Nytt kök byggt med gamla skåp

Här kan du se hur du med gamla skåp och några få nya saker kan förvandla ett äldre kök till ett nytt, ljust och funktionellt i tidens stil.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 veckor
Pris
24.000 kronor

Nya dörrar till skåpen, nya bänkskivor, ny front på sockeln och nymålade väggar förvandlar köket, trots att vi har behållit de gamla skåpen. Men visst är det ett modert kök anpassat för 2013?

Intro

Vägen till ett nytt kök är ofta mycket kortare än du tror. Häng bara med i artikeln så ser du hur vi förvandlar ett 90-talskök till ett modernt och smart kök i dagens stil för under 25000 kr (plus inköp av nya vitvaror). Men pengarna räckte till både nya väggar och nytt golv. Och förvandlingen går så snabbt att familjen klarar sig med ett par kokplattor.

Anledningen till att priset är lågt och tempot högt är att vi återanvänder en stor del av det gamla köket, nästan alla skåp, grundplanen och kakelväggarna (fast vi tar bort färgen på dem).

Bra planering

En annan del av förklaringen är en mycket bra planering. Vi har i god tid innan projektet startade beslutat oss för hur köket ska se ut, vilka material som ska användas, vilken kulör väggarna ska målas med och hur gardiner och belysning ska se ut. Vi har förstås också sett till att ha allt material hemma innan vi börjar.

De nya vita skåpdörrarna, de nya bänkskivorna, det nya klickgolvet, de nya vitvarorna med rostfria fronter, ny bänkbelysning, nya handtag och socklarna med metallutseende.

Allt är klart när vi börjar med att ta bort skåpdörrarna och skrapar bort färg från kaklet. Vi har dessutom bokat både elektriker och rörmokare.

Vårt kök var klart efter två veckor - nytt, modernt, läckert och praktiskt.

4: generationen av köket

Detta kök är en del av husets historia. Från början handsnickrat, nu ombyggt för tredje gången på samma plats.

Här är berättelsen om ett kök i ett cirka 60 år gammalt hus. Från början handsnickrades skåpen på plats av massivt trä av bästa slag. Nu har vi följt den tredje ombyggnaden och därmed sett den fjärde generationen av köket födas. Här är vad som hänt:

1952: Hur köket såg ut den gången, innan det blev modernt med färdigsnickrade snickerier vet vi inte, men vi vet att det varett kök som snickrades på plats av duktiga och lokala hantverkare.

1972: Vi vet hur det nya köket såg ut. Det bestod av masstillverkade skåp från en fabrik. Det hade gula skåpluckor och lådor, kork på golvet, diskbänk och mörka bänkskivor. Och det vet vi för våra hantverkare och fotografer deltog när detta kök ersattes och nästa sattes på plats.

1992: Köket genomgår en större förändring. Väggen till ett angränsande rum rivs och man skaparett stort allrum som då var viktigt för familjen. Köket tillhör inte längre en hemmavarande husmor. Barnens och de vuxnas värld smälter ihop i allrummet, där man lagar mat, läser läxor, har en arbetsvrå och en tv-hörna. Skåpen flyttas och dörrarna målas blå liksom en del av kaklet över de ljusa bänkarna. Väggarna målas ljusa och gardinerna är stormönstrade.

2012: Nu handlar det mest om stil. Köket bevaras men får ett lyft. Det blir exklusivt och läckert med nya dörrar och nya bänkskivor av massivt trä. Allt är vitt, grått och i stål som bryts av det rödbruna träet. Stilen ska vara klassisk och hålla länge, men det hoppas ju varje generation på.

1972: Den gamla platssnickrade köket rivs och ersätts av ett modernare med färdiga snickerier som lätt staplas och monteras på plats.

1992: En vägg rivs så att kök och rum blir till allrum. De gula skåpen målas blå och flyttas så att det bildas en köksö. Väggen kläs med kakel.

2012: De gamla skåpen bevaras, men vi lägger på nya bänkskivor, sätter upp nya dörrar, målar om och skaffar nya vitvaror till köket.

Instruktion

01
Rivning i etapper 2 Steg

Det är planeringen som bestämmer hur mycket av kökets funktioner som kan användas medan arbetet pågår. En förnuftig planering innebär att det bara är ett par dagar som man tvingas klara sig utan matlagning och disk.

