Alla kan mura en köksö

Även om du inte ens har hållt i en murslev så kan du mura en köksö som denna. Placeringen av tegelstenarna ritas nämligen först upp på ett par mallar. Tack vare dem är det faktiskt omöjligt att lägga stenarna fel.Det nya köket uppfyller mer än väl familjens önskemål om att vara ett allrum där man kan laga och äta mat, läsa läxor, träffas och surfa på Internet.

Intro

Många drar sig för att ge sig i kast med ett byggprojekt där det krävs att man skall mura. Och åtskilliga av dem som avstår gör det för att de har försökt sig och inte lyckats.

Visst är det svårt att mura. Det skall ärligt erkännas. Stenarna sitter ju som berget nästan direkt efter att du tryckt ner dem i bruket. Om du därför inte lyckas få placerat stenarna rätt från början, kan det bara bli ett resultat: underkänt.

Vi hjälper dig

Men det finns ingen anledning att ge upp i förväg. För om uppgiften inte är alltför stor finns det enkla hjälpmedel och tekniker. I Gör Så Här nr 2/2005 visade vi hur man kan mura rustika väggar mellan köksskåp genom att rita tegelstenarnas placering på väggen..

Detta uppskattades av många läsare för vi fick flera brev och samtal från läsare som stolt berättade att de hade lyckats tack vare tidningen.

Nu går vi ett steg längre och ger en lektion i murarskolan. Vi snickrar först en fristående mall som du kan mura mot. Och mallen är försedd med vågräta streck för varje skift (alltså för varje varv tegelstenar du murar fast). Om du bara följer strecken, och läser artikeln, är vi säkra på att du lyckas mura en elegant köksö (eller något annat).

Eftersom varje sten hamnar där den skall får du ett perfekt resultat med raka sidor.

Naturligtvis tar det sin tid (och kostar lite grann) att först göra de mallar som behövs. Men det är väl investerad tid (och pengar). Som exempel kan nämnas att två man murade och putsade köksön i denna artikel på en lång arbetsdag.

Därefter tog det ytterligare att par dagar att måla den putsade ytan, montera skåp, lägga bänkskiva och ansluta ström.

VIKTIGT

Ett stabilt underlag

Det är inte så bra att mura upp en köksö på ett underlag av trä. För trä rör sig i takt med att luftfuktigheten eller temperaturen i rummet ändrar sig, och det får tegelväggen att spricka. När du murar bör underlaget helst vara betong (eller ett stengolv som ligger på betong). Köket i artikeln bestod av två rum, som skulle slås ihop till ett, och i ena rummet var underlaget betong, i det andra trä. Vi bröt upp trägolvet och gjöt en stabil sockel där väggarna till köksön skulle resas. Därefter täckte vi resten av golvet med skivor av fibergips så att vi fick ett flytande golv upp till nivå med betonggolvet. När köksön till slut var klar kunde vi lägga klinker på både betonggolv och fibergipsskivor.

Instruktion

01
Följ strecken så lyckas du mallen: 5 Steg

En exakt mall är till oändligt stor nytta, framför allt om du inte har så stor erfarenhet av murning. Här murar vi stommen till köksön som ett H, och den består av två gavlar som förenas med en vägg. Mallen består därför av tre delar: två likadana skivor, som du murar gavlarna mot, och en långa rak bräda (som skämtsamt skulle kunna kallas mur-stock) till mittenväggen. Du kan mura många andra saker med hjälp av mallar, men du måste göra en ny mall för varje uppgift så att stenarna hamnar på rätt ställe.

1

Markera för tegelstenarna på skivorna (A) så här:
■ Dra först vågräta streck som anger ovankanten på tegelstenarna i varje skift. Eftersom det går tre skift på 20 cm är det lättast att först markera var 20:e cm och sedan dela utrymmet mellan strecken i tre lika höga bitar.
■ Markera placeringen av mittenväggen och sockeln efter måtten på denna ritning.

