Byggbeskrivningar
Lätt
Svår
Snickra enkelt en egen köksö av standardskåp

Den eleganta, fristående raden av skåp - populärt kallad en köksö - ser ut som om hantverkare har arbetet med den i flera veckor.

Men det är ju inte sant, för det är faktiskt ganska enkelt att placera ett antal underskåp mitt på golvet i stället för mot en vägg. Man ska bara veta hur det går till – och det förklarar vi här.

Så här skapar vi en enkel köksö

Det svåraste är faktiskt att planera utseendet och att avtala med hantverkare. Jo, du klarar dig inte utan hantverkare, för rörmokare och elektriker ska ju sörja för att det finns vatten och ström, där du vill ha det.

Vi skapar en köksö på 100 x 280 cm bestående av två rader skåp av standardtyp. På ena sidan placeras 60 cm djupa underskåp med lådor.

På den andra sidan sätts 40 cm djupa skåp med dörrar. Det gör att bänkskivan kan beställas extra bred, och att man sedan kan stå på båda sidor av den och arbeta.

Eftersom skåpraderna är vända åt var sitt håll utnyttjas utrymmet under bänkskivan optimalt.

En mycket enkel sockel

I stället för att snickra en vanlig sockel att sätta skåpen på, har vi valt en mycket enklare lösning.

Som sockel används höjdjusterbara ben, som man bara klickar fast en sockelfront på. Det är mycket enkelt, men att höjdjustera samtliga de 64 benen under de åtta skåpen är hopplöst.

Därför konstruerar vi först en enkel "sockel" bestående av en regel och några ben. Den ska stötta den bakre kanten av samtliga skåp.

När skåpen vilar på sockeln är det lätt att justera frambenen för att få alla skåp att stå vågrätt och lodrätt.