När vi har skruvat bort beslag och lyft av dörrarna från skåpen målar vi taket vitt och väggarna svagt ljusgrå. Genom att måla nu behöver vi inte vara så noga med att maskera. Den blå färgen kan turligt nog lätt skrapas loss.

Det var för besvärligt att fräscha upp köksön. Den ersattes med en ny. Det har vi visat här: Läcker köksö med avrundad bänkskiva

1

Alla dörrar skulle tas bort, och det gick snabbt med en skruvdragare. Vi tog också bort alla gamla gångjärn. Dels att flera skruvar satt löst, dels för att de nya dörrarna skulle ha dolda gångjärn.

2

Den blå färgen på kaklet togs bort. Först penslades färgen med färg-lösningsmedel och sedan fäste vi plastfolie utanpå och lät medlet verka några timmar. Därefter skrapades färgen bort med spackel och kaklet tvättades rent.

02
Bänkskivorna 5 Steg

De gamla bänkskivorna är en saga blott. I det nya, vita och grå köket kommer färgerna från de nya bänkskivorna som är rödbruna. Vi valde skivor av mörkt trä, nyatoh, som ser ut som ädelträ, men som är billigare. Det behåller sin varma färg om du då och då behandlas med olja.

De gamla bänkskivorna får sitta kvar så länge som möjligt, dels för att köket då kan fungera, dels för att kunna överföra form och mått från de gamla till de nya.

Vi passade också på att köpa en ny diskbänk - en som är så stor att man kan diska en ugnsplåt - och den ska vi förstås mäta upp och såga ut för.

1

Ena hörnet av en bänksskiva ska sågas bort, för annars kan man inte öppna en av dörrarna till köket. Vi sågar av biten med cirkelsåg när vi har överfört form och mått från den gamla bänkskivan.

2

Bänkskivan slipas noga med slippapper korn 180. Skulle vi råka stöta till den under arbetet gör det inte så mycket. De går ju snabbt att slipa om den.

3

Diskbänkens omkrets markeras på baksidan av skivan och sedan tas diskbänken bort och en ny linje ritas 7 mm innanför den första. Vi har först kollat måtten i monteringsanvisningarna.

VIKTIGT! Skapa plats för kökskranen!

4

Hålet för diskbänken sågas upp med sticksåg. Vi börjar med att borra ett par 10 mm hål innanför strecket och sticker ner sågbladet i ett av hålen. När vi har sågat klar borrar vi hål för kranen.

5

Bänskskivan ska oljebehandlas på både ovansida och undersida, längs kanter och runt de hål vi har sågat och borrat. Oljan får verka i cirka 20 min innan den slipas in i träet med vattenfast slippapper korn 180 eller finare.

03
Montering 6 Steg

1

De gamla bänkskivorna lossas och bärs ut. De sitter fast i underskåpen med skruvar och beslag, som lossas från undersidan och därefter kan bänkskivorna lyftas. Men inte riktigt …

2

Fogen mellan väggen och bänkskivan skärs upp med en vass hobbykniv. Vi använder inte silikonlösningsmedel, för om det sitter kvar lite på väggen, så löses den nya fogen upp.

3

Den nya bänkskivan läggs på plats och skruvas fast med skruvar och beslag från undersidan. Vi använder beslag som gör det möjligt för skivan att ”arbeta” en aning (det gör ju trä).

4

Själva diskbänken fästs med specialbeslag och de följde med leveransen. Vi fick också tätningsmassa att använda runt hålet i träskivan. Kranen skruvas också fast och ansluts till kulventilerna i underskåpet.

5

Mellan bänkskiva och vägg tätar vi med sanitetssilikon. För att inte kladda för mycket fäster vi maskeringstejp på båda sidorna av fogen och sedan stoppar vi ner en bottningslist. Därefter fylls fogen med silikonfogmassan.

6

Fogen slätas nu till med en fogsticka, som har stått i blöt ett dygn. De flesta silikonfogmassor kan jämnas till med små silikon- eller plastbrickor. Det är smart för det är trots allt lite knepigt att hantera en fogsticka.

04
Dörrarna sätts upp 8 Steg

De gamla köksskåpen fräschas upp lite med färg och spackelmassa. Det är framför allt längs kanterna som vi måste spackla, bland annat efter skruvarna som höll gångjärnen, men också för att skåpen var lite ”kantstötta”.