2

Skruva fast en lång kantlist (B1) på baksidan av mallskivan (A) och fäst därefter de tre listerna (C). Denna ram gör hela mallen stadigare och starkare.

3

Två lister (B2) monteras på golvet med betongskruvar. Förborra med ett 6 mm borr. Avståndet mellan listerna är 206,2 cm. Listerna skall ligga parallellt med varandra. Använd ev. en stor vinkel eller skiva när de skruvas fast.

4

Res nu de två mallskivorna (A). Börja i den ände där golvet är högst. Använd brickor och kilar för att få skivans ovankant vågrätt. Därefter skruvar du fast skivan i listen (B2) på golvet. Överför nu höjden på mallen till den andra mallskivan med hjälp av ett långt vattenpass och en lång, absolut rak bräda. När även denna mall står vågrätt och på samma höjd skruvas den fast i ”sin” list på golvet. Kontrollera därefter att avståndet mellan de två mallarna nu är 203 cm.

5

Mallen blir extra stadig när den stöttas av snedsträvorna (E) och golvlisterna (D). I den ena änden fästs snedsträvorna med skruvar rätt ner i golvet genom golvlisten. I den andra änden hålls de på plats med tvingar i mallen medan du justerar mallen så att den står lodrätt. Därefter fästs snedsträvorna i mallen.

02
Murningen: lägg sten efter sten – avsluta med filtning 6 Steg

När de två gavelmallarna är på plats är det dags att mura. En murare skulle med stor sannolikhet mura med standardbruk B och filta med finputsbruk C. Det är den traditionella lösningen. Men för att du skall slippa blanda olika bruk och för att underlätta arbetsgången håller vi oss här till ett bruk, finputsbruk. Du kan filta direkt när du har murat upp väggarna och behöver inte skrapa bort bruk som spillts på väggen. Men om du inte filtar samma dag som du murar måste du borsta väggarna noga med hård borste när du har murat. Annars fastnar spill som hårda klumpar.

OBS! För att göra det enkelt har vi ritat gavlar och mittenvägg ovan utan fogar - det får symboliseras av strecken mellan stenarna. Fogarna är annars cirka 12 mm breda. Lägg dessutom märke till att alla mått baseras på murmått (M).

1

Det första skiftet läggs enligt teckningen. Det går åt 25 tegelstenar till vart och ett av de två första skiften eftersom det i dessa ingår en sockelrad. Därefter går det åt 17 tegelstenar till vart och ett av de följande skiften. Kom ihåg att en halvsten inte är hälften av en helsten utan endast 108 mm lång (cirka 11 cm) för att du skall få plats med fogen.

2

När följande skift muras upp börjar du med mittenväggen. Lägg måttstocken (F) på föregående skift, palla upp den så att den ligger kant i kant med nästa vågräta streck på gavelmallarna (A) och kila fast måttstocken. Nu kan du lägga stenarna i mittenväggen genom att trycka ner dem i bruk tills de ligger kant i kant med ovansidan av måttstocken. Se också till att fogarna hamnar där de skall, jämför med måttstocken.

3

Mura färdigt gavlarna på skiftet längs gavelmallen. Tryck ner stenarna i bruket tills de ligger i nivå med de vågräta strecken. Skrapa genast bort det bruk som pressas ut när stenarna pressas ner.

4

Det sista skiftet kräver noggrannhet. Lägg stenarna så exakt som möjligt och pressa ner lite extra bruk i fogarna om dessa inte fylls helt. När tegelstenarna är på plats tar du bort gavelmallarna.

5

Gavlarna och mittenväggen filtas så fort du har murat färdigt och mallarna har tagits bort. Bruket skall vara rätt tunt och dras på nerifrån och upp med stålputsbräda som trycks hårt mot stenarna. Fyll igen alla fogar.

6

Doppa filtbrädan i vatten och för den i cirklar på väggen. Kom ihåg att doppa filtbrädan ofta. Fortsätt med filtningen tills ytan blivit alldeles slät och jämn.

