Duellen: Tegelpannor vs. Betongpannor

Är det dags att lägga om taket? Ska du då välja tegel eller betongpannor?

Tegelpannor - ett klassiskt val

Tegelpannor har använts i flera hundra år i Sverige och patinerar mycket vackert. De finns i många färger och former och håller i mer än 100 år.

Takpannor av bränd lera är det klassiska valet. Tegelpannorna håller ju i minst 100 år och har använts på svenska tak i flera hundra år. Och än i dag finns det tak med pannor från 1600- och 1700-talen, och det går att köpa pannor från den tiden på nätet.

Förr i tiden fanns det ett tegelbruk i var och varannan socken, och till tillverkningen använde man den lera som fanns på orten.

Färger och utseende

Det finns många olika slags lera och de ger olika färger åt pannorna. Färgen kan även ändras genom att minska eller höja temperaturen under bränningen. Rött är den vanligaste färger, men även brunt och svart är vanligt. Det går dessutom att få glaserade tegelpannor i alla möjliga färger. Glasyren gör det svårt för mossa och alger att få fäste på pannorna.

Läggning

Ju flackare taket är, desto svårare blir det att få det tätt med tegelpannor. Det beror främst på att det är svårt att tillverka tegelpannor i exakt storlek. Det är alltid små skillnader i storlek, och då blir det svårt att få pannorna att sluta tätt. En annan faktor är att läggningen tar längre tid om du inte genast kan använda de pannor som du har lastat upp på taket, utan måste leta efter de som passar. Tak med under 22 graders lutning kan inte läggas med tegelpannor.

Tegelpannor är generellt en aning lättare än motsvarande betongpannor, men det finns tegelpannor som är tyngre.

Priset

Tegelpannor är ungefär dubbelt så dyra som betongpannor, men utgiften för pannorna dominerar inte räkningen för ett helt tak. Det är arbetslön, ställningar, kran, transport av gamla pannor som kostar mest. Om taket är cirka 140 kvadratmeter, så blir det cirka 20000 kr dyrare att välja tegelpannor. Och det är cirka 10 procent av vad hela taket kostar med isolering, hängrännor etc.

Sammanfattning

Tegelpannor håller länge och är frostbeständiga. De flesta är röda eller har röd nyans. Vill du ha andra färger blir de mycket dyra. Styckepriset är nästan dubbelt så högt som för betongpannor.

Betongpannor - en modern utmanare

Betongpannor är det moderna alternativet. De är billigare än tegelpannor, är måttfasta och lättare att lägga och de finns i långt fler färger.

På åtta av tio villor läggs det i dag betongpannor. Den främsta orsaken är oftast priset, som är cirka hälften så högt som för tegelpannor.

Betongpannor är relativt nya, men har trots allt använts i Centraleuropa sedan ungefär mitten av 1800-talet. Anledningen till att man började med pannor av betong var att tegelbruk inte hann med att tillverka tegelpannor i takt med efterfrågan.

Färger och ytor

Betongpannor finns i ett stort antal färger och du kan t.o.m. beställa en egen färg (fast det kostar, förstås). Det finns också ett stort antal ytbehandlingar. Flera av ytbehandlingarna gör att det inte så lätt kan växa mossa eller alger på pannorna.

Specialpannor som ClimaLife har kemiska egenskaper som gör att de kan rensa luften ovanför taket.

För att betongpannan inte ska se så tjock ut, har den i dag en avrundad kant, som även ser till att hålla mossan bort.

Läggning

Överallt där du kan lägga tegelpannor kan du lägga betongpannor och de ska kramlas på samma sätt som tegelpannorna. Det är endast betongpannor som duger på tak med lutning under 22 grader och ner till 14 grader. Det beror på att alla pannor är exakt lika stora och att det därför är lätt att lägga en tät yta. Det är också lättare att lägga raka rader när alla pannor är lika stora.

Nackdelen är att alla bärläkt måste fästas med precision för annars ser man lätt om några pannor ligger fel. Det är svårare att se på ett tegeltak, där alla pannor avviker en smula i storlek.

Betongpannor är starkare än tegelpannor och eftersom de också ligger stadigare, är risken liten att taket skadas om du går på det.

Ännu vet ingen hur gammal en betongpanna kan bli. Vi vet bara att betong är starkare än tegel.

Sammanfattning

Betongpannor är billigare än tegelpannor och är frostbeständiga. Garantin är lika lång för båda - 10 år (mera tillåter inte lagen). Till alla betongpannor finns ett stort urval tillbehör. Det går snabbare att lägga betongpannor för alla pannor är lika stora (och större än tegelpannorna), och du kan välja vilken färg du vill.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Material