100 tips inne & ute

Gör livet som husägare lättare genom att använda dig av våra 100 tips till hus och trädgård.

Ska du rensa hängrännor utan att någon håller i stegen. Gör då en enkel "stoppkloss", så att du kan stå säkert på stegen.

Ska du rensa hängrännor utan att någon håller i stegen. Gör då en enkel "stoppkloss", så att du kan stå säkert på stegen.

Ofta behövs det inte mer än ett enda, enkelt tips för att underlätta arbetet. Vi har samlat våra 100 bästa tips för hus och trädgård som utan tvivel kommer göra livet som husägare lättare.

För att hålla ordning på alla tipsen har vi delat in dem i en rad underkategorier:

 • Gräsmatta
 • Stensättning
 • Träd & Plantering
 • Mur & Puts
 • Växter & Vattning
 • Ytterpanel & Infästningar
 • Målning
 • Trädäck
 • Trä
 • Verktyg & Utrustning

Gräsmatta

1. Gödsla mossan under lång tid
Kampen mot mossa är lång och seg. Du kan komma en bit på vägen genom att årligen bearbeta den envisa mossan med en vertikalskärare. Men om du på allvar vill ta livet av mossan, är det gödsling som gäller. Mossa är extremt seglivat, men mot välgödslat gräs har den inte något att sätta emot. Det handlar därför om att gödsla kontinuerligt varje år.

2. VÄNTA MED ATT SÅ TILL HÖSTEN
Om gräsmattan ser lite sliten och bränd ut på sommaren, kan det vara frestande att så gräs. Det är dock smartast att vänta till hösten, när fukten i marken ger de bästa förutsättningarna för att det ska växa.

Din egen toppdressing
Om du gärna vill ge gräset ett rejält näringstillskott med en omgång toppdressing, kan du lika gärna göra den själv. Den toppdressing du kan köpa i handeln består nämligen av jord med tillsats av grus eller sand.

Så har du lite överblivet sand eller grus, är det bara att köpa en säck jord och sätta igång. Blandningen görs i förhållande 1:1 och medan jordens uppgift är att hålla uppe fukthalten, ser sanden eller gruset till att jorden inte blir för kompakt. Sättsand är alldeles utmärkt för ändamålet.

Stensättning

1. Börja med kantsäkringen
Vill du ha en synlig kantsäkring runt din stensättning, bör du börja med att bygga den - i motsats till en osynlig kantsättning, som byggs som avslutning. Kantsäkringen består av stenar eller block gjutna i betong, så att de hindrar övriga stenar att tryckas åt sidan när du börjar använda stensättningen.

2. FÅ GRUS ELLER SAND LEVERERAT SÅ NÄRA SOM MÖJLIGT DET OMRÅDE DÄR DU SKA ANVÄNDA DET.
DET SPARAR DIG OCEANER MED TID OCH MÅNGA TURER MED SKOTTKÄRRAN.

3. Hyr en minigrävare och skona ryggen när du ska gräva ut för din nya terrass eller infart.
En terrass på 20 m² kräver vanligtvis att du gräver bort i storleksordningen 7 m³ jord. Det går därför snabbare och är mer skonsamt att hyra en minigrävare än att plocka fram spaden. Du kan även hyra en container.

4. Räta upp med ett snöre
Istället för att lägga markbeläggningen efter en rak bräda eller en rätskiva, kan du dra ett murarsnöre mellan två pinnar. Fördelen med den här metoden är att du kan markera riktningen och höjden på beläggningen samtidigt. Se till så att snöret sitter 2-3 mm över beläggningen, så att den “går fri”.

5. Jorden ska bort
När du bygger ny infart eller terrass, måste du se till så att underlaget är helt stabilt. Det är därför en bra idé att gräva sig ner genom jordlagret. All lös jord måste nämligen bort, eftersom det är ett organiskt material som med tiden kommer att sjunka. Inte ens ett underlag med bärlager eller sättsand kan hindra stenarna från att sätta sig, om det ligger jord underst.