03
Monteringen: skåpen sätts på plats 6 Steg

När bruket i både mittenvägg och gavlar har torkat har det samma ljusgrå nyans som den filtade ytan. Det är först då du kan tänka på att måla. Börja med en strykning med häftgrund och fortsätt med två strykningar med väggfärg. Det är lättast att använda målarrulle.

Nu är det dags att avsluta arbetet genom att montera skåp, hyllor och bänkskiva av granit.

Här kommer alla delar från en köksleverantör (som också levererar resten av skåpen i köket), men du kan själv snickra egna hyllplan av t.ex. mdf-skiva eller stavlimmat trä.

Bänkskivan är här av granit och måttbeställd. Den måste ligga på ett fullständigt plant underlag och stöttas på så stor yta som möjligt. Om underlaget är ojämnt kan skivan spricka. Stötta den så mycket som möjligt när den lyfts på plats. Om den bara lyfts i kortändarna är det risk att den spricker!

Plats för skåp och hyllplan Den nya köksön bjuder på mycket förvaringsplats. På den ena sidan sitter tre underskåp (G) som är 60 cm breda, och på den andra sidan monteras två rejäla hyllor (H). På dessa kan man senare ha vinflaskor, kokböcker och andra saker som behövs i köket.

1

Sockeln till underskåpen pallas upp med små plastkilar tills den står absolut vågrätt. Stryk lim på brickorna så glider de inte. När du är nöjd skruvas sockeln fast i golvet med möbelvinklar. Sockelhöjden skall vara lika med gavlarnas höjd minus underskåpens höjd.

2

Skåpen (G) ställs upp på sockeln och spänns ihop inbördes med skruvtvingar tills de står på rak linje och har vågrät ovansida. Därefter skruvas de ihop. Fäst skåpen med skruvar rakt ner i sockeln på ett par ställen.

3

Lägg plastbrickor på flera ställen längst upp på både skåp och mur. Brickornas uppgift är att sörja för ett fullständigt plant underlag för granitskivan. Det är möjligt att du behöver brickor i olika tjocklekar. Limma fast brickorna och lägg på skivan när limmet har torkat.

4

Hyllplanen (H) sätt lätt på plats om de som här har försetts med ett fräst spår i kortänden och bara skjuts in över en list på gavlarna. Det edersta hyllplanet stöttas hela väggen av den murade sockeln.

5

Det övre hyllplanet sätt fast likadant, alltså på lister i sidorna. Men här finns ingen sockel att stötta hyllplanet med. Därför fästs en skruv i väggen och vi borrar ett hål i hyllkanten för skruven.

6

Granitskivan har lyfts på plats och det är dags att montera spishällen. De flesta modeller är försedda med gummilist som slutter tätt mot bänkskivan. Det är sällan nödvändigt att spänna fast spishällen.

Material

16 mm spånskiva:
• 2 mallskivor (A) à 87 x 107 cm

45 x 45 mm reglar:
• 4 kantlister (B1 och B2) à 107 cm
• 6 kantlister (C) à 78 cm
• 2 golvlister (D) à 107 cm
• 6 snedsträvor (E) à 150 cm

45 x 95 mm reglar (måste vara raka):
• 1 måttstock (F), 203 cm

Dessutom:
• 237 tegelstenar, 228 x108 x 54 mm
• Finputsbruk C, t.ex. Serpo 135, 7 säckar à 25 kg (torrbruk)
• 3 underskåp (G)
• Sockel
• 2 hyllplan (H) à 34 x 180,5 cm
• Granitskiva (J) à 110 x 206 cm
• 4 x 15 mm skruvar
• 4 x 35 mm skruvar
• 4 x 50 mm skruvar
• Betongskruvar, 112 x 7,5 mm
• Pluggar
• Lim
• Plastbrickor
• Monteringslim
• Möbelvinklar
• Häftgrund
• Akrylatfärg

VERKTYG:

• Fogsvans
• Borrmaskin
• Vattenpass
• Murbalja
• Spade (till blandning av finputsbruk)
• Murslev, stålbräda och filtbräda
• Murhammare
• Fogpistol
• Skruvtvingar

Prisbild:

Cirka 3 000 kr (exkl. hyllplan, underskåp och granitskiva)

Ritning

Stadig mall De stora mallskivorna (A) till gavlarna monteras på ett stadigt stativ som skruvas fast i golvet. Det är ju viktigt att mallarna inte rubbas.

