Snickra enkelt en egen köksö

Med sin breda och rejäla bänkskiva bjuder denna köksö på stora arbetsytor och plats för matlagning. På ena långsidan finns stora lådor och på den andra finns det skåp. Hela köksön har byggts av standardskåp.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 dagar
Pris
Beror på vilka skåp du väljer

Intro

Den eleganta, fristående raden av skåp - populärt kallad en köksö - ser ut som om hantverkare har arbetet med den i flera veckor.

Men det är ju inte sant, för det är faktiskt ganska enkelt att placera ett antal underskåp mitt på golvet i stället för mot en vägg. Man ska bara veta hur det går till – och det förklarar vi här.

Det svåraste är faktiskt att planera utseendet och att avtala med hantverkare. Jo, du klarar dig inte utan hantverkare, för rörmokare och elektriker ska ju sörja för att det finns vatten och ström, där du vill ha det.

Här skapar vi en köksö på 100 x 280 cm bestående av två rader skåp av standardtyp. På ena sidan placeras 60 cm djupa underskåp med lådor. På den andra sidan sätts 40 cm djupa skåp med dörrar. Det gör att bänkskivan kan beställas extra bred, och att man sedan kan stå på båda sidor av den och arbeta. Eftersom skåpraderna är vända åt var sitt håll utnyttjas utrymmet under bänkskivan optimalt.

En mycket enkel sockel

I stället för att snickra en vanlig sockel att sätta skåpen på, har vi valt en mycket enklare lösning.

Som sockel används höjdjusterbara ben, som man bara klickar fast en sockelfront på. Det är mycket enkelt, men att höjdjustera samtliga de 64 benen under de åtta skåpen är hopplöst.

Därför konstruerar vi först en enkel ”sockel” bestående av en regel och några ben. Den ska stötta den bakre kanten av samtliga skåp.

När skåpen vilar på sockeln är det lätt att justera frambenen för att få alla skåp att stå vågrätt och lodrätt.

I stället för att snickra en vanlig sockel att sätta skåpen på, har vi valt en mycket enklare lösning.

Som sockel används höjdjusterbara ben, som man bara klickar fast en sockelfront på. Det är mycket enkelt, men att höjdjustera samtliga de 64 benen under de åtta skåpen är hopplöst.

Därför konstruerar vi först en enkel "sockel" bestående av en regel och några ben. Den ska stötta den bakre kanten av samtliga skåp.

När skåpen vilar på sockeln är det lätt att justera frambenen för att få alla skåp att stå vågrätt och lodrätt.

Instruktion

01
Mät och snickra en smal sockel 4 Steg

Markera för din köksö på golvet (här för de åtta skåpen). Viktiga anslutningar som el, vatten, avlopp och ev. gas ska finnas på plats på rätt ställen i golvet innan du går vidare. Placeringen av ön har ju stor betydelse för var de olika skåpen ska stå.

När placeringen är klar är det dags att tillverka och montera den lilla sockeln i mitten. Den ska bära baksidorna av skåpen medan framsidorna ska vila på skåpbenen.

1

Vi markerar för skåpen på golvet. Vi har länge vetat var själva köksön ska placeras, och därför har elektrikern dragit fram ström. Ett streck på golvet visar var skåpen ska stå rygg mot rygg.

2

Ett antal ben skruvas fast under regeln. Vi har valt en helt rak 45 x 95 mm regel. Det är viktigt att regeln är rak för annars blir det besvärligt att justera benen.

3

Regeln placeras ovanför den linje som anger var baksidorna på skåpen ska stå. Benen ställs in tills regeln är helt vågrät.

4

På ovansidan av regeln markerar vi var de olika skåpen ska placeras. Vi drar den långa mittlinjen längs en rätskiva, men det går lika bra att använda en rak bräda, metallprofil eller snörslå.

02
Sätt alla skåp på plats 6 Steg

Med den smala sockeln som underlag sätter vi nu upp skåpen, ett efter ett. Vi börjar med de djupa skåpen, eftersom de står mest stabilt, och avslutar med de grundare överskåpen på baksidan.

