PROBLEM:

I vår hall finns en trappa, och för att barnbarnen inte ska krypa upp på den, vill vi sätta upp en grind. Men det går inte att sätta upp en standardgrind för den skulle vara i vägen för ytterdörren när den är öppen. Finns det en smart, hopfällbar lösning?

LÖSNING:

Snickra ett galler av vågräta 12 x 27 mm lister och ett lagom stort antal lodräta 15 x 15 mm lister. Gallret ska vara så stort att det täcker hela trappans bredd och avståndet mellan listerna ska vara 10 cm. När du har skruvat ihop listerna och fäst gallret på väggen, kan du trycka ihop det och svänga upp det över de nedre trappstegen, så att det är fri passage. När barnbarnen kommer fälls gallret ner och dras ut till motstående vägg.

Läs även: Alla tiders lekplats

Steg 1:

Såga till 10–15 lister, cirka 70 cm långa. Borra ett 4 mm hål i varje list 8 cm från varje ände. Fasa av kanterna.

Steg 2:

Sätt ihop två av listerna med bladgångjärn och skruva fast den ena av dem på väggen, där grinden ska sitta.

Läs även: Lådbilen - steg för steg

Steg 3:

Skruva fast de övriga lodräta listerna på två grövre lister (12 x 27 mm) och skruva fast grinden på vägglisten.

Steg 4:

Grind som inte tar någon plats

Fäst ett par låslister på väggen mittemot gångjärnen, som grinden kan hållas stängd med när den har dragits ut.

Läs även: Bygg åt barnen