PÅSTÅENDE: En villa kan inte bli för tät

NEJ, en villa kan faktiskt inte bli för tät, men det ska naturligtvis hela tiden ledas in frisk luft till bostaden och det bör klaras med hjälp av vädring och ventilation.

Det ideala är att bostaden ventileras via ett centralt ventilationssystem eftersom man då kan kontrollera hur mycket man vädrar. Systemet ska också kunna använda den uppvärmda luften för att värma den nya, friska luften med en värmeväxlare.

Läs mer om isolering

Husets yttre, det vill säga tak, väggar och fönster, ska vara så täta som möjligt. Då får du ett bättre inomhusklimat, slipper kyla, fukt, mögel och dålig lukt. Det innebär också att materialen håller längre.

Ladda ned hela artikeln och lär dig sanningen bakom elva påståenden om isolering av hus.