38 tips om kakel och klinker

Kakelstorlek, snygga hörn, diagonal läggning, mönster och fogar. Här har du våra bästa tips som hjälper dig att lyckas med uppsättningen.

Många har försökt att själva sätta kakel eller lägga klinker. Men tyvärr har några också tvingats erkänna att det av en eller annan orsak inte gick så bra.

För att du ska lyckas som kakelsättare får du här tips och goda råd av våra hantverkare, som har satt kakel yrkesmässigt.

Allt som har med kakel och klinker att göra – från uppmätning till fogning – behandlas i artikeln.

Lycka till med ditt jobb!

1. Från mosaik på nät till kakelplattor
Kakel finns i ett stort antal dimensioner utöver de vanligaste på 10 x 10 och 15 x 15 cm. De stora är lätta att hantera en och en, men när storleken är under 5 x 5 cm är det praktiskt att de sitter fast på nät. Avståndet mellan bitarna, som då kallas mosaik, är anpassat efter den fogbredd som passar bäst. Uppsättningen går lätt och du sparar tid.

2. Plattornas slitstyrka ska anpassas efter var de ligger
De kakelplattor som du sätter på väggen ska naturligtvis lätt kunna tvättas, men det är inte nödvändigt att de har samma slitstyrka som de plattor du lägger på golvet. Slitstyrka på glaserade plattor mäts i den s.k. PEI-skalan, som anger slitstyrkan med siffrorna 1 till 5. Grupp 1: Tål mycket liten gångtrafik. Grupp 2: Inomhus med låg gångtrafik. Grupp 3: Inomhus med normal gångtrafik. Grupp 4: Inomhus i offentlig miljö med normal gångtrafik. Grupp 5: Inomhus i offentlig miljö med extrem gångtrafik. Därutöver kan plattorna vara frostsäkra eller t.ex. halksäkra.

3. Hur många?
Kom ihåg att köpa rikligt med kakel. Det är bättre att du får ett par plattor över än att det saknas några …

Köp alltid flera plattor än vad som behövs, och det är extra viktigt om du köper ett restparti. Då ska du köpa upp till 10 procent fler än vad som går åt. Tre bra argument är att några kan gå sönder under läggning, du kan ha räknat fel och det är bra att ha ett par i reserv. Exakt mätning är viktig, och kom ihåg att varje gång du använder en bit av en platta, så ska du inte räkna med att kunna använda resten av plattan. På förpackningarna anges ofta hur många kvadratmeter ett paket räcker till. Det är emellertid lättare att använda vår tabell. Fråga vid beställningen om du får lämna tillbaka oöppnade paket.

4. Laservattenpass gör det lätt att markera
Oavsett om kakelsättningen ska börja längs golvet eller ovanför köksbänken, så är laservattenpasset ett genialt instrument, när du markerar en startnivå hela vägen runt i ett rum (även om det finns vattenpass av mindre bra kvalitet). Du ska markera en linje på väggen där du antingen sätter den första raden eller också en stödlist för den första raden. Ställ vattenpasset på golvet och kalibrera det med ditt märke. Vrid sedan passet hela vägen runt på samma nivå och sätt märken där laserstrålen träffar väggen. Det bästa passet är ett roterande laservattenpass.

5. Snyggt längs kanten
Kakelsättning på vägg och läggning av klinker på golv handlar framför allt om konsten att lägga pussel. Plattorna ska placeras på ett sådant sätt att du inte tvingas avsluta med tunna remsor av plattorna längs sidor och kanter. Det brukar i regel innebära nästan hela plattor på den andra sidan. Markera först golvets eller väggens mittlinje. Provlägg sedan plattorna. Den första läggs med mitten mot mittlinjen och resten läggs ut mot sidorna (med rätt fogavstånd). Om du får en smal bit på ena sidan, förskjuter du läggningen en halv platta, så att mittlinjen ligger mellan de två mittersta plattorna.

6. Diagonal läggning
Om du vill lägga klinker (eller linoleum, vinyl eller kork) diagonalt, ska du börja mitt på golvet och mäta avståndet till hörnen. Men undersök först om rummet är vinkelrätt. Det kan du göra med 3-4-5-metoden (Pythagoras sats). Mät 120 cm (= 3 x 40 cm) ut från ett hörn och 160 cm åt andra håller (= 4 x 40 cm). Om hörnet är vinkelrätt ska det vara exakt 200 cm (= 5 x 40 cm) mellan de två ändpunkterna.

