Hur används reparationsmassa?

Vanlig spackelmassa för trä (även kallat snickerispackel och träfiller) trycks noga ner i alla hål, sprickor och fördjupningar med en styv spackel.

Se till att reparationen är helt fylld och utan luftbubblor. Överflödig spackelmassa dras av med kanten på spackeln.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: ALLT kan limmas!

Överflödig spackelmassa dras av med en spackel

Överflödig spackelmassa dras av med en spackel

Kemiskt trä består av två komponenter som ska blandas: en större behållare/tub med spackelmassa och en mindre med en härdare.

De två delarna blandas tätt inpå användandet, eftersom massan härdar på cirka 10 minuter – beroende på hur varmt det är på arbetsstället.

Efter härdning kan ytan bearbetas som riktigt trä, dvs. man kan slipa, såga och stämma ut. Den kan även målas, men inte betsas.

Spackelmassan för kemiskt trä blandas direkt före användning.

Spackelmassan för kemiskt trä blandas direkt före användning.

Om kemiskt trä

I motsats till andra reparationsmassor till trä kan kemiskt trä påföras i ett mycket tjockt lager utan att sjunka in. Efter härdning kan det formas, sågas och slipas på precis samma sätt som trä. Det gör det möjligt att bygga upp ett stort område på nytt, t.ex. ett gammalt fönster där stora delar är så rötangripna att de måste skäras bort.

Reparationsmassan appliceras på fönstret i ett tjockt lager.

Reparationsmassan appliceras på fönstret i ett tjockt lager.

Mängder och färger

  • Träfiller/snickerispackel: Finns på tub (250 ml/330 gram). Den vanligaste färgen är vit men det går att hitta färgade varianter, ex. ljus furu och mörkbrunt.

  • Kemiskt trä: Finns både på tub (75 ml spackelmassa och 25 ml härdare) och på burk (560 ml spackelmassa och 180 ml härdare).

  • Plastiskt trä: Finns både på tub (75 ml) och på burk (250 gram) och i flera färger, ex. svart, vit, natur, ek, bok (ljus och mörk), mahogny och teak.