Jättekakel på väggen

I ett stort rum ser det fantastiskt snyggt ut med stora plattor på både golv och väggar, för storleken framhäver rummets storlek. Här visar vi den särskilda teknik du ska använda när du sätter upp stora kakel på väggen.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1-2 dagar
Pris
1200 kr/m2

De stora plattorna ställs på kakelkryss eller avståndsbrickor och tippas in på plats.

Intro

För att kunna sätta upp jättestora kakelplattor med smala fogar krävs det att plattorna har fullständigt raka kanter. De ska vara kalibrerade.

Här sätter vi upp plattor med en så smal fog som 3 mm. Plattorna trycks fast i ett relativt tjockt skikt av kakelfix, och vi använder kakelkryss och små, tunna plastbrickor i de vågräta fogarna för att plattorna inte ska glida ner.

Tandspackeln, som vi drar ut fixet med, är grov: 8 mm. Då kan vi vara säkra på att fixet verkligen fäster på hela baksidan av plattan.

När plattorna har satts upp ska de knackas fast med gummiklubba tills de sitter i nivå med varandra.

Instruktion

01
Gör så här 5 Steg

1

Det tjockflytande kakelfixet fördelas på väggen med en grov tandspackel. Här använder vi oss av en 8 mm tandspackel. Börja med den näst nedersta raden, som ska pallas upp. Se avsnittet om stöd under de stora kakelplattorna.

2

Lägg kakelkryss i fogen och placera plattan på kryssen. Tippa upp plattan mot väggen och tryck till.

TIPS: Du kan även använda tunna avståndsbrickor eller kombinera de båda.

3

Håll ett vattenpass eller en rak bräda mot plattorna medan du försiktigt knackar fast dem med gummihammare tills de sitter i nivå med varandra.

4

Den nedersta raden sätts upp sist. Ta bort stöden under den näst nedersta raden, lägg på fix och tryck upp plattan mot kakelkryssen. När plattan har lyfts upp, låses den med gaffertejp så att den inte gliser ner.

5

Efter ett dygn kan du foga mellan plattorna på vanligt sätt. Fogmassan dras ut diagonalt över fogarna med gummispackel och pressas ner i fogarna. Överf ödig fogmassa tas bort med fuktig skumgummiputsbräda.

Material

  • 60 x 60 cm plattor med fullständigt raka kanter (kalibrerade plattor)
  • Kakelf x, t.ex. LIP Multilim lätt
  • Kakelkryss, gaffertejp, plastbrickor och fogbruk.

Specialverktyg

  • Våtskärare
  • Plattsättningsverktyg
  • Fotlift

Tidsförbrukning

En stor vägg blir klar efter 8-15 timmar, men de måste fördelas över flera dagar på grund av torktiderna.

Pris

600-1200 kr per m2.

Svårighetsgrad

Det krävs bra planering och ett plant underlag för att arbeta med stora plattor. Den första raden kräver ett stadigt stöd.

Tips & Tricks

Stadigt stöd under näst understa raden

För att få de stora plattorna att sitta rakt och plant börjar du med den näst nedersta raden. Leta reda på golvets lägsta punkt och mät sedan en plattrad upp inklusive en fog-bredd och sätt ett märke. Dra ett vågrätt streck hela vägen runt. Det är baslinjen för den näst nedersta raden. Håll en hyvlad bräda längs strecket och fixera den med stödben och snedsträvor.

Den första raden är den näst understa, och den kräver ett stadigt stöd för att sitta kvar på väggen.

Använd endast plattor med raka kanter

De stora plattorna är kalibrerade. Det innebär att de har sågats med helt raka kanter på alla fyra sidor sedan bränts. Här är varje platta 60 x 60 cm och därför går det undan att klä en vägg.

Alla plattor måste ha absolut raka kanter och därför måste du hyra en våtskärare med diamantklinga till de plattor som måste skäras till i storlek.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Kakel och klinker