Sexkantigt kakel – så här sätter du det

Om du aldrig har arbetat med sexkantigt kakel, så ska du läsa det här! Tekniken är lite annorlunda än med traditionellt, fyrkantigt kakel.

Sexkantiga plattor har blivit populära på både vägg och golv. Om du inte har arbetat med sådana plattor ska du hänga med här. Tekniken är nämligen lite annorlunda än när man sätter fyrkantiga plattor. Vi visar de grundläggande teknikerna och resten klarar du lätt själv.

Provläggning

Gör alltid en provläggning för att du ska kunna se hur plattorna passar på den bredd väggen har - eller var du nu vill sätta dem.

Det är extra viktigt eftersom du arbetar med flera kanter som ska passa ihop och du kan nästan inte använda mindre än halva plattor.

Om plattorna ska fortsätta runt ett hörn ska du först bestämma hur de utåtvända kanterna ska sättas för det kommer att avgöra placeringen för plattorna.

1

Plattorna delas med kakelskärare, här används en vårskärare. Du behöver en som ge fasade kanter om du ska ha snygga fogar på utåtgående hörn.

2

Gör en exakt provläggning på ett vågrätt underlag med önskad fogbredd mellan plattorna. Markera mittlinjen på de plattor som ska avsluta nertill och upptill och dela dem sedan. Här är plattorna så små att de absolut inte får delas i mindre bitar än en fjärdedel.

3

Gör nu ytterligare en provläggning med de delade plattorna och lägg dem mot en lång linjal.

4

Sätt de delade plattorna mot väggen och stick ner avståndsbrickor (här är de 4 mm tjocka) mellan plattorna och väggen för annars blir den lodräta fogen inte lika stor överallt. Lägg en hel platta ovanpå fogen och markera spetsen och sidan på varje platta med ett blyertsstreck på väggen.

Dra hjälpstreck på väggen så har du något som du kan justera in plattorna längs.

Den första plattraden

När du sedan sätter igång är det klokt att inte lägga på mer kakelfix än för de första raderna.

Det är också smart att dra med ett finger längs den övre plattraden för att dra bort kakelfix från fogen, så att du senare får plats att använda en riktigt fogbruk.

1

Dra ut kakelfix på ytan och dra tandspackeln genom fixet. Lägg ut ett fogsnöre som första raden sätts på, sätt första plattan, sedan en fogbricka, en platta, fogbricka osv.
Fogen ska vara 4 mm bred och det ser fogbrick-orna till. De sätts här i de lodräta raderna.

2

Sätt upp nästa rad. Den nedersta spetsen på plattorn i den andra raden ska peka mot fogmitten i den första raden och den övre spetsen ska hamna vid märket. Sätt plattan på ovansidan av de två undre närmast den och vrid upp den på plats medan den pressas in i fixet. Det är en enkel och snabb metod.

3

Tryck fogsnöret på plats mellan de två raderna när alla plattor i den första och andra raden sitter på plats. Snöret ska dras i sicksack.

Lägg ett fogsnöre I de ”vågräta” sicksacklinjerna för att hålla rätt avstånd mellan raderna.

4

Kolla med en vinkel att plattorna sitter lodrätt längs hörnet varje gång du börjar på en ny rad. Kolla också att fogbredden passar om du fäster eller håller en platta på den andra sidan hörnet.

Hörnen

Ett utåtgående hörn är tydligt och därför är det viktigt att du väljer den lösning som du tycker bäst om.

Här visar vi den svåraste lösningen.

I ett inåtgående hörn är det viktigt att du skapar plats för en genomgående fog.

1

Det utåtgående hörnet byggs upp när du också sätter kakel på den andra sidan. Kom ihåg att alla plattor som sätts i hörnet ska snedsågas för att du ska få plats för fogmassa i hörnet. Kolla också att raderna sitter rakt och på linje. Se till att fogbredden är lika stor överallt.

2

Kolla de lodräta kanterna på hörnet. Det är viktigt att de är parallella.

Det är viktigt att de plattor som sätts i hörnet skjuts in mot varandra och sitter rakt.

3

I det inåtgående hörnet ska plattorna delas med ett rakt spår och sedan sätts de ända fram till plattorna på den andra väggen. Men de får inte sitta bakom de andra för då får du inte plats med en fog.

4

Plattorna ska fortlöpande tvättas med vatten för att det inte ska fastna kakelfix på dem. När de sitter uppe tvättas väggen av innan du fogar.

Alternativ lösningar

En fog exakt mitt på hörnet är den snyggaste lösningen, men också den svåraste. Den är svår för att plattorna ska delas med en 45° fasad kant för att du ska kunna få plats för fogmassan.

Plattorna sätts förskjutna på hörnet så att den ena plattan går ut och ”täcker ” den på andra sidan hörnet. Denna lösning kräver att du väljer vilken sida som är framsida och det kräver att plattorna är genomfärgade eftersom man ser den delade kanten på dem.

Den lättaste läsningen är en hörnlist som döljer hur själva hörnet ser ut. Det finns en mängd olika lister och några ska placeras så att plattorna skjut mot kanten medan andra sätts utanpå plattorna. Listen kan monteras med kakelfix.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Kakel och klinker