Så använder du glasfilt och glasfiberväv

Att bekläda tak och väggar med glasfilt, glasfiberväv eller en av varianterna med skum är en idealisk uppgift för gör-det-självaren. Det är stor skillnad på vilka krav som ställs på underlaget. Ju finare struktur materialet har desto mer slätt och jämnt ska underlaget vara.

Glasfilt och glasfiberväv

STYRKA: Även om glasfilten är lövtunn, ger de tunna, sammanvävda trådarna en imponerande styrka.

Vad används glasfilt och glasfiberväv till?

Armering av gips- och putstak. Glasfilt ger en enhetlig yta på taket, och är mycket bra på att hålla samman sprickor i putstak och på att förhindra att det uppstår sprickor i ett nytt gipstak om det skulle ge med sig.

Beklädning av väggytor. Till väggarna kan man välja filt eller väv. Valet beror på tycke och på smak – om man vill ha helt släta väggar eller väggar med lite struktur. Det beror även på väggens egenskaper – mycket små ojämnheter syns på filt.

Hur används glasfilt och glasväv?

Vävlim i rikliga mängder är viktigt för ett bra resultat både när det gäller väv och filt. Limmet rullas på i ett jämnt, täckande skikt med en målarrulle.

När man sätter upp glasfiberväv trycker man skarvarna mot varandra – på precis samma sätt som man gör med tapet.

Glasfilt kan också sättas kant i kant. Det kräver dock att man är mycket noggrann med att sätta upp våderna exakt. När glasfilten dessutom har en helt enhetlig och slät struktur utan mönster, lönar det sig faktiskt bättre att sätta våderna lite över varandra och skära dem ”tillsammans”. Med ett enkelt och obrutet snitt i överlappningen passar våderna perfekt ihop och den färdigmålade ytan kommer att se ut att vara helt fri från skarvar.

Viktigt om filt och väv!

Absorberande väggar och tak ska förbehandlas med fästprimer innan filt/väv sätts upp. En vägg utan primer absorberar vätskan från vävlimmet så att den vidhäftande förmågan minskar betydligt.

Speciellt för glasfilt

Arbetar man med filt som inte grundats lönar det sig att använda handskar och en skjorta med långa ärmar – samt en keps om man sätter upp filt i taket. Man riskerar annars att mycket små glasflisor lossnar och sätter sig på huden. Det är inte farligt men irriterande.

Varianter av glasfilt och glasfiberväv

Glasfilt
Bästsäljaren. Den kräver spackling och ett helt slätslipat underlag för att ge ett snyggt och slätt resultat. Den finns både i en billig, ogrundad variant och en något dyrare, grundad variant.

Vanlig glasfiberväv Glasfiberväv har vävts av glasfibertrådar som fungerar som armering och är så starka att de även kan stoppa mycket allvarliga sprickbildningar. Finns både grundad och ogrundad.

Glasfiberväv med mönster Den starka glasfiberväven finns i en rad olika mönster. I motsats till väv med lodräta och vågräta trådar kräver den här typen av väv att man tar hänsyn till mönstrets bredd när man sätter upp den.

Glasfiberväv, superfin Väv med vävda glasfibertrådar finns också i en variant där trådarna har vävts så tätt att det nästan liknar tyg. Den ger ett slätare och mer enhetligt utseende än en klassisk väv, men har ända samma styrka.

Miljövänlig väv Miljövänlig väv består av filt med ett skumbelagt mönster på framsidan. Den här typen finns i många olika mönster och ger en enhetlig yta med struktur som döljer ojämnheter bättre än vanlig filt/väv.

Filt med ett tunt skumskikt Den här typen kallas också ”problemlösaren”, eftersom den är lite tjockare än vanlig filt och därmed kan utjämna små ojämnheter i ytan. Ger en lite rustik och strukturerad yta.

Glasfiberväv och glasfilt: Rulllängder

Både när det handlar om glasfilt och alla varianter av glasfiberväv är rullarna normalt 1 meter breda. Glasfiberväv och glasfilt säljs på några ställen i metervara på nätet. Annars är de typiska längderna på rullarna dock:

  • 10 meter
  • 20 meter
  • 25 meter
  • 30 meter
  • 50 meter

Grundat/ogrundat glasfiberväv och glasfilt?

Både glasfiberväv och glasfilt finns i en obehandlad variant och en variant som har grundats i förväg. Den ogrundade kan vara lite styv och svår att arbeta med.

Den grundade och värmebehandlade är mer flexibel. Med den här varianten slipper man dessutom ett skikt med färdigstrykning och undviker även små, irriterande glasflisor.

Är man beredd att arbeta tålmodigt med handskar, finns det dock pengar att spara genom att välja den variant som inte har grundats. Denna variant kostar normalt drygt hälften av vad den grundade kostar.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Tapet och glasfiberväv