Reparation
Lätt
Svår

Få arbeten med tegel- och betongväggar är så enkla – och har så stor betydelse för husets värde i förhållande till insatsen – som när du lagar putsen på sockeln. Om du bara följer murarens råd i denna artikel så blir sockeln både snyggare och bättre skyddad, vilket i sin tur innebär längre hållbarhet. Arbetet är relativt enkelt och tar kort tid, men det finns väl ingen anledning att upprepa det nästa år? Nej, så därför gör vi det ordentligt, en gång för alla. Det är nästan alltid fukt, omslag i vädret och frost som får putsen att spricka och senare att lossna. När vi vet det är det lättare att sätta ett mål för jobbet. Målet blir att förhindra fukt från att tränga in bakom den nya putsen. För där fryser fukten till is, och isen utvidgas så mycket att putsen spricker och rent av pressas loss. Den nya putsen ska också vara smidig och följa rörelser i huset, för annars finns risk för sprickbildning när utetemperaturen snabbt ändras.