Genom att byta ut de gamla kopplade fönstren får du lägre uppvärmningskostnader och samtidigt förlänger du livslängden.

Genom att byta ut de gamla kopplade fönstren får du lägre uppvärmningskostnader och samtidigt förlänger du livslängden.

När en arkitekt samarbetar med en byggnadsingenjör om ett nytt hus använder de sig av tre åldersbegrepp. Byggnadsdelen ska hålla i 50 år, i 100 år eller i 150 år – minst. Våra försäkringsbolag använder sig däremot av en helt annan beräkning baserad på hur snabbt en byggnadsdel kan avskrivas ekonomiskt.

Om försäkringsbolaget gör en uppskattning av hur länge en takbeläggning med en given taklutning kan hålla så är det bara en uppskattning som används vid bedömning av åldersavdrag efter en skada. Men för varje aktuellt fall tvingas man se på hur länge delen rent faktiskt har hållit, hur den har underhållits, hur konstruktionen ser ut och om den påverkas av väder och vind etc. Men dessa uppskattningar av den tekniska medellivslängden för olika byggnadsdelar kan vara till stor hjälp för en villaägare. För det vore ju smart att ha betalt de olika byggnadsdelarna när de är avskrivna ...

Uppskattningarna finns på Internet på ett antal sidor, som du hittar om du ber Google leta efter ”Teknisk livslängd” för byggnadsdelar. Kolla också med ditt eget försäkringsbolag vilka uppskattningar som används. I Danmark har man däremot vågat sig på att ange hur lång livslängd en byggnadsdel har under förutsättning att man inte gör något. Vi har kikat lite på dessa informationer och har tagit fram några exempel.

I våra tabeller betyder ett F försäkringsbolagens avskrivningstid (på utvalda ställen) och ett L betyder livslängd från dansk information.

UNDERLAGSTAK

Det är väl nästan en regel att man i dag har ett underlagstak och allra vanligast är det fasta råsponttaket, men det kan även vara av plywood, masonit och vinyl. Underlagstaket bör ha samma eller längre livslängd som takbeläggningen eftersom man inte kan byta underlagstak utan att ta bort hela takbeläggningen. Här är några exempel.

MATERIALFL
Fast tak klätt med takpapp under takpannor3080
Fast tak klätt med takpapp2060
Bitumenduk och oljehärdad masonit under takpannor3060
Bitumenduk och oljehärdad masonit under plåt2040
Polyetenplast under tegel2040
Polyetenplast under plåt1520

VINDSKIVOR/TAKFOTSBRÄDOR

Från början har man nog tänkt att vindskivor och takfotsbrädor ska vara offerträ, alltså trä som man är beredd att byta ut ganska ofta eftersom träet sitter på utsatta ställen. Men placeringen innebär också att de skyddar andra delar av taket som är viktiga. Uppskattningarna nedan är för fyra olika varianter, men vi får inte glömma att man också kan välja kompositmaterial och fibercement, som båda har lång livslängd.

MATERIALFL
Målad, vattbräda av metall2070
Tryckimpregnerad och målad2060
Tryckimpregnerad2040
Obehandlad1020

HUVAR OCH HÄNGRÄNNOR

Ventilationshuvar, stuprör, hängrännor, vinkelrännor, täckprofiler och takfotsplåt brukar man klassa gemensamt och livslängden brukar vara mycket lång. Men det är mycket viktigt att du undersöker hur det är på din villa och inte nöjer dig med uppskattningarna, som trots allt endast gäller teknisk medellivslängd. Hängrännor och stuprör av plast kan ha mycket kort livslängd om de utsätts för strängkyla och is och sprängs av kylan (gäller ofta endast gamla delar).

MATERIALFL
Huvar, profiler, hängrännor av metall3580
Huvar, profiler, hängrännor av plast2060

YTTERTAK

Du kan lätt komma åt yttertaket (om villan inte består av mer än högst två plan) och du kan lika gärna välja ett billigt tak med kort livslängd som ett dyrt tak med lång livslängd. Det är ingen större skillnad mellan den ekonomiska livslängden för ett tegeltak och ett papptak (se nedan). Det viktigaste är väl att taket håller medan du bor i huset och att det verkligen passar i stil till huset. För byte av tak krävs en byggnadsställning. Ett gott råd är att undvika att falla för den färg på takbeläggningen som är modern just nu..

MATERIALFL
Tegelpannor>30>100
Betongpanno3060
Korr. plåt på pappklätt tak3560
Halmtak/Agtak>3050
Bandfalsad plåt på underlagstak3540
Papptak på råspont, två skikt3030
Eternitskivor med/utan asbest3030

YTTERVÄGGAR

Det finns nästan inte två ytterväggar som är likadana, även om materialet är detsamma. De vänder åt olika håll, har murats på olika sätt, något står i skugga och andra i starkt solsken. Det är också stor skillnad mellan de olika materialen som används. En träfasad ska underhållas regelbundet och håller i kanske 700 år – det har vi exempel på i Sverige. Tegel håller också mycket länge, men fogarna måste ses över och repareras ganska regelbundet. Här är ett urval.

TYPERFL
Tegelvägg40Obegränsad
Brädor och k-virke40Obegränsad
Lättbetong med ytbehandling40>100
Betong40100
Träpanel utan målning1070
Lättbetong utan ytbehandling6060
Puts på tegel3050
Puts på mineralull2040
Eternit3030
Puts på trävägg1020

FÖNSTER

Fönster av hög kvalitet håller mycket länge. Ja, man kan nästan säga hur länge som helst bara de underhålls på rätt sätt. Nackdelen är att vi har utvecklat energifönster och därför ersätter vi gamla funktionsdugliga fönster för värmens skull. Men det finns förstås fönster vars träverk ruttnar.

TYPERFL
Hårt trä (kärnvirke, ädelträ)40Obegränsad
Mjukt trä, vakumimpregnerat2560
Trä och metall2540
Metall25Obegränsad
Plast2570

FASTA RÖR OCH RADIATORER

Rörinstallationer borde hålla i evighet för det orsakar problem när ett rör rostar. Men nu ser vi hur många ingjutna rör från 70-talet blir otäta och orsakar stora skador, som kostar mycket att åtgärda. Men det stämmer ju med rörens livslängd. Skadorna kan förhindras endast om rören ersätts. Det bästa är att lägga rör i tomrör för då kan de bytas på ett enkelt sätt.

TYPERFL
Värmerör, koppar40100
Tappvattenrör, koppar, rostfritt, plast4080
Brunnar, avloppsrör, gjutjärn, plast4080
Värmerör, stål och plast4070
Radiatorer, gjutjärn4070

TAKFÖNSTER

I Skandinavien hade vi i stort sett endast ett slags takfönster förr. De var ofta av järn och har nästan alla ersatts av moderna typer, som är byggda för att inte kräva mycket underhåll.

TYPERFL
Trä med metallkappa2560

GOLV

Det mesta av golvkonstruktionen ligger så skyddad att man inte kan ange någon livslängd för den. Skador inträffar individuellt och kan orsakas av byggfusk så att det nästan är meningslöst att ange en förväntad livslängd. Här anger vi den endast för den synliga delen och den gäller vid underhåll.

TYPERFL
Massiva trägolv40>100
Lamellparkett4070
Linoleum2050
Vinyl, laminat och kork1530
Mattor och nålfilt1520

Ladda ned hela artikeln och läs vad du kan göra för att förebygga och stoppa skador på ditt hus.