7. Prima först
Sugande underlag som lättbetong, våtrumsgips och puts kan med fördel strykas med primer innan tätskiktet läggs på. Primern fungerar som ett extra tätskikt men ser framför allt till att tätskiktet fäster bra.
Underlaget ska vara rent och torrt innan du primar. Spackla igen alla sprickor och hål. Primern ska härda ett par timmar innan du fortsätter.
När primern är färgad är det lättare att se hur långt man har kommit med strykningen.

8. Tätskikt på väggar och golv
Fogarna är inte vattentäta, och därför krävs ett tätskikt.

För att det inte ska uppstå fuktskador i väggar och golv måste de var täta. Keramiska plattor är täta, men det är inte fogarna, och därför krävs ett tätskikt bakom dem. Samtliga väggar och hela golvet ska förses med tätskikt. Samtliga genomföringar, skarvar och övergångar ska armeras.

9. Så här ska tätskiktet se ut
Kakel och fogar utsätts för vattenspolning och fukt. Därför är det viktigt att väggen bakom fogen är tät. Till tätning bakom kakel används en flytande massa, som härdar till ett gummiliknande skikt. Vanliga gipsskivor får inte användas, utan ska vara gjorda för våtrum. Övergång mellan golv och vägg (vägg/vägg) ska armeras.

10. Sätt nya plattor utanpå de gamla
Precis som när det gäller mycket annat, så bestämmer modet vilka plattor som är populära. 70-talsplattor var färgade och i dag är det vitt eller svart som gäller. I stället för att riva bort alla gamla plattor och putsa om eller sätta nya skivor, kan du sätta nya kakelplattor utanpå de gamla. Kravet är förstås att de sitter fast ordentligt. Avkalka och avfetta innan du sätter upp det nya kaklet.

11. Börja nerifrån
En hjälplist är nödvändig när du sätter upp den undre raden kakel. För utan hjälplist glider plattorna ner i kakelfixet.

Uppsättning av kakel sker nerifrån, men för att lyckas är det viktigt att du gör det på rätt sätt. Den nedersta – eller näst nedersta – raden ska vila på en hjälplist, och den sätts fast på ett lämpligt avstånd från golvet (eller diskbänken). Avståndet bör anpassas så att du slipper skära fler palttor än vad som är nödvändigt. Du kan hålla en hel eller halv plattas avstånd, eller också kan avståndet vara anpassat till golvklinker med hålkäl som ska avsluta golvet. Glöm inte att ta hänsyn till fogbredden när listen monteras. När du sedan tar bort listen, ska hålen efter skruvarna fyllas igen med silikon eller tätskiktsmassa.

12. Du ska själv blanda kakelfixet
Blandningen är snabbt avklarad för du ska blanda kakelfixpulver med vatten. Blandningsförhållandet står på förpackningen. Lägg märke till att det går åt rätt lite vatten. Följ anvisningarna, för om fixet blir tunt så rinner det. Blir det för tjockt kan du inte fördela det. Blanda med en omrörare som du sätter i borrmaskinen för att få en jämn blandning. Fortsätt att blanda tills fixet har vispats upp till något som liknar fluffig kräm. Låt fixet få sätta sig cirka 10 minuter innan du rör ett par minuter. Fixet fördelas med tandspackel. Samma teknik används när du blandar fogmassa

13. Blanda med omrörare
Det är påfrestande för borrmaskinen att röra runt kakelfix i 10 minuter. Det finns risk att maskinen lägger av! Lägg i ”ettans” växel och använd endast låga varvtal när kakelfixet blandas. Går det trögt bör du dela fixet i två eller flera spannar.

14. Använd en ordentlig stålbräda till fixet
Kakelfixet fördelas på väggen i ett jämntjockt skikt med stålbräda. Börja med att dra uppåt från hjälplisten så att du fördelar fixet över de undre tre-fyra raderna. Därefter drar du med tandspackeln genom kakelfixet så att alla strängar blir lika tjocka. När det är gjort kan du börja uppsättningen av den första raden. Fortsätt med nästa rad osv. innan du lägger på nytt kakelfix ovanför raderna med din stålbräda. Dra sedan med tandspackeln i fixet. Det finns stålbrädor som har två släta kanter och två tandade kanter.

