Nytt rum för 10 000 kr.

Till ett mycket överkomligt pris kan du renovera ditt rum från golv till tak så att resultatet blir klassiskt, snyggt och tidsenligt. Väljer du nytt gipstak, laminatgolv och putsade väggar kan du lyxa till det med en ny braskamin i svart skiffer – och ändå hålla dig under 10 000 kr.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 veckor
Pris
10 000 kronor
FÖRVANDLING – nytt rum för 10 000 kr

EFTER: Rummet har renoverats från golv till tak med nya material.

Intro

Många skulle nog ha svårt att se möjligheterna i ett hus från 70-talet där alla rummets väggar består av vitt tegel, inklusive den murade braskaminen mitt på den ena väggen. Detta gäller dock inte Thomas Nuttall och hans fru. Thomas har en arkitektutbildning, så han kunde absolut föreställa sig hur rummet skulle kunna bli deras drömrum under förutsättning att det moderniserades från golv till tak med nya material.

Nytt rum för 10 000 kronor - så såg rummet ut före den stora förvandlingen.

FÖRE: Så såg rummet ut före den stora förvandlingen. Alla rummets väggar var av vit mursten, inklusive den murade kaminen.

Prisvärd renovering

Nu var det inte bara rummet som var lite omodernt – hela huset behövde moderniseras helt för att kunna motsvara den unga familjens husdrömmar. Familjen ville därför hålla nere kostnaderna för renoveringen av rummet, eftersom resten av huset också behövde renoveras.

Och för ett blygsamt belopp på endast 10 000 kronor blev det faktiskt en ganska stor förvandling av rummet.

Detta beror naturligtvis också på att familjen själv stod för renoveringen. Thomas hade inte några stora erfarenheter av gör-det-själv-arbete innan han köpte sitt 70-talshus med renoveringsbehov. Det har han däremot nu. Han kastade sig modigt in i det, och lade både nytt golv samt renoverade tak och väggar i familjens nya rum - en ganska övertygande debut som gör-det-självare.

Följ den stora förvandlingen

I denna gör det själv-vägledning kan du se hur ett gammalt rum renoveras från golv till tak. Det finna inga svåra moment i detta projekt. Putsning kräver lite övning, men det kommer du snabbt igång med. Du får veta mer om vilka material du behöver till renoveringen, och så visar vi steg för steg hur du:

 • förser utrymmet över braskaminen med multiplattor
 • putsar upp väggarna
 • fäster skifferplattor på kaminen

Instruktion

01
Multiplattan täcker braskaminen 4 Steg

Över braskaminen är det öppet och detta utrymme ska täckas så att den framskjutna väggen med braskaminen blir enklare att klä. Detta klarar man av med multiplattor så att väggen kan putsas upp till en jämn yta som kan kläs med natursten. Multiplattorna är förhållandevis stora och enkla att skära till så det behövs inte så många för att fylla ut hålet. Plattorna skärs till med en grovtandad såg och limmas ihop med lim för multiplattor. Plattorna sätts upp i förband, vilket stärker konstruktionen. Multiplattor finns i olika standardstorlekar och standardtjocklekar. Här har 10 x 40 x 60 cm använts.

1

Multiplattorna sågas till med en grovtandad såg som är avsedd för uppgiften.

2

Påför fix på kanterna och på underlaget. Använd en speciell tandspackel som passar på bredden, och fördela fixet jämnt.

3

Slå i spikbleck med en ham - mare för att stärka skarvarna. Plattorna kan också fästas på väggen med vinkelbeslag.

4

Såga eventuellt kilar i multiplattorna. Det kan göra det lättare att få plattorna på plats längst upp vid taket.

02
Väggarna putsas upp 4 Steg

Innan natursten sätts upp på braskaminens vägg ska väggen putsas upp till en jämn yta. Först fylls fogarna i tegelväggen och därefter putsas väggen upp med två putsskikt. Vi rekommenderar multiputs för uppgiften, eftersom den har en otroligt bra vidhäftning på de flesta material.

1

Putsen påförs och bearbetas nerifrån och upp med en bred spackel. Det första skiktet ska vara lite tunt.

2

Väggen fuktas innan det andra skiktet påförs. Det säkerställer att putsen vidhäftar bättre och inte torkar för fort.

3

Arbeta ut det andra putsskiktet så att det blir så jämnt som möjligt. Här ska bruket vara lite tjockare och det påförs bäst med en stålbräda.

4

Putsen slätas till med en putsbräda, när ytan har torkat lite och börjat skifta färg. Brädan fuktas i rent vatten. Arbeta med roterande rörelser.

