Träfog till säng - enkel och stark

Här är träfogen för dig som ska bygga en stabil ram till en säng, en pergola eller något annat tungt.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 dag
Pris
2.000 kronor
Träfog till säng

Träfogar med slott och tappar är genialiska till en sängram.

Intro

I denna artikel kan du lära dig hur man gör en urstark träfog som hålls ihop av en kombination av slotts- och tapp-utsågningar. Den fog som vi visar är är gjord av 9 x 9 cm limträstolpar, och när den har monterats kan den tåla en stor belastning rakt uppifrån.

Det är enkelt att göra fogen. Båda utsågningarna kan göras med såg, stämjärn och sandpapper, men du kan också öka hastigheten med elverktyg.

Artikeln består av ett antal steg som beskriver hur du sågar de nödvändiga delarna samt en teknisk ritning av fogen och fyra profil-ritningar av de olika delarna.

En träfog med slott och tappar är en bra utgångspunkt för en längre resa in i de skruvlösa fogarnas universum.

Instruktion

Vi lär dig att göra fogen, som vi här ska använda för att bygga en rejäl sängram. Vi gör ramen av 9 x 9 cm limträstolpar, men fogen kan mycket väl göras i mindre dimensioner, t ex 45 x 45 mm-reglar.

Tre delar ger en fog

Du behöver tre delar för att göra fogen, som består av två liggande sidor (B och C) med tappsågningar i ändarna och en stående stolpe (A) med en så kallad slottssågning överst. Slottssågningen ser ut att ha ett torn i varje hörn, som ett slott.

Utsågningarna passar ihop, så att de två liggande tapparna kan läggas inne i slottssågningen, som låser dem under deras egen vikt.

Tapparna på de två vågräta delarna av fogen låses när de sänks ner i slottssågningen på den stående stolpen.

Slottssågningen görs överst på hörnstolpen och tappsågningarna sätts här. Slottets fyra torn låser fast tapparna.

Samma mått på alla snitt

SLOTTSSÅGNING SEDD UPPIFRÅN. När tapparna läggs i slottssågningen låser de varandra neråt och åt sidorna.

TAPPSÅGNING SEDD UPPIFRÅN. Tapparna är bara en tredjedel av stolpens bredd.

TAPPSÅGNING I PROFIL. Tappsågningarna görs så att de passar ihop som två krokar som låser varandra.

TAPPSÅGNING SEDD UNDERIFRÅN. Tappsågningen förstärks i änden med en plugg som ökar fogens dragstyrka.

Så här gör du

Det är inte svårt att göra en träfog med slott och tappar, men det kräver precision när du sågar ut dem om fogen ska sitta stramt och bli snygg.

Viktigast är att du är noggrann när du mäter för de olika snitten, och dessutom är det viktigt att du har tålamod och använder en vass såg och vassa stämjärn.

För att vara säker på att fogen blir tajt måste du regelbundet kolla så att du inte tar bort för mycket trä med dina verktyg.

1

Såga till alla åtta delarna (A, B, C). Mät 9 cm in från båda ändarna på sidorna (B och C) och markera med ett streck runt hela stolpen. Såga därefter 3 cm in från två sidor, så att den mittersta tredjedelen förblir orörd.

2

Såga till sidorna. I båda ändar på alla sidor ska bara den mittersta tredjedelen av stolpen lämnas kvar. Det är den delen som ska sågas ut till en tapp.

3

Mät 9 cm in från stolparnas (A) ovansida och rita ett streck på alla fyra sidorna. Strecket ska vara helt rakt runt om, så använd en vinkelhake.

4

Dela in stolpens (A) ovansida i nio fält. Fälten ska vara lika stora. Rita vinkelräta streck från stolparnas ovansida och ner på sidorna, tills de når markeringen 9 cm ner. Såga längs strecken på ovansida och sida, så att det blir nio små rektanglar överst på varje stolpe.

5

Använd ett stämjärn för att ta bort de fyra mittersta bitarna trä längs kanten på stolparna (A) samt på mittbiten.

6

Det är enklast att ta bort lite åt gången. Du kan enkelt ta bort bitar från limträsstolparna när du slår in stämjärnet från ovansidan.

7

Förstärk ändarna på sidorna. När de sågas ut som tappar blir änden svagare. Slå därför i en 10 mm plugg 1 cm från änden. Förborra med 10 mm borr.

8

Såga ut till tappar. Såga halvvägs (4,5 cm) ner i de utsågade ändarna. Gör två sågspår, så att de delar änden i tre lika stora delar. Såga 3 och 6 cm från änden. Se till så att spåren blir exakta.

9

Ta bort träet mellan sågspåren. Du behöver använda ett stämjärn. Slå i stämjärnet från den smala sidan och ta bort lite åt gången.

10

Slipa alla ytor jämna. Använd en 3 cm bred pinne som du lindar in i sandpapper för att få ytorna helt släta.

11

Rensa utsidan med ett stämjärn. Använd först stämjärn och därefter sandpapper för att jämna till ytorna helt.

12

Lägg de korta sidorna (B) i slottssågningarna överst på stolparna (A). Använd ditt stämjärn för att rensa fogen, så att ”slott” och ”tapp” hamnar på samma höjd innan du lägger i långsidan (C).

13

Sätt ihop delarna. Om de passar ihop någorlunda bra kan du eventuellt slipa de tre synliga ytorna med sandpapper. Är det större ojämnheter får delarna skiljas åt och få ännu en omgång med stämjärnet.

Material

90 x 90 mm limträstolpar

  • 4 ben (stående) à 30 cm (A)
  • 2 kortsidor (liggande) à 158 cm (B)
  • 2 långsidor (liggande) à 218 cm (C)

Tidsförbrukning

Tre till fyra timmar per fog.

Pris

2.000 kr för fyra fogar i en ram.

Svårighetsgrad

Kan du hantera ett stämjärn så är det ingen svår uppgift.

3D-modell

3D-modell

Montering av sängen

Sängen sätts ihop med alla fyra träfogar.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Slottssågning sedd uppifrån

När tapparna läggs i slottssågningen låser de varandra neråt och åt sidorna.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Sågning av tapp sedd rakt framifrån

Tapparna är bara en tredjedel av stolpens bredd.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Tappens svaga punkt

Tappsågningen förstärks i änden med en plugg som ökar fogens dragstyrka.

Öppna 3D-modell

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trä