Läcker köksö med avrundad bänkskiva

Med en köksö skapar du mera bänkplats i köket, och då kan flera lättare delta i matlagningen. Denna läckra modell snickrar du själv av tre underskåp och ett par bänkskivor av t.ex. exotiskt trä.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 dag
Pris
8.000 kronor

Intro

Instruktion

01
Såga till bänkskivan 2 Steg

Bänkskivan, som kan köpas på bl.a. Bauhaus, sågar vi till av stavlimmat hårt, exotiskt trä. Här behöver vi en del på 80 x 145,2 cm och en del på 20 x 145,2 cm.

Den smalare delen ska rundas av och vi ritar den runda formen med en penna och ett snöre. Radien ska vara 170 cm. Det innebär att den smala skivan ska bli 20 cm på mitten och 3 cm vid ändarna (se ritning). Rundningen sågas till med sticksåg och slipas med bandslip.

1

Börja med att såga till de två delarna C och D till bänkskivan. Måtten finns på ritningen. Delarna kapas med cirkelsåg längs ett anhåll.

2

Den runda formen sågas till med sticksåg och därefter slipas den smala delen D med bandslip. Sidorna på rundningen slipas lätt med slipkloss.

02
Sätt ihop bänkskivan 8 Steg

De två delarna till bänkskivan sätter vi ihop med lamellkex och lim - och för säkerhets skull också ett par beslag.

Om du beställer en bänkskiva i vinkel eller med ett djup som är större än standard, så levereras delarna med beslag och urtag för dem. Här finns inga urtag så därför fräser vi dem själva. Det görs med en 35 mm kvistborr i borrstativ och sedan fräser eller stämmer vi ut spår.

Men först fräser vi hål så vi kan placera ut lamellerna (kexen).

1

De två skivdelarna C och D sätts ihop med 8 lameller (kex). Avstånden mellan kexen bör vara 10-15 cm. De läggs ovanpå skivan och vi markerar därefter var vi ska fräsa för dem.

2

Hålen fräses i de två skivorna med en lamellfräs. Därefter sticks lamellerna in i hålen och delarna provmonteras. Det är viktigt att hålen är så djupa att delarna kan skjutas tätt ihop.

3

De två delarna låses dessutom med fyra monteringsbeslag Q. De placeras så att de inte kolliderar med någon av lamellerna och därefter sätter vi märken för dem på bägge skivorna.

4

Hålen för beslagen borras med 35 mm kvistborr. Det är viktigt att använda borrstativ för att hålen ska hamna rätt och för att borren inte ska gå rätt igenom skivan.

5

Spåren för beslagen fräses eller stäms ut. Vi ställer skivdelarna lodrätt och sågar spåren med hjälp av sticksåg. Skivorna läggs ner och mellanliggande trä tas bort med stämjärn.

6

Innan delarna sätts ihop täcks kanterna på ovansidan med maskeringstejp, som ser till att limmet inte tränger ner i träet.

7

Kanten och urtagen för lamellerna stryks med lim. Därefter sticks lamellerna in i hålen, skivdelarna pressas ihop och monteringsbeslagen Q läggs på plats och dras åt. Överf lödigt lim torkas av.

8

Tejpen kan nu tas bort och limfläckar torkas bort med lätt fuktad trasa. Därefter slipas hela skivan noga med slippapper korn 180.

03
Snickra en sockel 3 Steg

En köksö bör aldrig placeras på ett flytande golv. Skåpen är så tunga att de pressar ner golvet så att det inte kan röra sig - och det ska ett flytande golv kunna. Har du ett sådant golv i köket, måste du ta bort en del så att köksön står på ett fast underlag.

Här la vi ett flytande golv parallellt med att vi byggde köksön och såg då till att det hela vägen runt är en springa på 10 mm mellan golv och köksö.

1

Vi bygger en sockel av melaminklädd spånskiva. Delarna skruvas ihopmed 4 x 40 mm skruvar och fästs på golvet med små vinkeljärn. Det är viktigt att sockeln står absolut vågrätt.

2

Mellan sockeln och golvet håller vi ett avstånd på 10 mm. Då har det flytande golvet chans att röra sig lite. Har du ett fast golv kan köksön ställas direkt på golvet.

