Sprutmålning: Särskilt när det gäller målning av glatta ytor är färgsprutan genialisk. De tunna lagren lägger sig jämnt och fint.

Särskilt när det gäller målning av glatta ytor är färgsprutan genialisk. De tunna lagren lägger sig jämnt och fint.

Smart metod: Mät alla ytor samtidigt

Vid sprutmålning av glatta föremål behövs många tunna färglager. Och det bästa resultatet uppnås om du målar vått i vått – med cirka 2–4 minuters mellanrum.

Om du till exempel ska måla luckor eller lådfronter kan det vara smart att fästa krokar längst ner. Då är det lätt att hänga upp det som ska målas och därmed kan du komma åt på bägge sidor och alla fyra kanter.

Sprutmålning: Om du hänger upp objektet i ett par krokar, går det lätt att måla alla ytor på en gång.

Om du hänger upp objektet i ett par krokar, går det lätt att måla alla ytor på en gång.

Viktigt om täckning

Även om dagens färgsprutor är lätta att hantera är det omöjligt att sprutmåla så exakt att ingen färg hamnar utanför. Inomhus är det också viktigt att begränsa spridningen av färgpartiklar.

Ett "tält" som görs av täckplast och tejpas i varje skarv samt från golv till tak är effektivt inomhus.

Sprutmålning: Inomhus är det en bra idé att göra ett "tält", som fångar upp de små färgpartiklarna.

Inomhus är det en bra idé att göra ett "tält", som fångar upp de små färgpartiklarna.

Utomhus räcker det ofta med att du sätter upp ett plank bakom eller runt det som ska målas. Och vill du ha full kontroll över arbetet kan du skapa ett ”stängt” utrymme i form av en trädgårdspaviljong med en presenning på marken.

Sprutmålning: Här fixas avgränsningen med en skiva som följer med längs staketet!

Här fixas avgränsningen med en skiva som följer med längs staketet!

Sprutmålning: Om du vill ha kontroll över sprutmålningen när du målar utomhus, kan du bygga ett avgränsat rum som på bilden här.

Om du vill ha kontroll över sprutmålningen när du målar utomhus, kan du bygga ett avgränsat rum som på bilden här.