Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Fasadpanelen på gaveln var redan från första dagen dömd till ett kort liv. Ett brutalt och hårt liv präglat av förgäves motstånd mot förfall. Varje gång det regnade trängde vattnet in bakom panelen och när den första torra veckan kom, drog panelen ihop sig så mycket att flera hundra spikar började krypa ut. Samtidigt gnagde träet mot spikarna och gjorde spikhålen större. Det var kanske inte så underligt att det gick som det gick. För det fanns en orsak. Eller rättare sagt flera orsaker.