3

På den invändiga sidan av sockeln fästs fyra stödlister P. De har en enda funktion, nämligen att förse oss medlite trä att fästa underskåpen i.

04
Sätt ihop skåpen 3 Steg

När sockeln är klar kan vi sätta dit de tre underskåpen. Ett brett skåp A i mitten och ett 40 cm skåp B på bägge sidorna av det breda.

När du köper underskåp får du skruvar till montering av varje skåp och ibland medföljer det även hopsättningsskruvar att låsa skåpen med. De är perfekta att sätta ihop köksskåp och garderober med.

På baksidan av de tre skåpen sätter vi ett bakstycke av 16 mm melamin.

1

De tre skåpen A och B ställs på sockeln och skruvas ihop när de står vågrätt och lodrätt. Skåpen kan skruvas ihop med träskruvar, om det inte medföljer några hopsättningsskruvar för skåp.

2

Skåpen A och B skruvas också fast i sockeln med 4 x 40 mm skruvar, som ska ner genom bottenskivan och in i stödlisterna P.

3

Bakstycket K fästs på sockeln med 4 x 35 mm skruvar. Längst upp i skåpet fäster vi ett par vinkeljärn. De skruvas fast genom skåpens bakstycken och in i det melaminklädda bakstycket K.

05
Sidorna monteras 2 Steg

När de tre skåpen har skruvats fast i varandra och i sockeln står de stadigt, och det är dags att sätta fast sidorna - här av ett massivt mörkt träslag.

Sidorna E ska på framsidan sticka ut så mycket från skåpen att kanten hamnar i nivå med lådframstyckena. Vår mätning avslöjade att det handlar om 10 mm. På baksidan sticker sidorna ut 17 cm. Skivorna sågas till, men innan de monteras bör de strykas grundligt med olja på baksidan.

1

Sidorna E hålls på plats och vi markerar var de ska sågas. De ska sticka upp 2-3 mm över skåpsidorna. När skivorna har sågats ut slipas kanterna och baksidan stryks grundligt med träolja.

2

Sidorna spänns fast med tvingar medan de fästs från sidan av skåpen med 4 x 40 mm skruvar. Vi använder oss av de förborrade hålen på insidan av skåpen för då försänks skruvarna automatiskt.

06
Lägg på bänkskivan 4 Steg

När de två sidorna har skruvats fast kan vi fortsätta med bänkskivan, som ska limmas fast på kanten av sidorna. Men vi fäster den också med 4 x 40 mm skruvar som dras i nerifrån skåpen genom toppskivorna. När limmet har torkat kan fogen finputsas med slippapper.

1

Bänkskivan läggs med baksidan uppåt för att vi ska kunna slipa träet där skivan ligger ovanpå sidorna. Då fäster limmet betydligt bättre. Dammet torkas av och skivan lyfts åt sidan.

2

En limsträng läggs på ovankanterna av de två sidorna, och därefter läggs skivan på plats.

Tips: Maskera med tejp så att limmet inte hamnar någon annanstans än på limytorna.

3

Bänkskivan pressas ner med tvingar medan den skruvas fast från undersidan genom de övre listerna eller skivorna på skåpen med 4 x 40 mm skruvar.

4

Skarvarna slipas helt släta och fina med slipkloss eller slipmaskin. Därefter är det dags att ta bort maskeringstejpen runt skarvarna.

07
Dags för spishällen 2 Steg

När du köper en spishäll medföljer det i regel en monteringsmall och tydliga anvisningar. Dessa är användbara vid monteringen och här visar vi bara principerna för arbetet.

Det är smart att fästa maskeringstejp där hällen ska fällas ner, för på tejpen syns dina streck tydligt. Borra ett hål i ena hörnet och såga sedan ut för spishällen.

1

Markera med maskeringstejp.

2

Borra hål för sticksågsbladet och såga upp ett hål.

08
Lådorna sätts på plats 2 Steg

1

Lådorna sätts ihop enligt tillverkarens anvisningar och sätts på plats i underskåpen.

2

Vi gör en mall av kartong för markering av skruvhål för handtagen. De markeras med en syl, sedan förborrar vi och skruvar fast handtagen.

