Bra teknik ger helt tät ångspärr

Det är inte lätt att baxa runt en stor, ohanterlig ångspärr. Men med rätt teknik får du den på plats - helt rakt och fäst och tätad efter konstens alla regler.

Intro

Har du någon gång försökt sätta upp en matta i taket? Säkerligen inte, men om du har försökt sätta stora, breda våder av ångspärr upp mot taket, har du nästan gjort det. Och då vet du att tyngdlagen inte alltid är din vän; det är verkligen en besvärlig operation.

Men precis som när det gäller allt annat, gäller det att känna till rätt metod, och den får du här. För om du börjar rätt, blir allt mycket lättare, och din ångspärr kommer att sitta slätt i taket helt utan rynkor.

Täpp igen hålen effektivt

När ångspärrsfolien är på plats, ska den häftas och limmas fast, fogas ihop och säkert också perforeras, eftersom det finns rör, kablar och annat som måste föras igenom. Allt detta handlar också bara om att känns till rätt teknik och rätt material.

Instruktion

01
Så här breder du ut ångspärren 6 Steg

Ångspärren levereras ofta på rullar med två meter bred folie (eller mer). Det är redan här som en av de största utmaningarna uppstår: Det är helt enkelt svårt att ha koll på två meter bred plast som dessutom ska sträckas ut i hela rummets längd. Men följer du tekniken här nedan steg för steg, kommer inte ens riktigt långa våder att knäcka dig.

1

Placera folien lite mindre än en vådbredd från hörnet, så att den även kan nå ner lite på den anslutande väggen. Skjut fast den på den sida som är längst ifrån hörnet med 2-3 häftklamrar.

2

Kanten sträcks ut och häftas i en rak linje bort från där du börjar. Om reglar eller liknande i taket inte är raka, gör ett rakt streck med en snörslå som du kan följa.

3

Fortsätt till motstående vägg och klamra var 30 cm. Duken ska vara sträckt. Sluta några centimeter från väggen och låt minst 10 cm folie hänga ner. Vik ut våden och låt den hänga fritt.

4

Vik nu ut hela våden. Den kommer att hänga ner från taket som en gardin. Kolla så att den når ända ut i alla kanter, men vänta med att kapa den.

5

Jämna till folien i bägge ändar, så att de två trianglarna viks ut och du kan häfta och limma folien på plats.

6

Häfta och limma fast folien. Först sätter du en sträng folielim på väggen, och sedan häftar du fast folien i taket och pressar den mot limmet på väggen.

02
Täthet är nyckeln till framgång 3 Steg

Förslut längs väggen

Hela idén med en ångspärr är att den ska sluta hermetiskt tätt om den fukt som finns i inomhusluften och inte ska hamna ute på den kalla delen av isoleringen. Och därför räcker det inte att ångspärren sitter snyggt; den ska också sluta tätt, både längs väggar, i skarvar mellan två våder och överallt där du har behövt göra hål i ångspärren för att föra ett rör, en kabel eller något annat genom den.

Den stora ångspärrsduken i taket är medvetet gjord lite för lång, så att den hänger ner ca 10 cm på alla väggar. Det gör den så att du ska kunna få skarvarna mellan ångspärren och väggarna helt täta med folielim.

1

Sätt en sträng folielim på väggen inne under den folie som hänger ner. Du får inte spara på limmet och du SKA använda lim som är gjort för just det här ändamålet.

2

Fortsätt hela vägen runt längs alla väggar. Du kan trycka till folien efterhand men se upp så det inte bildas veck, så att det blir glapp i strängarna av folielim.

3

Tryck fast ångspärren mot väggen, så att folielimmet flyter ut; limsträngen ska vara minst 4 mm bred.

Täta skarvarna

När du ska skarva ihop två våder ång- spärrsfolie, måste du vara noggrann. An- nars bildas det läckor väldigt lätt.

De två våderna ska överlappa varandra minst 10 cm. Därefter ska du tejpa ihop de två våderna med ångspärrstejp. Och det SKA göras mot fast underlag, oavsett om du sätter ångspärren i taket eller på en vägg. Du ska alltså sätta skarven över en läkt, regel eller takstol. Tryck till tejpen ordentligt så att den sluter tätt. Om den veckar sig lite, se till att försluta med en extra tejpbit där det eventuellt skulle kunna vara otätt.

03
Täta hålen efter häftklamrar 2 Steg

När du fäster ångspärrsfolien med häftklamrar, lämnar du efter dig små hål, både där klammern sitter och särskilt där en klammer inte får fäste utan släpper taget eller blir sned. Tillverkarna kräver att du sätter en liten bit tejp över klamrarna (och eventuellt andra småhål). Om du sätter upp ångspärr i ett tak eller en vägg med stålstomme, ska du istället för häftklamrar använda dubbelhäftande ångspärrstejp.

