7 starka fogar

Du kan foga ihop två trästycken på många olika sätt – men alla fogar är inte lika starka. Kanske blir dina fogar så svaga att carporten rasar ihop, trädäcket gungar under dig eller friggeboden står och lutar. Men det händer naturligtvis bara om du inte känner till de 7 gyllene reglerna om starka fogar.

Det är ofta man behöver foga ihop två trästycken, och det kan först verka som en lätt uppgift, där man antingen skruvar eller bultar ihop träet. Det kan vid vissa tillfällen vara alldeles utmärkta lösningar, medan det vid andra tillfällen kan vara en riktigt dålig idé. För att inte göra fel när du fogar ihop olika trästycken, är det därför bra att ha koll på vilka regler som gäller när stolpar, bärlina, takreglar, ramar, läkt och mycket annat sla fogas ihop eller förlängas.

Vi visar dig vilka principer du ska ha i bakhuvudet när du arbetar med fogar eller förlängning av trästycken, så att du inte riskerar att ditt bygge ramlar ner i huvudet på dig.

LÄS OCKSÅ: 4 träfogar alla kan göra

Bladfog håller

Om du ska förlänga ett trästycke, t ex en bärlina, gör fogen så som visas på den här teckningen. Det är mycket starkare än att bara foga ihop två träbitar ände mot ände med en hålplatta. Kom ihåg att vända fogen som visas här, så att den undre bärande delen kommer närmast stolpen. Vänder du den åt andra hållet, får du en mycket svagare konstruktion.

Kom också ihåg att fogen inte ska vila ovanpå stolpen - se även rutan “Fogen ska inte vila”.

Stolpen är starkast

Ska du bygga en carport, en friggebod eller något annat som består av stående stolpar och liggande reglar, så låt bli att skruva fast reglarna vid stolparnas sidor. Den starkaste lösningen är att låta reglarna vila ovanpå stolparna. En skruv har ju en begränsad styrka, medan en 100 mm tjock stolpe, som är stadigt förankrad i marken, kan bära minst ett ton.

Du kan t ex göra ett snitt i regeln, så att den kommer att vila plant mot stolpen, samtidigt som du fogar ihop de två trästyckena med en bult.

Den långa fogen slår ett rakt snitt

Om du t ex bygger ett förråd och låter två takreglar mötas på ryggåsen, känns det naturligt att bara såga till reglarna med ett jämnt snitt. Men gör inte så. En diagonal fogning ger en mycket större yta och därmed starkare fog.

Du kan använda samma princip i andra sammanhang, t ex när du skarvar golvlister, kvartslister och liknande.

Syllar ska vila

Det här är ett klassiskt fel när man ska lägga en syll på en stolpsko, tex till ett förråd: Den inköpta syllen är inte tillräckligt hög, så om man ska sätta en bult genom stolpskons gaffel och syllen, så måste syllen sväva en bit ovanför stolpskon. Så kan man väl göra, men stopp och belägg! Nu hänger ju syllen ovanför stolpskons botten, och det är bara de få centimeterna trä över bulten som kommer att bära hela golvet. Det är en svag konstruktion! Antingen ska syllen vara högre, så att den kan vila på botten av stolpskons gaffel, samtidigt som en bult kan sättas rakt igenom. Eller så kan du välja att palla upp syllen, så att den i praktiken vilar där den ska.

Diagnonalt är starkare än beslag

När du ska foga ihop en ram, t ex kanten överst på en högbädd eller en sandlåda, så strunta i hålplattorna och foga istället brädorna eller listerna på skrå, alltså med 45-gradersfogar. Det ger en mycket starkare fog, som inte kan vrida sig på samma sätt.

Trä är starkast på högkant

Om du tar en vanlig linjal, kan du lätt böja den på den platta ledden. Men om du vänder den på högkant, så är det en helt annan sak. Kom ihåg det när du bygger.

För en bräda, en regel eller en läkt lyder under samma fysikaliska lagar som linjalen: De är starkast på högkant. Så när du bygger takstolar på friggeboden eller lägger reglar under trädäcket, ska de stå på högkant - annars viker de ner sig med tiden och då slokar taket eller så gungar trädäcket och sätter sig.

Fogen ska inte vila

Fogar du ihop två bitar virka, som vilar på stolpar - t ex en bärlina på en carport - ska fogen inte läggas ovanpå en stolpe. Det kan verka logiskt att göra det, men resultatet blir att bara cirka 5 cm av varje trästycke vilar på stolpen, och då är risken stor för att virket böjer sig. Fogen ska istället ligga cirka 1/7 ut i avståndet mellan två stolpar. Här kan du foga ihop de två trästyckena med ett så kallat gerberbeslag eller göra en bladfog så som det visas i rutan “Bladfog håller”.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trä