De nya skåpdörrarna ska monteras med moderna, dolda och självstängande gångjärn. Och vi har förstås beställt dem med gångjärn och de ska bara tryckas på plats i de förborrade hålen.

Den del som ska sitta i skåpet skruvas fast med två skruvar. De ska sitta exakt så vi använder en borrmall. När de är på plats tar det bara ett par minuter att sätta upp en ny dörr.

1

De tomma skåpen tvättas noga både in- och utvändigt innan vi spacklar igen alla gamla skruvhål med slipfast massa. Alla små skador spacklas också och sedan kan vi måla. De nya dörrarna döljer hela skåpen men vi målar ändå framkanten.

2

Vi målar med samma kulör som dörrarna. När vi har finslipat och torkat rent läggs färgen på med lackrulle. Det går snabbt och det blir snyggt.

3

En borrmall spänns fast på insidan av skåpen för att vi ska vara säkra på att borra hål för skruvarna på exakt rätt ställe. Mallen finns där man säljer skåpdörrar. Vi behöver den för det är ju inte samma tillverkare av skåpen som av dörrarna.

4

Det lättaste är att överföra markeringarna från mallen till skåpet med en vass syl.

TIPS: Om du köper skåpluckor på IKEA kan du för 10 kr få en mall som passar alla handtag, knoppar och gångjärn.

5

Dags att borra hål för skruvarna. Hålen ska borras på skåpets insidor men de får inte vara genomgående. Därför tar vi fram en bit rundstav, borrar hål rakt igenom den och använder den som djupstopp på borren.

6

Gångjärnets skåpdel skruvas fast på insidan av skåpet med de korta, tjocka specialskruvar som medföljer.

7

Gångjärnets dörrdel trycks på plats i de hål som finns på insidan av dörrarna och fieras. Det kan som här vara en klaf eller också med två skruvar.

8

Därefter ska skåpdörrarna bara lyftas upp och gångjärnsdelarna skjutas in i varandra och justeringsskruvarna dras åt. Så snart alla dörrar är på plats granskar vi dem noga för att se om någon ska finjusteras.

05
Handtag sätts fast 4 Steg

När man som vi har funnit några långa handtag, kan de monteras både lodrätt och vågrätt. De kan placeras var som helst på dörrarna - det är mest en smaksak - men sätts de lodrätt ska de monteras motsatt gångjärnssidan.

Här har vi valt en vågrät placering och centrerar dem på underskåpen.

Även nu använder vi en mall för att markera för skruvhålen. Eftersom dörrarna är olika breda utgår vi från ovankantens mittpunkt när skruvhålen markeras i sidled. De placeras 25 mm från ovankanten på dörrarna.

1

Vi börjar med att markera mitten på alla dörrar. Det gör vi för att dörrarna har olika bredd och för att vi vill att handtagen ska sitta centrerade. Samma mall kan användas på alla dörrar.

2

Därefter prickar vi hål med syl där vi ska borra för skruvhålen. Som du kanske kan se på mallen har vi markerat en mittlinje och två hål. Det går snabbt med en mall och den garanterar att alla handtag hamnar där de ska.

3

Hålen för skruvarna borrar vi med 4 mm borr (enligt anvisningar på förpackningen till handtagen).

TIPS: Eftersom hålen ska vara genomgående håller vi emot med en list på baksidan för att inte dörren ska rivas upp av borren.

4

Nu ska handtagen skruvas fast. Det görs från baksidan och vi använder de maskinskruvar som följde med. Skruvarna passar normaltjocka dörrar.

TIPS: Vi använder två maskiner, en med borr och en med skruvbits. Då går det undan!

06
Sockelfronten 7 Steg

Vi har valt en sockel som ser lite metallisk ut för vi tycker det passar fint till vitvarorna med sina rostfria ytor.

I stället för att skruva fast socklarna fäster vi dem med lim på de gamla socklarna. Det är lättare och vi slipper skada ytan. Men innan socklarna görs klara ska de flesta nya vitvarorna på plats och det kräver besök av hantverkare.

För att kunna sätta en sockel framför diskmaskinen tvingas vi trolla. Det är ju viktigt att vi kan komma åt under maskinen och lätt dra ut den, så därför fäster vi ingen fast sockel under den. Vi monterar i stället sockeln med velcroband.

1

Vi sågar till sockeln och lägger limsträngar på baksidan. Utvändiga hörn geringssågas så att vi slipper se sågade kanter.