03
Skifferplattorna fästs på kaminen 6 Steg

När braskaminen har putsats upp såsom de övriga väggarna i rummet, ska den kläs med väggplattor i natursten - bruten, svart skiffer i avlånga bitar som sätts upp som långa remsor på band. Det är ingen slump att valet föll på skiffer. Förutom att plattorna är fina, rustika och moderna, håller de också värmen så att hela väggen och därmed hela rummet håller sig varmt långt efter att elden i braskaminen har slocknat.

Du ska ha en fast och rak botten att sätta upp stenarna efter. Har du inte det, måste du sätta upp en trälist. Det är viktigt att den första raden sitter helt rakt, eftersom de resterande raderna följer den.

Stenarna sätts upp i kakelfix som påförs på väggen i mindre portioner åt gången. Stenarna ska placeras tätt intill utan fogar emellan, så när samtliga har satts upp är väggen klar. Foga dock runt kanten med akrylfogmassa vid tak och vägg för att få en snygg finish.

1

Sätt upp en list om det inte finns en fast och rak botten på vilken plattorna kan börja sättas upp. Se till att listen är rak till 100 % innan du skruvar fast den tillfälligt. Blanda kakelfixet och påför lite åt gången.

2

Sätt fast den första raden med sten längs trälisten. Se till att alla stenarna trycks ordentligt på plats i fixet på hela ytan.

3

Nästa rad med sten sätts upp. Den placeras tätt intill den första raden, eftersom det inte ska vara några fogar mellan stenarna. Det är inte nödvändigt att sätta upp stenarna i förband.

4

Stenarna skärs till i ändarna med en vinkelslip. Detta kan faktiskt vara tungt, så det är en bra idé att se till att klingan på vinkelslipen är stark och ny. Använd dam-mskyddsmask och skyddsglasögon.

5

Låt stenarna på framsidan sticka ut lite över hörnet, så att de ligger i exakt linje med stenarna på den angränsande väggen. Det ger den snyggaste skarven.

6

Nu är väggen klar. Akrylfogmassa ska fogas runt kanten längs vägg och tak så att man får en snygg avslutning här

Material

 • Multiplattor
 • Finkornigt putsbruk
 • Gipsskivor
 • Armering
 • Spackelmassa
 • Färg
 • Skumunderlag
 • Klickgolv i laminat
 • Väggtegel i skiffer
 • Kakelfix
 • Akrylfogmassa

Tidsförbrukning

Ca 2 veckor inklusive torktid.

Pris

Ca 10 000 kr.

Svårighetsgrad

Det finns inga svåra moment i det här projektet. Putsningen kräver lite övning, men det kommer du snart in i.

Video

TEKNIK: Bygg med lättbetong

Med en limslev går det lätt och fogen blir stark.

TEKNIK: Lättbetong - inklämda skivor

Med skivor delade på snedden blir fogen stark.

TEKNIK: Lättbetong - fixering av skivor

Spikbleck och vinkelbeslag ger en stark konstruktion

Tips & Tricks

Material till moderniseringen

VÄGGARNA har putsats upp och målats vita. Först fylldes fogarna mellan teglet så att väggarna fick en plan yta som bara behövde ett putsskikt innan de till sist målades. Här har ett finkornigt putsbruk (7/7 %) använts, eftersom det fanns en hel del kvar av det här materialet från ett annat projekt. Ska du köpa nytt material är multiputs lämpligt, eftersom det är lätt att arbeta med och kan användas på många olika underlag. Resultatet blir en snygg, robust och putsad vägg. Multiputs är dock en dyrare lösning än ett finkornigt putsbruk.

TAKET har klätts med gipsskivor som ger en helt slät yta. Gipsskivorna sätts upp på en trästomme som har anpassats på bredden till gipsskivorna som är 90 cm. Skivorna ska sättas i för band när de sätts upp. Dessutom ska armeringsnät sättas upp över skarvarna innan man spacklar, slipar, återigen spacklar och till sist slipar före målning. Gipstak är en enkel, klassisk och ganska billig lösning för ett nytt tak.

GOLVET är ett nytt klickgolv i laminat som har lagts ovanpå det gamla klinkergolvet. Under det nya golvet läggs ett skumunderlag, så att golvet inte riskerar att ”knarra”. Ett klickgolv är lätt att lägga. Väljer du laminat får du ett mycket slitstarkt golv. Laminatgolv är dessutom ett av de billigaste golven som finns på marknaden.

BRASKAMINEN har klätts med natursten - svart skiffer som håller värmen och - bryter av mot de stora, vita ytorna i rummet. Stenarna har skarvats i långa ”remsor” som sätts upp med kakelfix på braskaminen. När stenarna har satts upp är braskaminen klar, eftersom det inte ska fogas mellan den här typen av plattor. Naturstenen var det dyraste materialet under renoveringen.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Inredning