09
Klä sockeln 5 Steg

Sockeln under skåpen ska döljas och det gör vi på två sätt. På framsidan, där lådorna finns, fäster vi en sockelbräda N som har målats så att den ser ut att vara av stål. Man kan ev. använda en rostfri stålåplåt som limmas fast.

På baksidan har vi tänkt sätta hyllor av samma träslag som bänkskivan, och därför gör vi en ny sockel av bitarna G och H, som ska stötta den undre hyllan F. Vi använder också ett par extra bitar J.

1

Den främre sockeln L kläs med en front (N) som ser ut att vara av stål. Den fäster vi lätt och snabbt med monteringslim på baksidan av fronten.

2

Fronten vippas på plats och pressas fast mot sockeln. Ett par limknektar kan ev. användas för att hålla fronten på plats medan limmet härdar.

3

På baksidan gör vi en ny sockel av delarna G och H. De skruvas ihop med vinkeljärn och 4 x 20 mm skruvar.

4

På bakstycket K skruvar vi fast två stödklossar J med 4 x 40 mm skruvar. Klossarna ska stötta den undre hyllan tillsammans med dem på sidorna.

5

Sockeln (av delarna G och H) skruvas fast på sidorna E med 4 x 40 mm skruvar. Sidorna sticker ut 17 cm medan sockeln dragits in och sticker ut 15,6 cm.

10
Hyllorna sätts upp 2 Steg

I ett kök har man alltid användning av hyllor och därför valde vi att sätta hyllor på baksidan, som egentligen är framsidan mot matavdelningen i köket. Hyllorna vilar på hyllbärare, som borras fast på insidan av de två sidorna E.

Den nedre hyllan limmas fast på sockeln medan vi låter den övre hyllan vila på hyllbärarna.

1

Vi stryker en limsträng på ovankanten av sockeln G, sidorna H och stödklossarna J. Därefter lägger vi den nedre hyllan på plats och trycker till.

2

Vi mäter oss fram till var vi vill ha den övre hyllan F och markerar för den. Eftersom den ska vila på hyllbärare borrar vi 4 stycken 4,5 mm hål i sidorna, sticker in hyllbärare och lägger på hyllan.

Material

Kökssnickerier:
• 1 underskåp (A), 60 cm, med 3 lådor
• 2 underskåp (B) à 40 cm, med 3 lådor

26 x 800 mm bänkskiva av hårt trä:
• 1 bänkskiva (C), 80 x 145,2 cm
• 1 avrundad kant (D), 20 x 145,2 cm
• 2 sidor (E) à 80 x 86 cm
• 2 hyllor (F) à 17 x 140 cm
• 1 sockel (G), 14 x 140 cm
• 2 ändbitar (H) à 14 x 13 cm
• 2 stödbitar (J) à 14 x 20 cm

16 mm melaminskiva:
• 1 bakstycke (K), 86 x 140 cm
• 2 sockeldelar (L) à 16 x 140 cm
• 5 sockeldelar (M) à 16 x 49,5 cm

Sockel med stållook:
• 1 front (N), 16 x 140 cm, alt. stålplåt

22 x 44 mm hyvlat trä:
• 4 lister (P) à 47 cm

Dessutom:
• 4 hopsättningsbeslag (Q) för bänkskivor
• 8 lamellkex
• 10 vinkeljärn, 30 x 50 x 50 mm
• 4 x 35 mm och 4 x 40 mm skruvar
• 4 hyllbärare
• 9 lådhandtag
• Trälim och monteringslim
• Ev. olja till bänkskivan

Vitvaror:
• 1 spishäll för inbyggnadS

Specialverktyg

• Lamellfräs
• Borrstativ

Tidsförbrukning

Du kan snickra hela köksön på en arbetsdag.

Pris

Skåp, sockel, bänkskiva, handtag etc. kostar 5000-6000 kr. Spishällen går på cirka 2000 kr.

Svårighetsgrad

Du ska stämma ut på undersidan av skivorna för monteringsbeslag, och det ska göras försiktigt. Resten av arbetet är relativt enkelt.

Ritning

Så här snickras ön

Basen i den läckra köksön är tre underskåp i standardstorlek.

Så här snickras ön

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Kök