2

Sockeln trycks fast under underskåpen mot den gamla sockeln. Eftersom vi använder monteringslim i stället för trälim räcker det att trycka till lite så sitter sockeln där den ska.

3

Under diskmaskinen skruvas en stödlist fast på skåpen på båda sidor. På utsidan av stödlisterna fäster vi velcroband med häftklammer så att vi kan haka fast sockeln på stödlisterna. Den har nämligen också fått velcroband på baksidan.

4

Sockeln kan nu lätt monteras på stödlisterna och dölja springan under diskmaskinen. Vi har valt tunna stödlister för diskmaskinen ska kunna dras ut om det blir nödvändigt i samband med service.

5

Till det nya kylskpet bygger vi en sockel lika hög som den under underskåpen. Det går snabbt och lätt och den fästs med vinkeljärn på golvet. Vi gör plats för sockelbitarna på utsidan.

6

Ovanpå sockeln fästs en skiva som kylskåpet ska stå på. Skivan täcker endast den enkla sockeln, inte de fina sockelbitarna som vi fäster med lim. Eftersom skivan inte är så stor syns den inte när kylskåpet är på plats.

7

Utanpå den nya sockeln fäster vi smyglister mot golvet. De fästs med små dyckertar och vi är glada för vår dyckertpistol. När sockeln från IKEA hade sågats av använde vi medfjande metallband att fästa på kanten.

07
Bänkbelysning 5 Steg

Vi passar på att byta ut belysningen ovanför bänkarna. De gamla halogenlamporna gav ett bra ljus, men vi måste ofta byta lampor och det var svårt - för att inte säga omöjligt - att byta några.

Därför går vi nu över till enkla armaturer med 13W lysrör. De ger mycket mer ljus än halogenlamporna och därför sparar vi en hel del ström. Det ska man också tänka på!

Armaturen döljer vi bakom en ram, och i stället för att välja en vit list som passar till skåpen, sågar vi till ett par lister av bänkskivebitarna som blev över. Då skapar vi sammanhang mellan belysningen och bänkskivorna.

1

Listerna som ska dölja armaturen sågar vi ut av en bit bänkskiva som blev över. Listerna är 4 cm höga och 26 mm breda och vi geringssågar dem i hörnen.

TIPS: Med en kap- och geringssåg är det lätt att geringssåga mycket exakt.

2

De små beslag som håller armaturen skruvas fast på baksidan av den främre listen. Därefter kan armaturen skjutas på plats. Eftersom vi bara byter ut en armatur mot en annan kan vi ansluta sladden till den gamla kontakten.

3

Den främre listen skruvas fast under skåpet med 4 x 50 mm skruvar. Vi förborrar och försänker så att skruvhuvudena inte syns. Vi skruvar försiktigt för att inte skruvarna ska sticka upp genom bottnen på överskåpet.

4

Vi smetar lim på sidolisternas kortsidor och trycker in dem mellan den främre listen och väggen. Det är viktigt att listerna sluter tätt eftersom minsta ojämnhet syns på grund av ljuset från lysrören.

5

Sidolisterna skruvas fast. De kan inte spännas fast med tvingar, så vi fixerar varje list med lite gaffertejp medan vi drar i skruvarna. När de är på plats kan tejpen tas bort.

Den mörka ljusrampen under skåpet är pricken över i i vårt kök, som är den fjärde generationen på samma plats.

Material

Pris för renoveringen:

• Byte av alla vitvaror inklusive en ny diskbänk ............................... 24200 kr
• 26 mm tjocka bänkskivor i nyatoh ................................................. 5 600 kr
• Underskåp till den nya köksön, handtag, dörrar och beslag ...... 10000 kr
• Diverse material till köksö ............ 1400 kr
• Nya armaturer ....................................... 960 kr
• Klickgolv och socklar ...................... 2000 kr
• Färg och olja ........................................ 1500 kr
• Diverse (spik, skruv etc.) ................ 1000 kr
• Elektriker ............................................... 1500 kr
Totalt ....................................... 48160 kr

Tidsförbrukning

Totalt två–tre veckor.

Pris

Utöver vitvaror har det gått åt material för 24 000 kr.

Svårighetsgrad

Det är många saker att hålla koll på och planeringen ska vara god. Det är en stor fördel om du någon gång har monterat köksskåp.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Kök