20 reparationer du klarar på en helg

Varför leva med en droppande vattenkran eller en dörr som bråkar, när du en gång för alla kan klara de 20 vanligaste reparationerna över en långhelg?

Efter ett antal år kommer många dörrhandtag att börja hänga. Orsaken är ofta att träet som rosetten (ringen) är fastskruvad i, inte längre kan ”hålla uppe” skruvarna.

Efter ett antal år kommer många dörrhandtag att börja hänga. Orsaken är ofta att träet som rosetten (ringen) är fastskruvad i, inte längre kan ”hålla uppe” skruvarna.

Du känner till dem alldeles för väl – alla de små reparationer som du har skjutit på gång på gång och efterhand lärt dig att leva med. Men varför leva med en droppande vattenkran och en dörr som bråkar, när du en gång för alla kan klara de 20 vanligaste reparationerna över en långhelg?

I den här gör-det-självbeskrivningen visar vi hur du klarar 20 reparationer på en helg.

1. Tröskeln knarrar

Det händer att en tröskel knarrar från den dagen den sätts på plats, helt enkelt för att underarbetet inte är gjort på rätt sätt. I andra fall sätter sig det underliggande materialet med åren, och så knarrar det varje gång du trampar på tröskeln. Det beror på att tröskeln ger efter och gnider mot dörrkarmen. Lösningen är att skjuta in ett stöd under tröskeln, så att den ligger helt stilla och inte ger efter. I de allra flesta fall betyder det att tröskeln slutar knarra.

 • Verktyg: hammare, dorn och kofot
 • Material: plastbitar eller liknande
1

Ta bort golvlisten och bänd upp tröskeln med en kofot, så att du kan lägga en bit plywood, masonit eller ett par plastbitar på det befintliga underlaget.

2

Gå på tröskeln. Knarrar den fortfarande, måste du stötta upp med ytterligare något, innan du spikar fast golvlisten igen. Kom ihåg att försänka listspiken med en dorn.

2. Gräsmattan har fått en större grop

Om du vill bli av med hålet i gräsmattan finns det bara en lösning: Fyll hålet med jord, se till så att jorden ligger i våg med omgivande gräsmatta, och dra av eventuellt överskottsjord med ett vattenpass. Sedan är det bara att så gräs på platsen och beväpna sig med tålamod.

 • Verktyg: vattenpass
 • Material: jord och gräsfrö

3. Sockeln vittrar

Kontakten mellan den gamla muren och det nya putslagret är avgörande för hur länge sockeln kommer att hålla. Det är därför viktigt att all lös puts knackas ner och ytan fuktas med en bred pensel, när sockeln ska repareras.

 • Verktyg: murslev, putsbräda i plast och metall
 • Material: tex färdigblandat sockelputs 100/400 0-2 mm
1

Med en konsistens som välling ska det första lagret bruk slängas på. Lagret ska bara vara ett par mm tjockt.

2

Påför bruket. Du kan utan problem jobba upp ett lager bruk på 10-12 mm. Behöver bruket läggas på tjockare än så, får du bygga upp det i flera lager.

3

När bruket har “satt sig” putsar du ytan med en fuktig putsbräda i lugna cirkelrörelser.

4

Det yttersta putslagret dras på med en murslev eller putsbräda. Lagret ska vara tunt och syftet är att fylla ut de sista ojämnheterna. Putsen bearbetas med en fuktig putsbräda, så att det inte drar vattnet ut ur bruket eller sköljer ut bindemedlet.

4. Dörren bråkar

Oavsett om det är svårt att trycka ner handtaget, om dörren hugger eller om låset är lite för trögt, kan problemet ofta lösas med en bra låsolja. Glöm inte att ha en torr trasa till hands.

 • Material: låsolja

5. Fogen spricker

Om du bara behöver reparera en fog i muren, är det en bra idé att använda en fogpatron med så kallat reparationsbruk. När det inte handlar om en större yta än så, är detta en både snabbare och enklare lösning än att rota fram murbruk och murslev.

 • Verktyg: fogpistol
 • Material: reparationsbruk eller liknande

6. Kroken sitter löst

 • Verktyg: slagborrmaskin och spackel

 • Material: plugg, bruk och spackelmassa


1

Ta bort all lös puts och färg, och borra därefter hålet större och djupare. Tryck in den nya pluggen i hålet, så att den kommer i nivå med väggen. Det är viktigt att du borrar i sten, så pluggen sitter helt stadigt.

2

Fyll hålet med bruk och till sist spackelmassa. Det får gärna finnas plats för 3-4 mm spackelmassa. Se till så att det inte kommer in bruk eller spackelmassa i pluggen.