15. Välj rätt tandspackel
Tandstorleken ska anpassas efter kakelstorleken.

Det är med tandspackeln som du drar ut kakelfixet till fina ränder. När plattan sedan trycks fast får den lagom mycket kakelfix att fästa i. Det är viktigt att baksidan täcks av fixet utan att det pressas ut fix i fogen. De tre vanligaste tandstorlekarna på tandspacklar är 6 x 6 mm, 8 x 8 mm och 10 x 10 mm. Små plattor med plan baksida trycks fast i fina ränder. Stora plattor kräver grova ränder

16. Kolla kakelfixet på väggen
Fördela kakelfixet på en mindre del av väggen innan du sätter upp kakel eller mosaik. När du sedan har dragit tandspackeln en gång genom fixet ska du kolla konsistensen. Ränderna ska behålla sin form. Tryck fast en platta på prov i massan och ta loss den igen. Då ser du om hela baksidan har täckts av kakelfixet och om det har pressats ut fix i fogen (det får det inte göra).

17. Kakelsättning med snöre
Den första kakelraden ställs på hjälplisten. Kolla först att listen är ren och att inte limklickar, rester av bruk eller fogmassa hindrar plattorna från att stå rakt. Fördela plattorna med önskad lodrät fog. Lägg sedan ett fogsnöre ovanpå som avståndshållare innan nästa rad sätts på plats. Var noga med att varje platta trycks fast ordentligt – och lika långt in – i kakelfixet och att de sitter rakt. Kolla med vattenpass eller lång bräda. Plattorna kan justeras i cirka 30 minuter.

18. Kakelkryss håller avstånd lika bra, men …
Det är viktigt att fogbredden är lika stor lodrätt och vågrätt på hela väggen. Är du inte van att sätta kakel kan du med fördel använda kakelkryss, som finns i olika storlekar för olika breda fogar. Kryssen pressas in i kakelfixet och får sitta kvar. Nackdelen med dem är att de bara kan användas till räta vinklar och att de ibland syns efteråt.

19. Fakta om fogsnöre
Fogsnören finns i flera tjocklekar, 3 till 8 mm, och har flera fördelar. Du kan lätt pressa ner det i kakelfixet ovanför en kakelrad, och du har möjlighet att justera plattorna eftersom fogsnöret är mjukt och ger med sig lite.
Snöret får inte pressas ihop – du ska låta plattan glida in mot snöret så att det hamnar framför plattan. Annars drar du loss plattan när snöret tas bort.
Fogsnöret är en specialprodukt, och du kan därför inte använda vanliga snören.

20. Mosaiken får plan yta med fogbrädan
När du sätter upp kakelplattorna ska de sitta plant mot väggen, så att det inte finns utstickande hörn som man ev. kan riva sig på. Ju mindre plattorna är, desto större är faran för ojämnheter. Detta undviker man genom att trycka in plattorna i kakelfixet. Den sista biten kan man trycka med en fogbräda eller skumputsbräda. Tryck så jämnt du kan , också längs kanterna, och kolla sedan med en rak bräda eller vattenpass att plattorna sitter plant. Sitter någon snett – på nät eller för sig själv – tas den eller de ner, skrapas rena på baksidan och trycks fast igen i nytt kakelfix.

21. Eleganta hörn
Plattor till utåtgående hörn ska geringsskäras på baksidan, så att de kan mötas i en så smal och osynlig fog som möjligt.

Kakel och klinker är sällan glaserade på sidorna (kanterna). Det har ingen betydelse när du sätter upp plattor i inåtgående hörn, där kanterna döljs. Problemet är större i utåtgående hörn, där kanterna syns mycket tydligt. Visst kan man skjuta ihop plattorna så tätt som möjligt, men resultatet blir en bred och rätt dominerande fog. Den är dessutom inte så stark och skadas lätt. Det bästa resultatet får du om plattorna geringssågas (eller slipas) i 45 graders vinkel längs sidorna. Håll 1–2 mm avstånd från framsidan så att den glaserade kanten inte skadas eller bryts.

