4 smarta våtrumsskivor

Byggskivor är både lätta och smidiga att arbeta med och de är högintressanta för en gör-det-självare. Det finns dock flera typer av våtrumsskivor att välja mellan. Här har vi valt ut fyra smarta byggskivor till badrummet.

När man arbetar i våtrum är det viktigt att använda material som tål fukt.

I byggföreskrifterna fastställs därför ett antal krav som alla material, och användningen av dessa, måste uppfylla för att arbetet ska vara godkänt.

Du kan läsa mer om alla krav och detaljer kring våtrum hos Boverket, på AB Svensk Våtkontrolls hemsida, gvk.se, eller på Byggkeramikrådets hemsida, bkr.se.

Tänk på att reglerna för våtrum uppdateras fortlöpande och det är ditt ansvar att följa de senaste reglerna. Och även om skivorna är godkända för användning i våtrum ska de förses med ett tätskikt.

Vägledningarna ska följas

Oavsett vilken typ av våtrumsskiva du väljer är det viktigt att du följer tillverkarens tekniska vägledning. Det är nämligen den som ligger till grund för myndigheternas godkännande.

Om det t.ex. står i den tekniska vägledningen att skivan ska vara minst 20 mm tjock, ha max 60 cm mellan reglarna och att det ska vara högst 25 cm mellan varje skruv så måste alla dessa tre krav följas. Annars är skivan inte längre godkänd för användning i våtrum.

Lämpligt skivmaterial i våtrum bestäms i sin tur utifrån val av tätskikt och/eller ytskikt. Tänk på att stora skivor ofta är tjockare och därmed tyngre per ytenhet, vilket ställer höga krav på både underlag och tätskikt.

I den här gör-det-självbeskrivningen går vi igenom 4 byggskivor som är bra när du ska bygga i badrummet. Du kan t ex läsa om pris, användningsområdet, samt för- och nackdelar med:

  • skivor av våtrumsgips
  • skivor av fibergips
  • skivor av fibercement
  • skivor av skumplast

Lycka till!

Våtrumsgips

I likhet med vanliga gipsskivor är våtrumsgips uppbyggt av en kärna av gips mellan två skikt av kartong. Våtrumsgipsskivor är även glasfiber­ armerade och impregnerade med silikon, vilket gör att de kan stå emot fukt och bära vikten av eventuella kakelplattor. Våtrumsgips monteras i två lager med förskjutna skarvar med högst 45 cm mellan reglarna. Längs kanterna är det vanligtvis 20 cm mellan skruvar­ na, medan avståndet på andra ställen kan vara upp till 30 cm.

Användning: Vägg och tak
Tjocklek: 12,5-13 mm 12,5-13 mm
Dimensioner: Vanligtvis 90 x 240 cm
Vikt: Ca 12 kg/m²
Fördelar: Billiga, lätthanterliga, formstabila.
Nackdelar: Tyngre än vanliga gipsskivor. Kan skadas av fukt.

SPECIALSKRUVAR

Även om det inte ställs krav på specialskruvar, så rekommenderar rekom flera tillverkare att man använder skruvar för hårda gipsskivor. Med vanliga gipsskruvar gipsskru tenderar skivorna att spricka när man skruvar längs kanten.

LÄTTA ATT ARBETA MED

Att arbeta med våtrumsgips skiljer sig inte så mycket från att arbeta med vanliga gips­ skivor. Du kan till exempel använda en vanlig kopp­ borr för att borra hål och skivorna är lättast att kapa genom att skära i dem med en hobbykniv och därefter knäcka dem över en kant.

Fibergips

Fibergips påminner om gipsskivor, men istället för papp är det fiberförstärkning som håller ihop skivorna. Avståndet mellan reglarna kan vara upp till 45 cm och avståndet mellan skruvarna kan vara upp till 25 cm. Skivor på 12,5 och 13 mm monteras i två lager med förskjutna skarvar. Eftersom fibergips är starkare än exempelvis våtrumsgips kan det ibland också räcka med ett lager. Då bör dock skivorna ha en tjocklek på 15 mm och avståndet mellan reglarna kan minskas till 30 cm. Fibergips finns i samma dimensioner som vanligt gips, men eftersom vikten är högre kan det vara bra att välja mindre skivor som är lättare att lyfta och sätta på plats.

