Häftig träfog!

Den japanska ”sunrise dovetails-fogen” liknar i hög grad något som går emot fysikens lagar. Men du kan lita på att den fungerar. Och du kan göra den själv därhemma. Det krävs emellertid en lugn och stadig hand, massor av tålamod och ett par riktigt vassa stämjärn.

Namnet sunrise dovetails, eller ”soluppgångsfjärilar” på svenska, kommer av att tapparna liknar morgonsolens strålar.

Namnet sunrise dovetails, eller ”soluppgångsfjärilar” på svenska, kommer av att tapparna liknar morgonsolens strålar.

Intro

Visst har vi haft med häftiga japanska träfogar tidigare som varit extremt svåra att få till, men svårare än så här blir det nog inte. Sunrise dovetails är nämligen en typ av fog med långa och ömtåliga tappar som alla vrider och vänder på sig i olika riktningar.

Det finns en mycket lång matematisk förklaring till varför fogen faktiskt passar, även fast tapparna vrider sig mer och mer utåt och är bredare högst upp än längst ner.

Om du nu skulle bli biten av denna halvgalna japanska snickerikonst, och vill göra din egen personliga avancerade variant av sunrise dovetails, så kan du snabbt och enkelt googla fram formeln.

Stora tappar och mjukt trä

Här har vi dragit ned på matematiken och så länge du håller dig till att spegla tapparna exakt från det ena trästycket till det andra så fungerar det.

När du bestämt dig för att göra dina första sunrise dovetails, är det bra att börja med så breda tappar som möjligt. Du kan själv bestämma antalet och bredden på dem och ju färre och bredare de är, desto lättare blir de att hantera.

Det är också en fördel att börja med ett mjukt träslag, t.ex. tall. Det är lättare att arbeta med och tapparna kan även vridas lite mer än tappar av ett hårt trä, när delarna sätts samman.

Sist men inte minst kan det också vara bra att skaffa en stickpassare och ett så kallat ritsmått. Stort lycka till!

Instruktion

01
Rita upp mönstret 9 Steg

Innan vi kör igång med sågen och stämjärnet är det viktigt att rita upp mönstret på de två trästyckena. I detta exempel är ena trästycket 60 x 20 mm, medan det andra är något tjockare. Som du ser här spelar skillnaden inte någon roll, så länge du börjar med att markera de två trästyckenas tjocklekar på varandra.

För att få ett exakt resultat ska du använda stickpassare eller ritsa med spetsen på en kniv (en blyertsspets blir för tjock och oprecis).

1

I detta exempel används två trästycken med samma bredd (60 mm), men med en mycket liten skillnad när det gäller tjockleken (20 mm respektive 22 mm).

2

Överför tjockleken från respektive trästycke till det motsatta. Det mest precisa är rent allmänt att ritsa upp mönstret med en vass kniv. Tänk på att du ska markera hela vägen runt på bägge trästyckena.

3

Mät nu ut mitten på de två trästyckena, och markera den vinkelrätt genom bägge trästyckena med en knivrits.

4

Håll nu samman de två trästyckena så att mittlinjen går ihop, och markera ut bredden på de första tapparna i mitten, botten och toppen. Tappen är 5 mm som bredast, medan den i botten och toppen bara är 2,5 mm.

5

Pressa samman trästyckena i ett skruvstäd, och låt stickpassaren ”gå” från mittmarkeringen och ut mot sidorna. När de breda måtten är satta vänder du trästyckena mot varandra och bestämmer de smala måtten.

6

Bägge ändarna har markerats med stickpassaren. För att det ska synas tydligare har prickarna i detta exempel ritats upp med en blyertspenna.

7

Markera nu tappstorlekarna längs ritsmåtten på övriga ytor. Tänk på att om markeringarna är smala högst upp, så ska de vara breda längst ner och vice versa.

8

Förbind nu markeringarna så att mönstret framträder. Här har vi använt en blyertspenna, så att man lättare kan se strecken. Du bör dock använda en vass kniv om resultatet ska bli helt precist.

9

Håll de två trästyckena mot varandra i den vinkel de senare ska fogas samman i. Skugga sedan alla fält som ska tas bort, här visas de med orangea markeringar.

02
Såga ut och rensa upp med stämjärn 4 Steg

Om du inte tyckte att det var särskilt svårt att rita upp ett exakt mönster, kan du se fram emot nästa steg. Nu ska du nämligen såga ut de sneda tapparna och rensa upp med ett vasst stämjärn. Se till att såga halvvägs ned genom markeringarna. Då får du ett perfekt resultat. Här gäller det minst sagt att hålla tungan rätt i mun!

1

Var noga med att vinkla sågen rätt när du sågar ut - följ markeringarna på två sidor i taget och kom ihåg att stanna upp i tid.

2

Använd eventuellt en lövsåg för att såga bort tapparna. Med sitt mycket tunna sågblad kan lövsågen komma åt i trånga vrår, också längst ner mellan två tappar.

3

Med ett mycket smalt stämjärn karvas tapphålen ur. Se till att botten mellan tapparna blir helt vinkelräta.

4

Då är det dags att foga ihop trästyckena! Kontrollera om trästyckena passar ihop, och karva ev. ut mer trä. Om du får det att fungera har du gjort din första sunrise dovetails-fog - om inte får du försöka igen.

Verktyg

• Stickpassare
• Vass kniv
• Ritsmått
• Stämjärn
• Fintandad japansk såg
• Lövsåg
• Hyvel

Svårighetsgrad

Det blir inte mycket svårare än detta snickeriprojekt, som kräver tålamod och fingerfärdighet.

Ritning

Börja med att rita upp

De två trästyckena, brädor eller stolpar, du väljer att använda behöver inte vara lika tjocka. I praktiken kan du göra en sunrise dovetails-fog mellan en stolpe på 10 x 10 cm och en bräda på 5 x 3 cm. Det handlar om att du börjar med att markera det ena trästyckets tjocklek över till det motsatta och vice versa. Därefter ska du göra samma markeringar på bägge trästyckena - de ska bara vändas 90 grader i förhållande till varandra (se grafiken under ritningen).

Knepet här är att de bredaste tapparna ska vara dubbelt så breda som de smalaste. Vi utgår från ett trästycke som är 6 x 2 cm.

1. De tre ytorna ska vändas olika på de två trästyckena. För enkelhetens skull kallar vi dem för yta 1, 2 och 3 och trästycke 1 och 2.

2. De smala markeringarna är hälften så breda som de breda, här 2,5 mm.

3. De breda markeringarna är 5 mm.

4. Mellanrummen mellan markeringarna har samma avstånd som tapparnas bredder: 5 mm.

5. Centrumlinjen går genom bägge trästyckena. De mellersta tapparna ritas in exakt mitt på centrumlinjen. Det är de orangea områdena som ska sågas/stämmas ut på båda trä­ styckena. Därefter kan de fogas samman.

Det är de orangea områdena som ska sågas/stämmas ut på båda trästyckena. Därefter kan de fogas samman.

Börja med att rita upp

Multimedia

Tips & Triks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trä