Markera för stenarna Även mittenväggen och den låga sockeln, som båda går mellan gavlarna, markeras på de två gavelmallarna.

Måttstock till mittenväggen På den långa mallen (F) för mittenväggen markeras de mått som ingår i en modul - se även nästa uppslag.

En stark vägg

Tegelstenarna läggs i ett så kallat 1/2-stensförband, som är en enkel och stark murningsteknik där stenarna förskjuts en halv sten i varje skift (rad). De röda stenarna på teckningen är hela stenar i mittenväggen som går rätt igenom gavlarna. Detta medverkar till att ge väggen extra styrka.

En stark vägg

Tips & Tricks

Innan du börjar: viktigt ur murarens handbok

Ord som du bör känna till
Skift: Vågrät rad av tegelstenar.
Skiftgång: Höjden på en tegelsten inklusive en fog eller med andra ord avståndet från ovankanten på en tegelsten till ovankanten på stenen ovanför. Det går 3 skift på 20 cm.
Förband: Det mönster som man lägger stenarna i, exempelvis kryssförband, 1/2- eller 1/4-stensförband. Förbandet gör väggen starkare, mest för att man undviker lodräta fogar precis över varandra.

Mått som du bör känna till
Helsten: En tegelsten är 228 x 108 x 54 mm.
Halvsten: Du får ingen halvsten om du delar en helsten. För att få plats för fogen skall stenen bli 108 x 108 mm.
Murmått: Oavsett om du bygger ett helt hus eller bara en köksö är det viktigt att hålla sig till s.k. murmått. Då blir det nämligen lätt-tare att räkna ut både längd och höjd på murar och väggar. Inte nog med det - du kan alltid vara säker på att du får plats för både stenar och fogar om du använder murmått.

Basen i ett murmått är M - ett värde som kan delas med 12. En vägg bör kunna delas i moduler på 12 cm (se de röda fyrkanterna på ritningarna). En halvsten är 108 mm och fogen 12 mm., totalt 12 cm. En helsten plus fog är därmed två moduler à 12 cm.
Murmått och snickerier: Man kan naturligtvis bygga en köksö med helt andra mått än dem vi använder, men du bör hålla dig till snickerier (köksskåp) med standardmått. Orsaken till detta är att standardskåpen är 60 cm breda och eftersom 60 är delbart med 12 kan du göra öppningen 61, 121, 181, 241 cm osv och få plats med 1, 2, 3, 4 osv underskåp mellan murarna. Den centimeter luft som finns i öppningen fördelas med 0,5 cm på varje sida, och en så smal fog kan du fylla med akrylfogmassa och därmed trolla bort fogen helt. Kom då bara ihåg att först peta in en bottningslist i springan som du kan använda att foga mot.

Från inåtgående till utåtgående hörn: M cm Om du vill bestämma längden från ett inåtgående till ett utåtgående hörn så är måttet M cm. Och det skall vara delbart med 12 eftersom det är en fog för varje helsten du lägger.

Invändiga mått: M + 1 cm
Om du vill bestämma ett invändigt mått blir längden M + 1 cm, alltså ett tal som är delbart med 12 plus 1 cm. Det beror på att det finns en fog i varje ände på muren och det framgår tydligt på ritningen ovan.

Utvändiga mått: M - 1 cm
Om du vill bestämma ett utvändigt mått blir längden M - 1 cm, alltså ett tal som är delbart med 12 minus 1 cm. Som det framgår på ritningen ovan så är det alltid en fog mindre än antalet tegelstenar i utvändiga mått.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Kök