Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Ett betonggolv kan målas med alkyd- eller akrylatfärg. Lösningsmedlen i de två färgerna är lacknafta respektive vatten. Men oavsett vilken färg du väljer, så brukar den inte hålla särskilt länge. Färgen slits bort på de ställen där du ofta går, och är det i garaget så försvinner färgen där bilen kör. Resultatet blir att du måste tömma rummet och måla om. Det problemet finns det en lösning på: måla med en epoxibaserad färg.