Isoleringsmaterial

Det finns faktiskt en hel del isoleringsmaterial att välja bland. Här har du några av de vanligaste isoleringsmaterialen.

Det finns många olika sorters isoleringsmaterial, som med sin goda isoleringsförmåga kan hjälpa dig att bevara värmen i bostaden och spara på energiförbrukningen. Här kan du läsa om de fem vanligaste isoleringsmaterialen, var du kan använda dem, samt deras för- och nackdelar.


Isoleringsmaterial: MINERALULL

ISOLERINGSMATERIAL 1: MINERALULL

Material: Smält sten eller glas som spunnits till trådar och limmats ihop med fenolformaldehyd.
Form:Skivor, rullar, rörskålar och granulat.
Används: Nästan överallt.
Fördelar: Hög isoleringsförmåga. Kan lätt skäras till.
Nackdelar: Du måste bära handskar och ansiktsmask när du isolerar. Kan inte avge fukt, framför allt inte bakom en fuktspärr. Klassat som farligt avfall.

Läs mer om isolera vägg


Isoleringsmaterial: POLYSTYREN/CELLPLAST

ISOLERINGSMATERIAL 2: POLYSTYREN/CELLPLAST

Material: Expanderad polystyren (t.ex. frigolit). Består av 2 % fast material gjort av råolja, resten är luft.
Form: Skivor och granulat.
Används: I skalmurar, på mark, runt källare och liknande.
Fördelar: Låg vikt ger enkel hantering. Suger ej vatten.
Nackdelar: Brandfarligt (smälter vid 120 grader). Kan inte brytas ner i naturen (återanvänds dock i plastindustrin). Går det hål i skalmuren ramlar granulatet ut.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Rörisolering – den enklaste besparingen


Isoleringsmaterial: CELLULOSAISOLERING

ISOLERINGSMATERIAL 3: CELLULOSAISOLERING

Material: Återanvänt tidningspapper som har behandlats med brandhämmande medel, främst borsalt.
Form: Granulat.
Används: Väggar, vind och våningsbjälklag.
Fördelar: Hygroskopiskt (suger/avger fukt).
Nackdelar: Isolering av väggar kräver hjälp av yrkesfolk.


Isoleringsmaterial: TRÄFIBER

ISOLERINGSMATERIAL 4: TRÄFIBER

Material: Barrträdsfibrer som bakats ihop med nedbrytbar polyetylen (PE) till skivor.
Form: Skivor och granulat (granulat innehåller inte PE).
Används: Nästan överallt, dock ej som markisolering.
Fördelar: Bryts ner till 100 % i naturen. Tillåter huset att andas. Granulatet packar sig lätt.
Nackdelar: Ännu inte lämpligt i skalmurar eller på ytterväggar i murade hus.


Isoleringsmaterial: PERLIT

ISOLERINGSMATERIAL 5: PERLIT

Material: Vulkaniskt material som värms upp tills det poppar som popcorn (fast i riskornsstorlek).
Form: Pyttesmå korn.
Används:I skalmurar.
Fördelar: Kan inte brinna, sjunker inte och angrips inte av fukt. Lätt att hantera.
Nackdelar: Energikrävande tillverkning. Kan försvinna genom hål och springor.