Du kan välja vilka bredder och djup du vill på dina skåp. Det enda kravet är att de är lika höga. Det är smart att använda 60 cm djupa skåp på ena långsidan och 37 cm djupa skåp på den andra, eftersom man lätt kan få tag i 100 cm breda bänkskivor.

1

Vi sätter tre ben under det första skåpet, ett i ena hörnet, ett under gaveln och ett under framsidan. Dessa sidor ska ju förses med lös front. Benet under framsidan sätts så att en bit in under nästa skåp.

2

Skåpet ställs på sockeln och med bakkanten längs strecket. Därefter justeras de två frambenen så att skåpet står vågrätt, och det tredje benet skruvas ner. till golvet. Nästa skåp sätts upp.

3

De två första skåpen justeras och fixeras med skruvtvingar när de står som de ska. Därefter kan de skruvas ihop med medföljande kopplingsskruvar.

4

Överskåpen på den andra sidan sätts upp på samma sätt. Alltså först upp på den smala sockeln och sedan justeras benen i framkant.

5

När överskåpen står på plats och har fixerats till varandra med kopplingsskruvar, ska de också skruvas fast i de djupa skåpen. Placera skruvarna längst in i hörnen, där skåpen är förstärkta.

6

Alla skåp fästs i den smala sockelregeln med skruvar längst in genom bottnen, precis framför bakstyckena. Med förborrning är det ingen risk att bottnen spricker. Vi använder 4 x 50 mm skruvar.

03
Bänkskivan läggs på plats 7 Steg

Det är lätt att lägga bänkskivan ovanpå de ihopsatta skåpen och sedan skruva fast den. Men eftersom vi har bestämt att den ska sticka ut en bit i ena kortänden, så att vi får ett par matplatser, måste vi först förstärka skivan. Det gör vi genom att fräsa in ett par T-järn på undersidan. Det innebär att vi börjar med att lägga skivan med undersidan uppåt.

1

Vi lägger upp bänkskivan på skåpen och låter den sticka ut en halv meter över den ena kortänden. Det ger ett par extra matplatser. Vi markerar på undersidan och på kanten av skåpen för T-järn.

2

På undersidan av bänkskivan fräses spår för de två långa T-järnen. Det 4 mm breda spåret fräses 25 mm djupt.

3

På ovansidan av skåpen fräser vi två breda spår för den del av järnen som ska fästas i skåpen. Vi kunde inte försänka järnen djupare i bänkskivan, och därför behövs spåren i skåpen.

4

För att T-järnen ska kunna fästas i bänkskivan borrar vi ett antal skruvhål i dem, och till det använder vi en 4 mm metallborr.

5

T-järnen trycks in i spåren under bänkskivan och skruvas sedan fast med 4 x 30 mm skruvar.

6

Nu ska bänskivan fästas på skåpen. Det gör vi med 4 x 50 mm skruvar som dras fat nerifrån genom skåpen och in i skivan. Men först kollar vi noga att skivan ligger som den ska.

7

Gavlarna kläs med fanerade skivor som har samma utseende som bänkskivan. En annan lösning är att använda bänkskiva även här. Gavelskivan fästs med 4 x 30 mm skruvar från insidan.

04
Spishällen ska försänkas 3 Steg

1

Nu gör vi plats för spishällen. Vi har beställt bänkskivan med urtag för spishällen, men den del som ska bort sitter kvar för att inte göra skivan svag under transport och montering. Nu sågas den bort.

2

Spishällen läggs i hålet. Vi märker att den tar emot på ett par ställen i skåpen, och vi markerar därför var skåpen ska bearbetas.

3

Med en multicutter sågar vi snabbt och lätt bort de delar av skåpen som är i vägen för spishällen, som nu kan läggas ner. Den levereras med tätningslist för att det ska bli tätt mellan den och skivan.

