Dekorationslister är också praktiska, t ex för att täcka över sprickor och skador.

Dekorationslister är också praktiska, t ex för att täcka över sprickor och skador.

Hur används glaslister?

De vanligaste av tusentals olika speciallister är nog glaslisterna. De finns i olika dimensioner och material, men de har alla några saker gemensamt.

För det första ska de övre hörnen snedsågas med en 90 graders avfasning, och om man inte har en listsax kan man använda en fintandad såg och en geringslåda.

För det första ska de övre hörnen snedsågas med en 90 graders avfasning, och om man inte har en listsax kan man använda en fintandad såg och en geringslåda.

För det första ska de övre hörnen snedsågas med en 90 graders avfasning, och om man inte har en listsax kan man använda en fintandad såg och en geringslåda.

För det andra ska avståndet mellan de stående listerna och den nedre fönsterlisten vara 7 mm. De stående listerna ska kapas i 15 graders vinkel.

För det tredje börjar man med att montera den nedre glaslisten, innan man mäter upp och monterar de stående listerna. Då blir man helt säker på att de passar och inte spänner nedåt.

För det tredje börjar man med att montera den nedre glaslisten, innan man mäter upp och monterar de stående listerna. Då blir man helt säker på att de passar och inte spänner nedåt.

För det tredje börjar man med att montera den nedre glaslisten, innan man mäter upp och monterar de stående listerna. Då blir man helt säker på att de passar och inte spänner nedåt.

Dimensioner

Utbudet av lister är svårt att överblicka. Köpenhamns listfabrik säger sig ha ”världens största urval av trälister”: www.kbhlistefabrik.dk/. Här under ser du några av de lister som nämns i artikeln:

 • Hålkälslist:
  10 x 10 mm till 60 x 60 mm

 • Hörnlist:
  10 x 21 mm till 42 x 42 mm

 • Glaslist:
  8 x 10 mm till 13 x 35 mm

 • **Skarvlist: 9 x 15 mm till 20 x 68 mm

 • Skugglist:
  8 x 21 mm till 21 x 30 mm

 • Vägglist:
  6 x 27 mm till 33 x 68 mm

 • Ledstång:
  33 x 44 mm till 55 x 62 mm

Viktigt om lister!

Listernas klena dimensioner gör att man måste vara försiktig vid montering. Spetsen på dyckert plattas till och slås i en bit från änden. Annars kan träet spricka. Lister som skruvas ska förborras.

Fönsterlister

Där man förr i tiden föredrog att hålla fast och skydda fönsterglas med trälister, används allt oftare plast, aluminium eller en kombination av trä och aluminium. Det beror på att de nya materialen är lättare att underhålla och att listerna inte kan angripas av röta.