Spån till både tak och vägg

Träspån har använts till taktäckning i nästan tusen år, men har trängts undan av modernare material. Det är synd för träspån har lång hållbarhet och är relativt enkla att montera på både tak och vägg.

När det är dags att lägga om taket, är det endast få som överväger att lägga ett av spån. Det är annars ett av de äldsta materialen och har använts i cirka 1000 år på svenska byggnader. Men de senaste 100 åren har spånen försvunnit från brädgårdar och byggvaruhus i takt med att andra material som betongpannor och plåt kommit fram. Bortsett från på historiska byggnader och kyrkor är det sällan man ser spån i tätbebyggda områden.

Spån har annars flera fördelar. De är starka och tål betydligt mera än en tegelpanna. Och skulle några spån behöva bytas, så kan du tillverka egna och reparera med dem. Hållbarheten är lång, särskilt om du då och då stryker dem med t.ex. trätjära eller olja. Spåntak passar dessutom fint in i naturen och får med tiden en naturlig patina. Men är spån inte brandfarliga, undrar du kanske? Spåntak brinner inte lättare än papptak, men det finns risk att gnistor kan fastna mellan spånen. Hör med ditt försäkringsbolag innan du lägger spån om detta kan påverka premien.

De enda verktyg du behöver för att lägga spåntak – eller reparera ett sådant – är tumstock, såg och skruvdragare (eller spikpistol). Det är viktigt att alla läkt är friska och starka.

Spån kan användas som takbeläggning på allt från uthus till lador, och de kan även användas som fasadbeklädnad. Hållbarheten för spån är mellan 40 och 70 år.

Här består takåsen av två långa brädor, men även takåsen kan göras av spån som i så fall ska sågas till för att ”flätas” in i varandra. Takåsen kan även utföras med koppar, zink eller plåt.

Spåntak kan hålla länge

Spån är ett naturmaterial och eftersom de allra bästa stickspånen är handgjorda, späntade med kniv, så kan det vara skillnader mellan spånen - både när det gäller storlek och färg. Utöver späntade spån finns det hyvlade och sågade spån. På Gotland sågas spånen eftersom träet där ofta är ganska vresigt.

Spån tillverkas normalt av gran eller ek. Hållbarheten för späntade spån ligger på 60-70 år för gran. Väljer du hyvlade spån är hållbarheten något kortare, cirka 40 år. Spån är ingen lagervara på svenska brädgårdar eller byggvaruhus och det kan vara svårt att få tak på spån.

Ett gott råd är att kontakta ortens museum eller hembygdsförening för att få tips om en lokal leverantör av spån.

Vi har undersökt Internet och endast funnit ett par leverantörer som vill sända till hela landet. En av dem är Lindas Trä utanför Trosa, tel. 0156-176 70, www.lindastra.se.

Monteringen

Spånen monteras på bärläkt precis som takpannor av tegel eller betong. Och det är en fördel om det dessutom finns ett underlagstak (som ger extra säkerhet för täthet).

Monteringen brukar utföras med tunna dyckertar eller trådspik, och det innebär att du kan ha nytta av en tryckluftsdriven spikpistol. Skulle du ha lagt några spån fel blir det besvärligt att flytta dem om de är spikade, och därför kan det vara en fördel att skruva fast spånen. Skruvarna ska i så fall ha borrspets och vara självförsänkande. Om spånen är av ek måste skruvarna vara rostfria, eftersom garvsyran i ek snabbt angriper metallen som då rostar.

Multimedia

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Material