Välj rätt sparrar - och vänd dem rätt...

När du bygger carport, skjul, uthus eller andra mindre byggnader behöver du hjälp att beräkna sparrarnas dimensioner. Hjälpen får du här.

Är du van gör-det-självare kan du säkert bygga en vedbod, ett skjul eller ett uthus. En liten skiss duger som ritning för det är inte så svårt att snickra regelstommar. Men när du kommer till taket dyker frågan upp: ”Hur kraftiga skall sparrarna vara och hur tätt skall de placeras för att tåla tyngden av taket och massor av snö på vintern?”

Detta är inte så lätt att räkna ut om du inte är fackman. Vi kan naturligtvis inte utbilda dig vare sig i matematik eller byggnadskonst på endast ett par sidor, men vi kan ändå hjälpa dig. Du behöver faktiskt bara ett par tabeller där du kan se dimensioner på sparrar i förhållande till hur långt det är mellan dem och hur långa de är mellan stödpunkterna.

I tabellerna finns endast sparrar - Inte riktiga takstolar - som har annan konstruktion. Är det riktiga takstolar du vill ha på din byggnad måste du kontakta en leverantör eller en byggnadsingenjör. Med sparrar avses normalt virke med en tjocklek på 70 mm eller mera. När vi talar om sparrar i denna artikel avses en kraftig regel i takkonstruktionen. Och sparrar ställs alltid på högkant för att få störst styrka och hållbarhet.

Sparrarna skall stå upp

Kort sagt - när du monterar sparrar till ditt tak skall de stå upp.

I ett tak kommer belastningen uppifrån i form av ett tryck och för att sparrarna inte skall böjas av trycket skall de stå upp. Ju högre en sparre är, desto större belastning klarar den.

Som exempel kan nämnas att en 45 x 95 mm regel klarar nästan fyra gånger så stort tryck när den smala sidan vänds neråt jämfört med om regeln ligger ner.

PÅ HÖGKANT
När sparren vänds så här motstår den tryck bäst och klarar stor belastning.

LIGGANDE
När sparren ligger på bredsidan försvinner en del av styrkan och den kommer att böjas vid tryck.

K anger styrkan

Konstruktionsvirke är märkt med bokstaven K följd av ett tal. Detta tal anger styrkan på virket (beräknat efter regler i Boverkets konstruktionsregler, BKR). K-virke förekommer i klasserna K12, K18, K24 och K30.

De flesta brädgårdar har virke i K12 och K24 på lager. Vill du ha annat K-virke får du räkna med att det blir betydligt dyrare eftersom det inte är lagervara. Det är ingen större prisskillnad mellan K12 och K24 och därför finns det all anledning att välja K24, som är ett mycket bättre virke.

Det trä som används till konstruktionsvirke är noggrant sorterat för att uppfylla krav på styrka och hållbarhet.

Här hittar du rätt dimension på sparrarna

I tabellerna nederst på detta uppslag utgår vi från bredden på den byggnad du vill uppföra. Det är nämligen den som i kombination med takkonstruktionen avgör vilken dimension sparrarna skall ha under förutsättning att du känner avståndet mellan dem. På teckningen på den högra sidan kan du se vad som menas med sparrarnas längd, spännvidd och sparravstånd.

Takets lutning har en viss betydelse för val av sparrar. Om lutningen är under 14 grader, som är svensk standard för tak med traditionell svensk fackverkstakstol, mäter man spännvidden vågrätt mellan de två stödpunkterna.

Det räcker dock inte att du dimensionerar taket efter alla tänkbara regler om väggarna är för klena. Resten av byggnaden skall naturligtvis också dimensioneras korrekt efter förutsättningarna (byggnadens användning, stabilitet, styrka etc.). Detta kommer vi dock inte in på i denna artikel.

Börja med spännvidden
Vid beräkning av dimension börjar du med att bestämma bredden på byggnaden och därefter hur stor spännvidden (L i ritningen på nästa sida) skall vara. Vi talar här om sparrens längd mellan stödpunkterna.