1

Skjut i häftklamrar var 10 cm när du sätter upp folien, både längs kanterna och vid överlapp mellan två våder.

2

Klipp av en liten bit ångspärrstejp och sätt den ovanpå häftklammern. Gör likadant om du har gjort andra små hål, t ex för att en häftklammer måste dras ut igen.

Ångspärr när du bygger nytt

Om du ska bygga till eller bygga ett helt nytt hus, så planera för ångspärren ända från början; det är mycket lättare att få den på plats efterhand som bygget framskrider än att sätta den när alla väggar och tak redan är på plats.

Lägger du t ex ett hammarband ovanpå en vägg, så har du möjlighet att lägga en remsa starkt självhäftande folie (sockel- eller syllisolering) som dels tätar under hammarbandet dels ser till att du efteråt kan få ångspärren att vidhäfta effektivt mot väggen. På så sätt får du en stark och sammanhängande ångspärr helt utan risk för de läckage som lätt kan uppstå när du renoverar och ska få en ny ångspärrsfolie att sluta helt tätt till en befintlig ångspärr.

Se till att väggytan är helt jämn och dammfri innan du klistrar fast syllfolien. Annars finns det också stor risk för läckage.

Så här får du det tätt när du måste göra hål i ångspärren

Även om ångspärren ska vara hermetiskt tät, behöver du ofta göra hål i den: runt ett avluftningsrör, ett fläktrör eller annan ventilation, runt om kablar eller när du ska ha ångspärrsfolien runt en takstol.

Här gör du klokt i att investera i de manschetter och muffar som tillverkarna av din ångspärr kan leverera. De säkerställer helt täta genomföringar och är mycket enklare att hantera än stora mängder ångspärrstejp. Vi använder har fyra av de produkter som tillverkaren DAFA har i sin produktserie.

04
Runt om rör 3 Steg

Manschetter till rör finns i flera storlekar. I den här finns det utstansat för rör från 125 till 160 mm - men du kan få manschetter från 12 till 400 mm. Om röret är fyrkantigt, använder du
samma manschett men måste täta med ångspärrstejp.

1

För manschetten ner runt röret. Ångspärren har skurits upp i ett kryss så att röret kan komma genom.

2

Håll manschetten mot ångspärren. Du bör göra en ram av plywood eller liknande runt röret, så att manschetten kan tryckas till ordentligt.

3

Ta bort pappen från manschettens baksida och tryck limytan mot ångspärren. Undvik att göra bulor eller veck.

05
Runt om takstol 2 Steg

Med en takstolsmanschett kan du göra täta skarvar när du ska föra ångspärren runt en befintlig takstol eller liknande.

1

Klipp upp folien så att den kommer runt bjälken. Se till att plastfolien sluter så tätt som möjligt runt bjälken.

2

Sätt manschetten runt om bjälken och tryck till den. Däruppe måste du täta med remsor av ångspärrstejp.

06
Runt om kablar 2 Steg

Om du behöver dra kablar genom ångspärren, eller om du ska göra hål för t ex en befintlig takarmatur, så är kabelmanschetten lösningen. Här finns det utstansat flera ringar. Du tar bara av den ring som nätt och jämnt passar så att du kan föra dina kablar igenom.

1

Dra dina rör eller kablar genom manschetten, så att den sitter in mot ångspärren.

2

Ta bort pappret på baksidan och tryck till manschetten.

07
I fönstersmygen 2 Steg

En ofta förbisedd detalj, när man ska sätta ångspärr, är fönstersmygarna. Men även dessa ska alltså täckas in innan du uppnår optimal täthet enligt de krav som
ställs på en ångspärr.

Du kan köpa en fönsterfolie, utformad just för detta ändamål, att täta med från föns- terkarmen till ångspärren på väggen.

1

För in folien under fönstret. Ta bort pappersremsan och tryck fast folien upp under fönsterkarmen. En sträng kraftigt butyllim ser till att folien klistrar fast ordentlig vid karmen.

2

Lägg en sträng folielim i karmen och tryck fast folien. I hörnen ska du också använda folielim.

3D-modell

3D-modell

Säker ångspärr

Ångspärren hindrar fukten från att tränga ut i konstruktionen.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Första långsidan har fästs

Ångspärren sätts alltid så att den öppna sidan genom rummet följer en takregel eller läkt.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Ut mot mittlinjen

Folien har hängts upp i taket och fästs med korta mellanrum.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Våden har fästs på väggen

Plasten har fästs med ångspärrslim överst på väggen.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Tejp över alla hål

Alla skarvar tejpas med 15 cm överlapp, alla hål tejpas igen och öppningar får gummimanschetter.

Öppna 3D-modell

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Isolering