7. Hängrännan droppar

Om det bara handlar om ett litet hål, kan det räcka att du rengör området grundligt med teknisk bensin och därefter slipar med fint sandpapper. När ytan är helt ren, klämmer du fast en rännskarv för hålet. Sätt två jämna strängar med lim eller tätningsmassa på skarvbiten innan monteringen.

Är skadan mer omfattande måste du byta ut en bit av, alternativt hela hängrännan. En läckande hängränna kan nämligen orsaka stor skada på en i övrigt frisk fasad.

 • Verktyg: sandpapper
 • Material: rännskarv och lämpligt lim

8. Gräsklipparen är slö

Har du en äldre rotorklippare, är det bara att skruva av knivbladet och slipa det i 25 graders vinkel med en fil. Det är en bra idé att observera hur knivbladet är vänt, eftersom det kan vara svårt att komma ihåg efteråt.

När knivbladet är korrekt iskruvat, är det bara att springa ut på gräsmattan och glädjas åt skillnaden.

 • Verktyg: hylsnyckelsats och en fil

9. Kakelplattan är knäckt

En förutsättning för att byta en kakelplatta är att du antingen har sparat en extra sedan de sattes upp eller att plattan fortfarande går att köpa. Det är dessutom en fördel om plattan sitter på tegel, sten eller multiskivor. Sitter den på en gipsvägg, är det nämligen mycket svårt att ta bort en enda platta utan att förstöra själva väggen.

 • Verktyg: hammare, mejsel, fogrensare, spackel, gummispackel och kakelkryss
 • Material: kakel, kakellim och kakelfog
1

For att kunna komma till med hammare och mejsel behöver du kratsa ut lite av fogen. Det kan göras antingen med en manuell fogrensare eller ett multiverktyg.

2

Lägg kakellim på den nya plattan med en tandspackel, efter att du har dammsugit underlaget.

3

Tryck plattan på plats, och använd kakelkryss för att säkerställa att fogen är lika bred på alla sidor. Kontrollera dessutom så att plattan sitter i nivå med dem runt omkring, genom att lägga en bit regel eller ett vattenpass över plattan. För på kakelfogen med en gummiklädd fogplatta. Se till att arbeta med diagonala rörelser. Avsluta med att tvätta med en fuktig svamp - med diagonala rörelser.

10. Dörren hänger

Många dörrar kommer med tiden att börja ”hänga”. Men misströsta inte. På en del nyare dörrar finns det möjlighet att justera själva gångjärnen. Har du inte en sådan dörr, kan du istället använda en så kallad gångjärnsriktare, som kan vrida gångjärnet rätt. Du kan också lyfta dörren lite genom att sätta en liten metallbricka på gångjärnet.

 • Verktyg: gångjärnsriktare, skruvdragare och insexnyckel
 • Material: metallbrickor
1

Dörren kan rättas upp med en gångjärnsriktare. Sätt riktaren på gångjärnet och dra bakåt lite, så att dörren hamnar i höjd med karmen.

2

Har du en nyare dörr, kan dörren rättas upp genom att du justerar de skruvar som sitter på gångjärnet - vanligtvis små ställskruvar - och de fyra skruvar som själva gångjärnet sitter uppe med.

3

Du kan lyfta dörren lite genom att justera skruven i gångjärnet med en insexnyckel. Dörren kan också lyftas lite genom att du lägger en eller flera metallbrickor på gångjärnets nedre tapp.

11. Sladden är avklippt

Har du råkat klippa av sladden på en eldriven maskin eller på annat sätt skadat den, kan du antingen byta sladd inne i maskinen eller sätta på en ny stickpropp och acceptera att sladden blivit lite kortare. Du får inte börja löda eller skarva sladden med skarvhylsor eller liknande.

 • Verktyg: skruvdragare och avbytare
 • Material: eventuellt en ny sladd

12. Toaletten rinner

Om toaletten rinner, är det en bra idé att fixa det med detsamma. Det är nämligen inte bara slöseri med vatten, det blir också dyrt.

 • Material: eventuellt en ny packning
1

Avlägsna cisternens lock och vrid utloppsventilens topp medurs ett kvarts varv. Du märker tydligt när det lossnar.

2

Lyft upp ventilen ur cisternen. Notera dess placering, så att du enkelt kan sätta dit den igen. Ta gärna ett foto.

3

Ta bort packningen från botten av avloppsventilen. Rengör den ordentlig eller byt ut den mot en ny, om den är mjuk eller på annat sätt förbrukad.

4

Sätt den nya eller rengjorda packningen på plats igen, och sätt tillbaka utloppsventilen. Nu behöver du bara vrida den ett kvarts varv moturs. Finns det ett företagsnamn på packningen, ska det vändas uppåt, för att packningen ska hålla helt tätt.

