancerad kamera (nordtec.se) med många möjligheter.

Upplösning: 320 x 240 pixels
Skärm: 3,5” (9 cm)
Intervall: -30 till 650°C

PRIS: Ca. 36.900 kr

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Spara energi