22. Montering av den nedersta plattraden
När alla plattor har satts upp och endast den undre raden återstår – där det nu sitter en hjälplist – ska du kolla att plattorna ovanför listen sitter fast ordentligt. Gör de det kan listen tas bort, annars får du vänta några timmar. Varje platta trycks fast i kakelfix och justeras på plats. Plattorna kan hållas fast tillfälligt med tejp eller också kan de stå på små plastbrickor.

23. Kakel ovanför köksbänken
När du sätter kakel ovanför en köksbänk, sätter du först fast hjälplisten vågrätt. Den understa plattraden ska sedan stå på listen. Här väljer vi en smal avståndslist som ska ha samma bredd som den hålkälslist du senare ska montera. Men du ska också sörja för att det blir en fogbredd mellan plattans undersida och hålkälslistens ovansida. Hjälplisten är viktig innan du har satt upp köksskåpen och när bänkskivan ännu ej är monterad.

24. Fogmassan läggs på med fogplatta
Fogmassan, som är en cementprodukt, blandas av ett färdigt pulver och vatten. Det görs helst med omrörare i borrmaskinen och när du är klar ska massan vara krämig. Den läggs sedan på diagonalt över fogarna. Dra ett par gånger på samma ställe för att massan ska tryckas ner i botten på varje fog, och så att alla luftbubblor i den försvinner. Ju smalare fogarna är, desto finare fogmassa krävs. Universalfogmassa kan användas till fogbredder mellan 2 och 10 mm. Ska fogarna vara bredare bör du välja en grövre fogmassa.

25. Överflödig fogmassa
När fogmassan har satt sig (det tar 15–45 minuter) ska du ta bort överflödig fogmassa. Det gör du lättast med svamp och rent vatten. Om du har en fogbalja drar och pressar du svampen mot rullarna så att fogmassan släpper från svampen. Byt vatten ett par gånger. När du är klar polerar du med torra trasor.

26. Konkava fogar
När du har fått bort det mesta av den överflödiga fogmassan, kan du forma fogarna så att de buktar lätt inåt på mitten. Det gör du lättast med hjälp av en bit rundstav (som ska vara fuktig) eller en bit plaströr. Arbeta neråt och åt sidorna medan redskapet hålls i 45 graders vinkel. Torka av fogarna med lätt fuktig svamp, som trycks en aning mot fogen för att formen ska bibehållas.

27. Färgade fogar
Det är en smaksak vilken färg fogmassan ska ha. De flesta påsarna innehåller ett pulver som ger en ljusgrå massa. Kritvita fogar burkar gulna en aning. Kulörta fogar kan vara fräcka, men det krävs mod att experimentera.

28. Elastiska fogar i hörn
Silikonfogar är smidigare än cementfogar.

I skarven mellan golv och vägg och mellan två väggar är det bäst att använda en elastisk fog, eftersom cementfogar lätt spricker när väggar eller golv i badrummet arbetar (rör sig). Du ska i så fall välja en specialfogmassa för våtrum som inte kan angripas av mögel.

29. Du klarar dig inte utan en kakelskärare
En kakelskärare ritsar och delar den keramiska plattan med raka spår. Apparaten har ett skärande hjul som bryter den glaserade ytan. Hjulet förs rakt tack vare två parallellt monterade styrstänger. Markera var plattan ska delas, ställ in sidanhållet och lägg plattan mot det. Pressa ner hjulet mot strecket och dra. Därefter trycks handtaget på kakelskäraren ner och plattan delas längs ritsen. Brottet ger en smula ojämna kanter, men de görs lätt jämna med en brynsten. Kakelskäraren klarar plattor till och med hårdhet 3. Hårdare plattor skärs med våtskärare.

30. Tunna plattor skärs som glas
En del plattor kan skäras med glasskärare.

Om det endast är några få plattor som ska skäras och det handlar om tunna, glaserade kakelplattor, så kan du dela dem utan kakelskärare. Men du behöver en glasskärare, och den ska dras längs stållinjal eller en rak bräda. När du har ritsat plattan kan du bryta den med tång. Tänk på att tunna plattor lätt spricker i småbitar och att dessa flyger iväg. Du bör därför skydda framför allt ögonen mot splitter.