6. Fukta sanden innan du packar den.
Markvibratorn packar nämligen sanden bättre om den är fuktig. Det beror på att vattnet smörjer kornen, så att sanden packar sig istället för att bara damma. Tre rundor med 200 kg-padda brukar vara tillräckligt.

7. Beläggningen fogas efterhand
IIstället för att foga först när du är färdig med beläggningsarbetet, är det bättre att göra det efterhand. Då undviker du att under arbetets gång röra dig på de nylagda stenarna. Kom ihåg att lägga stenarna med ett avstånd på 5 mm mellan varandra, så att fogsanden kan tränga ner och säkerställa en både tät och elastisk yta.

8. Trappan till terrassen ska vara behaglig att gå på
En stentrappa kan förefalla självklar, varför det kan vara frestande att bygga den efter ögonmått. Vår rekommendation är dock att du använder dig av trappformeln: G + 2 x H = 63. G står för gång och anger stegdjupet, medan H anger höjden. Dessutom bör höjden inte överstiga 18 cm.

9 .Blanda stenarna
När du sätter sten och plattor, är det en fördel att ta dem från olika pallar efterhand som du arbetar. På så sätt blandar du stenarna och de färgskillnader som kan finnas mellan olika leveranser och pallar.

Träd & plantering

1. Jorden ska vara lös och dränerad
Istället för att ta sats från granntomten och trycka till jorden runt ditt nyplanterade träd så hårt som möjligt, är det bättre att bearbeta jorden i gropen så att den blir lös och dränerad. Det är nämligen viktigt att jorden inte är för kompakt, så att vattnet rinner undan. Jorden bearbetas i all sin enkelhet genom att trycka ner en grep och därefter vicka den fram och tillbaka, tills du märker att den släpper lite. Om jorden har mycket lera, kan du dränera genom att lägga lecakulor i botten, så att rötterna inte blir för blöta.

2. Håll koll på ordningsföljden
Istället för att bara välta tillbaka jorden i gropen, är det smart att lägga tillbaka den i samma ordning som du grävde upp den. Jorden från botten ska således i först, medan jorden från översta lagret ska ligga överst igen. På så sätt undviker du att viktiga näringssalter och mineraler från det översta jordlagret går förlorade.

3. Lyft och vrid
Om du vill att jorden ska ligga tätt mot alla rötter, kan du lyfta trädet lite när du lagt i ca en tredjedel av jorden, och sedan vrida det lite grand. Därefter är det bara att fylla på resten av jorden.

4. VATTNA REJÄLT
Det är bättre att vattna ett nyplanterat träd rejält en gång i veckan än att skvätta 2-3 gånger.

5. Dubbelt så stor grop
När du planterar ett träd utomhus, ska gropen helst vara dubbelt så djup och ha dubbla omkretsen mot krukan trädet stod i. Omkringliggande jord bör dessutom vara lös, så att rötterna kan söka sig utåt.

6. LÄGG INTE GÖDNING ELLER KOMPOST I PLANTERINGSGROPEN! DET BLIR FÖR KRAFTIGT FÖR DET NYA TRÄDET.

7. Beskär rötterna
Får det nyplanterade trädets rötter inte plats utan att böjas eller knäckas, såga av lite istället. Den enkla lösningen att trycka ihop dem gör nämligen att de får svårt att söka sig vidare ut i jorden.

8. Stötta trädet med en påle
Om trädet behöver stöd, kan du sätta en påle eller stolpe i marken. Det är en bra idé att göra det innan du planterar trädet, annars är risken att du skadar rötterna.

9. Roten ska dränkas
Du kan sätta trädet utan att vattna rotklumpen, men genom att dränka den får rötterna extra bränsle för att söka sig ut i jorden.

10. Sätt trädet i samma höjd som det har stått i krukan - alltså i den höjd som nederst på stammen kan ses som en färgskillnad. Det är viktigt att du inte sätter trädet för djupt, eftersom barken inte tål att vara konstant fuktig.

11. Timingen är viktig
Det är avgörande när du planterar ett träd som har stått i en kruka. April och maj, men även september, är lämpliga perioder, när jorden vanligtvis är över 10 grader och samtidigt lite fuktig.

