Det sista putslagret ser till att sockeln blir slät och fin.

Det sista putslagret ser till att sockeln blir slät och fin.

Fråga:

Jag har en skada på hussockeln som ska repareras. Hur många lager bör lagningen bestå av?

Svar:

En bra och effektiv reparation av en hussockel består av tre lager puts. När skadan rengjorts från gammal puts och smuts ska du göra ett lager tunngrundning. Det är ett tunt lager, som bildar ett fast fästande underlag för det tjockare lagret, som är själva reparationsarbetet.

LÄS MER OM HUSSOCKLAR.