8 idéer för att få mer utrymme

Har familjen fått tillökning, eller behöver ni bara lite mer svängrum? Läs vidare så visar vi dig fördelar och nackdelar med 8 av de absolut vanligaste tillbyggnadsidéerna!

En beboelig vindsvåning kan fördubbla boytan i ditt hus.

När huset börjar kännas trångt har du två alternativ. Du kan antingen flytta till ett större. Eller så kan du bygga dig till extra kvadratmeter. Det sistnämnda är ofta den bästa och billigaste lösningen.

Huset gömmer ofta fler möjligheter för utvidgning av boytan. Du kan bygga ut, upp eller kanske ner. Med en ny vindsvåning kan du ibland fördubbla husets beboeliga yta. Men är det bara lite extra utrymme ni behöver kan du t.ex. skapa det med en simpel farstu.

Regler och bygglov

När det ska byggas ut kan du själv utföra en stor del av arbetet. Det är kul och tillfredställande att vara både byggherre och hantverkare, och på det viset sparar du många dyra hantverkartimmar. Men själva byggandet är inte alltid den svåraste delen.

Idag finns ett otal regler och lov som du ska sätta dig in i. Och den delen av jobbet kan vara betydligt tyngre än det fysiska arbetet. Ta därför kontakt med din kommuns tekniska avdelning, och köp dig den nödvändiga hjälpen, både för utarbetande av tekniska ritningar och för beräkningar. Lycka till!

Farstukvist

En farstukvist vid huvud- eller bakdörren ger några billiga extra kvadratmeter med plats för skor och ytterkläder. Den byggs trä med en dörr och evt. fönster. Bygger du under 15 m², behöver du inget bygglov. Men du måste anmäla till byggnadsnämnden och invänta ett så kallat startbesked.

Kupa

Kupan släpper in massor av ljus till övervåningen.

En kupa ger mer plats på översta våningen. Men även om det bara är få kvadratmeter som bostaden utvidgas med, måste du ändå kontakta kommunen om bygglov och kontrollera detaljplanen. Du måste vara en rutinerad gör det självare om du vill bygga kupan själv. Å andra sidan är det hyfsat enkelt att montera en fabrikstillverkad kupa. I de flesta fall måste minst en takstol tas bort. Det innebär att det behövs en så kallad avväxling i takkonstruktionen. Den ska en fackman räkna ut åt dig.

Utbyggnad

En utbyggnad ökar husets areal och kan göras på många olika sätt. Hur mycket du kan bygga ut beror på grundens storlek. Vanligtvis bör den totala bebyggda andelen inte täcka mer än 30 procent av grunden. Du bör få en arkitekt att ge ett tips på utformningen, och du måste kontakta kommunen om bygglov innan du sätter igång.

En utbyggnad kräver hjälp från hantverkare, speciellt till det utvändiga. Men beroende på husets uppbyggnad och din egen förmåga finns det en lång rad uppgifter du själv kan klara. Priset för en utbyggnad beror på vilka typer av rum du bygger. Om du t.ex. bygger toalett/badrum får du räkna med att utgiften för våtrum och rördragning läggs på det pris vi visar här.

Uterum

Uterum eller vinterträdgård. Det är egentligen samma sak. I vårt fall handlar det om en ouppvärmd utbyggnad till huset, som förslagsvis består av ett tak och glas. Det byggs ovanpå en existerande terrass utan något egentligt fundament.

Uterummet förbättrar möjligheten att sitta utomhus under vår, sommar och höst. Och så kan en stor del av husets växter flytta ut i glasbyggnaden. Var dock uppmärksam på att uterummet räknas med i bebyggelseprocenten, och att du måste söka bygglov för projektet.

Annex

Ett annex är en fristående bostadsbyggnad som är skiljd från huvudbostaden. Projektet kräver bygglov, ritningar och allt annat som ett stort byggprojekt också kräver. Därför finns det goda möjligheter att testa din förmåga som hantverkare och entreprenör i djungeln av byggregler och lov med ett riktigt hus, bara i mindre skala.

Altan

En altan ger tillgång till ett över täckt uterum en stor del av året. Det finns många möjligheter, storlekar och utformningar, och det är en god idé att få en arkitekt att rita upp verandan så att den passar både dina önskemål och huset perfekt.

1. Vind

En beboelig vindsvåning kan fördubbla boytan i ditt hus.

Har du en enplansvilla kan du kanske bygga på höjden. Alltså, av med det gamla taket och på med ett nytt som ger plats åt inredning av en vindsvåning.

Innan du kan komma igång med att planera din nya vindsvåning ska du få en ingenjör att räkna ut om det existerande huset och marken överhuvudtaget kan bära den extra vikten. När detta är gjort ska du ha en arkitekt som ritar upp vindsvåningen, så att du är säker på att den passar till huset, samtidigt som du får konkreta ritningar som du kan bifoga med din bygglovsansökan till kommunen.

Det krävs fackfolk för att bygga taket och andra bärande konstruktioner, och även till de nya vatten- och elinstallationerna. Som erfaren gör det självare kan du själv stå för stora delar av det invändiga färdigställandet, som exempelvis isolering, ångspärr, beklädnad, golv och skiljeväggar.

Källare

Har du källare eller krypgrund kan du kanske gräva dig till mer utrymme. Men det är ett besvärligt och smutsigt jobb, som kräver expertis. Det är nämligen helt nödvändigt att få en bygg kunnig till att planera själva utgrävningen, så att huset inte rasar samman runt omkring dig.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Hus