Användning: Vägg, tak och golv
Tjocklek: 12,5, 13 eller 15 mm
Dimensioner: Vanligtvis 90 x 120 cm eller 90 x 240 cm
Vikt: Ca 15 kg/m2 (12,5 mm)
Fördelar: Lätta att kapa till, formstabila, brandhämmande.
Nackdelar: Tunga. Kan skadas av fukt.

FRAM MED SÅGEN

Skivorna är starka och går inte att knäcka, utan ska i stället kapas med dyk­, stick­ eller cirkelsåg. Eftersom det dammar mycket bör du hålla till ute eller montera en dammsugare på sågen.

LIMMA IHOP SKIVORNA

Om dina fibergipsskivor har spackelkanter, i likhet med många andra gipsskivor, ger de plats för en armeringsrem armeringsrem­ sa och ett lager spackelmassa. Om de i stället har raka kanter utan fals, limmas skivorna ihop med ett speciellt lim som håller ihop skivorna. Limmade skarvar spacklas sedan utan arme arme­ ringsremsor i spackelmassan.

Spetsen är formad så att den ska passa på kanten av skivan.

Fibercement

Skivorna kan vara tillverkade av cement, kiseldioxid, kalk eller liknande och är normalt armerade med cirka 5 % fibrer. Till skillnad från trä- och gipsskivor är skivor baserade på stenmaterial oorganiska och tål fukt. De passar därför bra att använda i våtrum. Det finns många olika typer av skivor i den här kategorin med olika krav på montering och uppbyggnad. Läs därför igenom vägledningen till produkterna noga innan du börjar att jobba med byggskivorna.

Användning: Främst till väggar
Tjocklek: 6-13 mm
Dimensioner: Vanligtvis 90 x 120 cm eller 90 x 240 cm
Vikt: Ca 15 kg/m²
Fördelar: Oorganiska material, skruvfasta, brandisolerande.
Nackdelar: Dyra, tunga.

KNÄCK SKIVAN

Till en början kan de stenbaserade skivorna verka både hårda och svåra att arbeta med, men du kan faktiskt skära igenom armeringen med en vanlig hobbykniv och knäcka skivan på samma sätt som du gör med en gipsskiva. Skivorna kan också sågas till med en cirkelsåg med diamantblad, medan kortare och böjda delar kan kapas med en sticksåg.

TVÅ OLIKA LAGER

Priset på stenbaserade skivor är rätt högt. Du kan dock hålla nere priset om du använder våtrumsgips på det innersta lagret.

Skumplast

Skumplastskivor finns i många olika tjocklekar och kan både användas till att ”klä in” väggar, isolera golv och bygga inventarier. Kärnan består av polystyren som på bägge sidor består av glasfiberarmerad specialputs.

Skumplastskivor går under många olika namn, t.ex. Litex, Lux och Wedi. De kan ha olika specifikationer och kraven på uppbyggnad och användning varierar mellan olika tillverkare. Det är därför viktigt att läsa anvisnin­ garna noga innan man kör igång.

Användning: Främst till väggar och golv - skivan kan dock också användas för att bygga inventarier.
Tjocklek: 4-125 mm
Dimensioner: Vanligtvis 60 x 250 cm eller 90 x 240 cm
Vikt: >1 kg/m²
Fördelar: Allsidiga, låg vikt, lätta att skära till, isolerande
Nackdelar: Dyra

KOM IHÅG BRICKAN

Skivorna av polystyren sitter inte på plats bara med hjälp av vanliga skruvar. Alla skruvar måste därför också förses med en särskild bricka som inte försvinner in i skivan.

Brickan gör att skruven inte försvinner in i skivan.

LÄTTA ATT SKÄRA TILL

Skivorna är mycket lätta att skära till och det kan t.ex. göras med en gammal fogsvans. Såga gärna en eller två milli ­ meter för mycket, så att det finns plats för lite lim på kanten.

GOLVSKIVOR MED FALL

Våtrumsskivor passar också bra att använda under klinkergolv. Det finns t.o.m. varianter med inbyggt fall.

Du kan bygga egna utrymmen & möbler

Skumplast är extremt lätt att bygga med och de tjockare skivorna, som är upp till 10 cm, passar bra att använda till fristående väggar och badrumsmöbler.

Möbler och fristående väggar kan byggas av skumplastskivor som limmas ihop med speciallim. Under tiden som limmet torkar hålls delarna ihop med långa skruvar.

Ytan på skivorna putsas upp. De kan också förses med kakel.

Väggar och inventarier målas eller förses med kakel innan de är klara att användas.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Material