13. Köksluckorna hänger

Problemet beror ofta på att skruvarna, som håller gångjärnen på plats, inte har något att fästa i längre. Genom att skruva av gångjärnet och fylla hålen med två-komponents filler, som tex Fischer Fill & Fix, har du efter en stund något att skruva fast gångjärnen i igen.

 • Verktyg: skruvdragare
 • Material: Fischer Fill & Fix

14. Staketstolpen är sned

Ett snabbt och billigt sätt att räta upp en sned staketstolpe, är att slå ner en liknande stolpe vid sidan om. Den nya stolpen tvingar då den sneda stolpen på plats. Det är inte någon långsiktig lösning, men det fungerar bra om syftet är att förlänga staketets livslängd med 4-5 år.

 • Verktyg: spade och hammare
 • Material: stolpe

15. Plattan har satt sig

Även om dina plattor har lagts efter konstens alla regler, kan de mycket väl sätta sig med tiden. Efter att du tagit bort plattan försiktigt utan att skada den eller de runt omkring, är framgångsreceptet ganska enkelt.

 • Verktyg: vattenpass, stolpe, riktbräda och kvast
 • Material: sättsand och fogsand
1

Hitta de plattor som satt sig med hjälp av ett vattenpass. Avståndet från den nedsjunkna plattans ovandel till vattenpassets undersida, ger en indikation på hur mycket sättsand som behövs.

2

Lägg sättsand i hålet och packa det genom att stampa ordentligt med en tung stolpe eller liknande.

3

Jämna till sättsanden med en bräda, som är tillsågad så att den passar i hålet och är i jämnhöjd med plattan. Ligger plattan fortfarande för lågt, måste du fylla på med ett extra lager sand.

4

Fyll fogarna med fogsand genom att sopa diagonalt över fogarna. Vattna gärna emellanåt och sopa ner mer sand i fogarna, tills de är helt fyllda.

16. Trägolvet har fått ett jack

Träspackel är utmärkt om du ska fylla djupare sprickor eller jack i trägolvet. Spacklet finns i de vanligaste "träfärgerna" - bl a ek och furu.

 • Verktyg: sticka att blanda med och en liten spackel
 • Material: träspackel

17. Trapetstaket läcker

Om du vill undvika att byta hela taket, kan det räcka med att täcka hålet med en ny takskiva. Låt den överlappa med två eller tre vågdalar på var sida, och skruva fast den genom plasttopparna.

 • Verktyg: skruvdragare
 • Material: trapetstak

18. Tegelstenarna är förstörda

Att byta en tegelsten eller två går både snabbt och lätt. Det svåraste är att ta bort stenarna utan att skada de omkringliggande - resten nästan ger sig självt.

 • Verktyg: mejsel, hammare, fogslev och putsbräda
 • Material: murbruk, cement och ett par nya tegelstenar
1

Hugg ut tegelstenarna med en mejsel. Fräs eventuellt först runt stenarna med vinkelslip med en fogfrässats, om de sitter rejält fast. Se till att inte skada de omkringliggande stenarna. Rengör hålet och fukta det med en våt kvast.

2

Blanda ett förhållandevis tunt bruk bestående av ca 1 del cement och 8-10 delar sand. Applicera det i hålet med en fogslev. Tryck stenarna på plats, så att de ligger jämnt med övriga stenar och fogar.

3

Foga en första gång och låt bruket torka till nästa dag. Foga ännu en gång och forma eventuellt fogen så att den liknar omkringliggande fog. Om det uppstår saltutfällning i form av vita fläckar, kan du syratvätta med 1 del saltsyra och 20 delar vatten.

19. Dörrhandtaget hänger

Efter ett antal år kommer många dörrhandtag att börja hänga. Orsaken är ofta att träet som rosetten (ringen) är fastskruvad i, inte längre kan ”hålla uppe” skruvarna.

 • Verktyg: skruvmejsel, kniv och slippapper
 • Material: två-komponents träspackel
1

Skruva bort låskistan, rengör och fyll skruvhålet med två-komponents träspackel. Håll en trasa över baksidan av hålet, så att det inte kommer in spackelmassa där låskistan ska sitta.

2

Montera låskistan, rosetten och handtaget igen, när du har skurit eller slipat bort överflödigt spackel.

20. Vattenkranen droppar

Står du där med droppande vattenkran och en dyr vattenräkning, är det ofta en otät packning som är syndaren. Du byter packning genom att lossa muttern med en rörtång. Därefter skruvar du ut den gamla ovandelen med en skiftnyckel. Byt packning och se till så att det inte ligger spån i botten av blandaren, som kan förstöra den nya packningen.

 • Verktyg: rörtång och skiftnyckel
 • Material: packning

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Hus