31. Hålsåg med diamanter
I badrum, tvättstugor och kök krävs hål för rör och kranar. Det finns flera sätt att göra hål i en keramisk platta, men det snabbaste och snyggaste resultatet ger en hålsåg med diamantbelagda tänder. Hålkanterna blir så släta att du inte ens behöver dölja dem Markera hålets centrum och borra sakta och lugnt. Kyl med vatten så att hålsågen inte blir för varm.

32. Gnag med kakeltången
Kakeltången har hårda och ganska vassa käftar för att kunna gnaga i kakel och klinker. Knipsa loss små bitar i sänder med tången och gör till sist kanterna släta och fina med brynsten. Se upp för kringflygande splitter.

33. Våtskäraren ger släta och exakta spår
De flesta plattor kan skäras med en vanlig kakelskärare, men den klarar inte granit eller hårdbrända klinker. Till sådana plattor används en våtskärare, som skär med en vattenkyld diamantbelagd klinga. De allra minsta maskinerna kan köpas för cirka 800 kr, men om den ska ha sågbord, geringsanhåll och liknande blir priset högre – och då kanske det lönar sig att i stället hyra en maskin. Med våtskäraren kan du ta bort smala remsor från en klinkerplatta och ändå få ett slätt och exakt rakt spår. Det kan du inte med en kakelskärare.

34. Byt ut en platta
Om en platta har spruckit eller om det finns hål i den efter hängare eller beslag så bör plattan bytas så att det inte tränger in vatten i väggen. Bryt bort plattan och skrapa bort det gamla fixet, lägg på nytt fix och tryck fast den nya plattan med distansbitar hela vägen runt. Nästa dag kan du foga runt plattan.

35. Ersätt svarta elastiska fogar med nya
När en silikonfog har blivit svart ska den ersättas, och innan du gör det ska den gamla silikonfogen skrapas bort. Annars fäster inte den nya fogmassan. Skär rent med vass hobbykniv men skada inte tätskiktet på väggen. Det finns medel som löser upp silikon, och ett sådant kan du använda först. I så fall kan det mesta av fogen tas bort med spackel. Tvätta rent med ättika efteråt och låt torka till nästa dag innan du lägger i en ny silikonfog.

36. Så här bör du tvätta kakel- och klinkerklädda ytor
Golvklinker och väggkakel är lättstädade material. Tack vare den glaserade ytan och bränningen tål alla kakel och klinker alkaliska rengöringsmedel. Regelbunden rengöring kan utföras med trasa och tvättmedel, och är det nödvändigt kan du använda målartvätt. Om du har spillt olja eller fett på en keramisk platta kan fläcken tas bort med hushållspapper och sedan koncenterad målartvätt. Skölj rent med varmt vatten efter några minuter. I ett badrum fastnar det hela tiden tvålrester på kaklet i duschkabinen, och är vattnet kalkrikt fastnar det även kalk. För att få en ren yta avfettar du (med målartvätt) och avkalkar (med avkalkningsmedel). Skölj med vatten. Marmor tål inte avkalkningsmedel eftersom det innehåller syra. Använd ett marmortvättmedel. Svarta silikonfogar kan inte tvättas rena. Det svarta är mögel och fogen ska bytas (se tips 35).

37. Akut hjälp för cementfogar
Missfärgade men hela fogar behöver inte bytas. De kan i stället tvättas rena eller behandlas med diverse kemikalier så att de blir fräscha igen.
Skadade fogar kratsas ur. Använd helst specialverktyg som vinkelslip med fogfrässkiva, även om det går med skruvmejsel. Foga om med nytt fogbruk.
Impregnera fogarna så att de håller sig snygga. Det finns flera olika medel i fackhandeln. De kan penslas eller sprutas på.

38. Måla ditt kakel
Om du inte vill riva bort det gamla kaklet och sätta nytt, så kan du nöja dig med att måla kakelplattorna.

Om du har tröttnat på de bruna kakelplattorna med mönster, som du tyckte om på 80-talet, så kan du trolla bort kakelväggen med färg. Först ska kakel och fogar avfettas och avkalkas (se tips 36 ovan) och därefter fyller du igen hål efter krokar och beslag. För att färgen verkligen ska få bra fäste mattslipas blanka kakelplattor med fint slippapper och grundmålas därefter med en häftgrund. När grundfärgen har härdat målar du väggen två gånger. Du kan använda vanlig halvblank färg eller en båtfärg.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Kakel och klinker