Bestäm sedan hur stort centrumavståndet skall vara mellan sparrarna, Sparravståndet (S) anpassas efter taket på byggnaden. I tabellen går du in i kolumnen med spar-ravstånd (60, 80, 100 eller 120 cm) och fortsätter rakt ner till den spännvidd du valt. Längst till vänster finner du rätt sparrdimension.

Tabellerna avser flacka tak med lutning under 14 grader. Vid branta tak mäts spännvidden parallellt med taket och då blir den lite större

Så här används tabellerna
Du har tänkt bygga ett isolerat uthus på 4 x 4 m med lätt tak. Takskivorna kräver ett sparravstånd på 60 cm. Gå in i första tabellen, välj landsdel och sedan sparravstånd 60 cm. Fortsätt neråt i raden till du kommer till spännvidden 400 cm. Då ser du att sparrarna skall vara 45 x 195 mm.

Taklutning 14 grader eller mindre
Spännvidden för sparrar i tak med svag lutning är lika med det vågräta avståndet mellan de två stödpunkerna A och B.

Taklutning större än 14 grader
Spännvidden för sparrar i tak med stark lutning är lika med avståndet mellan A och B när man mäter parallellt med taklutningen.

Isolerad byggnad med lätt tak

Tabellen gäller för lätt tak (maximal vikt 25 kg per kvadratmeter). Exempel på sådana tak är profilerad plåt och takpapp på plywood. Dimensionerna avser konstruktionsvirke K24.

Isolerad byggnad med tungt tak

Tabellen gäller för tungt tak (maximal vikt 55 kg per kvadrat- meter). Exempel på sådana tak är tegel- eller betongpannor. Dimensionerna avser konstruktionsvirke K24.

Klimatet påverkar styrkan

Det finns flera klimatzoner i Sverige och sex snölastzoner. Tak som täcks med metertjock snö måste tåla större tryck än ett tak som det nästan aldrig snöar på. Tabellerna nedan har delats i två snölast-zoner, norr respektive söder om linjen Stockholm-Strömstad. Använd tabellerna som riktlinje för dimensionering, men du har som byggherre ansvar för att byggnaderna uppförs enligt gällande normer. Du bör därför kontakta byggnadsnämnden i din kommun för upplysning om gällande snölastzon. Glöm inte heller ansöka om bygglov! Vindlasten påverkar också en byggnads styrka och därför måste taket vara väl förankrat i hammarbanden.

En lätt byggnad med regelstomme och stolpar. Den närmaste väggen är en regelstomme som avslutas upptill med ett hammarband. Den bortre väggen är öppen och hammarbandet stöttas här av stolpar. Gavlarna är helt öppna. Sparravståndet mäts från centrum till centrum (c/c) på sparrarna.

Carport, uthus, skjul etc. som inte isoleras

Tabellen gäller för lätta tak, exempelvis profilerade skivor av plast eller plåt liksom brädor eller skivor klädda med takpapp. Dimensionerna avser konstruktionsvirke K24.

OBS! Tabellerna är endast riktlinjer för val av dimension. Gör Det Själv ansvarar inte för uppgifterna.

När skadan skett

När detta tak lades över terrassen ville villaägaren inte ha det så högt. Därför valde han att lägga sparrarna med den breda sidan neråt. Att det inte var så bra upptäckte han redan efter ett par år, men då var skadan redan skedd ...

Taket bågnar neråt därför att sparrarna ligger ner. De blir då för svaga. Hur löser man problemet?

Vi anpassar de nya sparrarna så att de får plats i de balkskor vi har köpt. Vi kan nämligen inte fästa sparrarna ovanpå hammarbandet.

Balkskorna skruvas fast på sidan av hammarbandet och på bärlinan på husväggen. Det ger en stark konstruktion. Sparrarna trycks ner i balkskorna, och lutningen blir perfekt.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Trä