3 FEL: När du lägger plattor

Du kanske kände på dig att det du gjorde inte var rätt. Eller kanske visste du inte bättre. Vi tittar på tre vanliga fel du begår när du sätter kakel och lägger klinker, och visar dig hur du undviker dem.

1. FEL Det är för lite fästmassa på baksidan!

Om det låter ihåligt när du knackar på en klinker eller kakelplatta så beror det på att det finns för lite fästmassa på plattans baksida. Fästmassan (kakelfix och liknande) ska fördelas över hela underlaget och med lika mycket överallt. Därefter drar du en tandspackel genom fästmassan. Storleken på spackelns tänder beror på plattans storlek.

Fästmassan blir randig och när plattan trycks ner med en lätt vridning fördelas massan över hela baksidan. Provlägg därför alltid en platta, ta upp den och se hur väl fästmassan har fördelats.

2. FEL Du glömmer att polera plattorna!

Alla som har glömt att efter fogning polera bort den grå hinnan från plattorna gör aldrig om misstaget. Efter ett par timmar sitter resterna av fogbruket så hårt att det är nästan hopplöst att få bort dem. Men genast efter fogning går det däremot lätt med en torr bomullstrasa.

3. FEL Du börjar i ett hörn!

Nästan alla rum har skeva väggar och hörn. Om du börjar läggningen i ett hörn så kommer hörnets skevhet att bli större och större ju längre bort från hörnet du kommer. Resultatet blir en golv där raderna blir ojämna.

Lägg i stället en rad plattor löst mitt på golvet och mät avstånden till väggarna. Rätta sedan till raderna så att plattorna längs väggarna är minst hälften av hel plattstorlek och så att raderna ligger vinkelrätt mot varandra. Det blir snyggast så.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Kakel och klinker