05
Dörrar, lådor och sockelfronter 7 Steg

Det mesta av köksön är klar. Nu återstår bara att komplettera med lådor, skåpdörrar och sockelfronter.

Vi ska också borra hål för handtagen, som fästs med maskinskruvar från baksidan. Hålen för dem ska placeras mycket exakt och därför gör vi en borrmall, men eftersom skåpen har olika bredd så gör vi en mall för varje bredd. Därmed vet vi att hålen hamnar på samma höjd och att de sitter vågrätt.

1

Borrmallen gör vi av en skivbit och ett par lister. Listerna fästs på mallen i rät vinkel, så att den kan fästas på ett hörn på den låda eller skåpdörr som ska markeras. Vi gör hål i mallen för borrhålen.

2

Mallen placeras på en låda med listerna tryckta mot hörnet. Hålen borras försiktigt för att borren inte ska fjänsa upp baksidan av lådframstycket.

3

Handtaget fästs med två maskinskruvar, som sticks in från baksidan av lådframstycket.

4

I skåpdörrarna borras hål för handtag på samma sätt som i lådorna. När samtliga lådor och dörrar är klara kan de monteras.

5

Sockelfronterna kapas så att de passar i längd. De behöver inte sluta tätt mot undersidan av skåpen. En liten springa syns inte uppifrån.

6

Vid varje sockelben ska en klämma monteras. Klämmorna följer med benen. Du ska bara spika eller skruva fast den vita delen och sedan klicka fast den svarta klämman.

7

Sockelfronterna trycks fast på benen. Om man vill kan de skruvas ihop i hörnen, men då kan fronterna inte tas bort så lätt. Kanterna på fronterna skyddas med aluminiumlister som limmas på.

Material

45 x 95 mm hyvlat trä:

 • 1 sockelregel, 240 cm

4 x 25 x 50 mm T-järn:

 • 2 förstärkningar à 150 cm

Dessutom:

 • 1 underskåp med lådor, 80 cm brett, 60 cm djupt
 • 2 underskåp med lådor, 60 cm breda, 60 cm djupa
 • 1 underskåp med lådor, 40 cm brett, 60 cm djupt
 • 1 överskåp med 2 dörrar, 80 cm brett, 37 cm djupt
 • 2 överskåp med 2 dörrar, 60 cm breda, 37 cm djupa
 • 1 överskåp med 1 dörr, 40 cm brett, 37 cm djupt
 • 1 bänkskiva, 100 x 280 cm, med urtag för spishäll
 • Justerbara ben
 • 2 sockelfronter à 16 x 240 cm
 • 2 gavelskivor à 97 x 70 cm
 • 1 spishäll
 • Skruvar, 4 x 30 mm och 4 x 50 mm

Specialverktyg

 • Handöverfräs – om du vill att bänkskivan ska sticka ut och vila på förstärkningar
 • Multicutter eller sticksåg

Tidsförbrukning

Upp till 3 arbetsdagar beroende på hur lång tid det tar med el och vvs.

Pris

Beror helt på vilka skåp och vilken inredning du väljer.

Svårighetsgrad

Eftersom alla skåpen bara ska placeras rakt och bärs av en regel, så är arbetet så enkelt att alla bör klara av det.

Video

VERKTYG: Så här använder du handöverfräsen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder handöverfräsen för att skapa perfekt finish när du arbetar med trä. Det finns ett otal olika frässtål, så du kan göra allt från snygga profilerade kanter och noter till dolda fogar och utfräsningar för gångjärn. Vi går igenom de olika sorternas frässtål och visar hur du använder dem.

VERKTYG: Så här använder du multiverktyget

I den här videon lär du dig allt om verktygets smarta funktioner och tillbehör. De många olika slags tillbehören gör det möjligt att både såga, stämma, kapa, fräsa och slipa på ställen där andra verktyg inte kommer åt. Och maskinen kan användas i både trä, plast, metall, murfog mm.

TEKNIK: Handtag på luckor och lådor

Med en borrmall sitter de snörrakt

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Kök