4 smarta våtrumsskivor

När man arbetar i våtrum är det viktigt att använda material som tål fukt.

I byggföreskrifterna fastställs därför ett antal krav som alla material, och användningen av dessa, måste uppfylla för att arbetet ska vara godkänt.

Du kan läsa mer om alla krav och detaljer kring våtrum hos Boverket, på AB Svensk Våtkontrolls hemsida, gvk.se, eller på Byggkeramikrådets hemsida, bkr.se.

Tänk på att reglerna för våtrum uppdateras fortlöpande och det är ditt ansvar att följa de senaste reglerna. Och även om skivorna är godkända för användning i våtrum ska de förses med ett tätskikt.

Vägledningarna ska följas

Oavsett vilken typ av våtrumsskiva du väljer är det viktigt att du följer tillverkarens tekniska vägledning. Det är nämligen den som ligger till grund för myndigheternas godkännande.

Om det t.ex. står i den tekniska vägledningen att skivan ska vara minst 20 mm tjock, ha max 60 cm mellan reglarna och att det ska vara högst 25 cm mellan varje skruv så måste alla dessa tre krav följas. Annars är skivan inte längre godkänd för användning i våtrum.

Lämpligt skivmaterial i våtrum bestäms i sin tur utifrån val av tätskikt och/eller ytskikt. Tänk på att stora skivor ofta är tjockare och därmed tyngre per ytenhet, vilket ställer höga krav på både underlag och tätskikt.

Ladda ner gör-det-självbeskrivningen

I den här gör-det-självbeskrivningen går vi igenom 4 byggskivor som är bra när du ska bygga i badrummet. Du kan t ex läsa om pris, användningsområdet, samt för- och nackdelar med:

  • skivor av våtrumsgips
  • skivor av fibergips
  • skivor av fibercement
  • skivor av skumplast

Lycka till!