Mur & puts

1. Kvasta på det första lagret
Det innersta lagret, även kallat utkastet, består av ett ganska tunt lager putsbruk. Utkastets funktion är att binda på murverket och skapa bra fäste för nästa lager. Många murare kastar på bruket med en murslev och en knyck på handleden. Men har du svårt för den tekniken och märker att det mesta av bruket hamnar på marken, kan du med fördel kvasta på det. Resultatet blir nämligen det samma oavsett metod.

2. MYCKET MINDRE DAMM
Fräser du ut fogen med vinkelslip, kan du slippa mycket damm om du köper en skyddskåpa med uttag för grovdammsugare. Det suger upp det värsta.

3. Köp färdigblandat
Ska du göra en liten reparation, kan du med fördel köpa färdigblandat bruk i en mängd som passar uppgiften. På så sätt slipper du att köpa både cement och bruk.

4. Skarpa hörn
Om bruket fortsätter runt hörnet när du putsar, är det en fördel att spika eller skruva fast en tillfällig bräda. Det ger dig något att putsa mot och gör det mycket enklare att hantera bruket.

5. Blås bort dammet
Oavsett om du fräst ut för att du ska byta alla fogar eller bara en enda sten i tegelväggen, så ska du se till att få bort allt damm innan du fuktar väggen och plockar fram bruket. Vanligast är att använda en kvast, men om du har en kompressor så är det bara att plocka fram den. Med en kompressor och en blåspistol kan de nämligen blåsa in i murverkets alla hörnor och vrår och blixtsnabbt få bort dammet.

6. Jämna väggar
Om du ska putsa väggen, kan du spika fast två brädor med samma tjocklek som det önskade putslagret, som tillfällig markering. Det gör det enklare att få rätt tjocklek och struktur på putslagret, så att väggen blir jämn och rak.

7. Ska du måla din putsade vägg, så är det A och O att du använder kalk eller en diffusionsöppen färg, som låter murverket andas. Det ska nämnas att kalkning är ett betydligt mer tidskrävande arbete.

8. Hellre ett armeringsjärn för mycket än för lite
Ibland kan det räcka med att fylla bruk i sprickor. Problemet är bara att det ofta kan vara svårt att konstatera var problemet är och om det kommer att fortsätta spricka. Det är därför en bra idé att fräsa ut fogen och lägga in armeringsjärn, om du är tveksam om skadans omfattning. Då har du gjort vad du kan!

9. Borsta av saltet
Har du förgäves försökt tvätta bort den vita saltavlagringen på väggen, så sluta med det. Salt binder nämligen vatten - och det är inte bra att få in det i väggen. Använd istället en hård kvast eller borste att borsta bort saltet med.

10. Det räcker inte att röra lite med mursleven när bruket ska blandas. Det är helt avgörande att bruket får en enhetlig och krämig konsistens, och att all cement blandas ordentligt med bruket. För mindre uppgifter kan du använda en omrörare på en borrmaskin, medan det för större uppgifter är bättre att hyra en elektrisk omrörare eller en betongblandare.

11. VÄNTA MED ATT PUTSA
En splitterny mur kan behöva månader för att avge all fukt från sten och bruk. Det är därför viktigt att du avvaktar med putsningen. Låt väggen torka i ett års tid och putsa den först när temperaturen når över 5°.

Växter & vattning

1. Ta bort toppen på kirskålen
Kirskål är utan tvekan ett av de mest hatade ogräsen - och det på goda grunder. Den seglivade växten breder nämligen ut sig genom både rotskott och att fröa, och så kan den faktiskt fortsätta växa även när det bara ligger kvar en liten bit rot på någon centimeter. Det mest effektiva sättet att bli av med kirskål är att avlägsna alla rötter. Det är dock ett omfattande arbete.
Orkar du inte göra det, kan du nöja dig med att ta bort den del av kirskålen som sticker upp ur marken. Det hämmar plantans tillväxt och ser till så att den inte breder ut sig så mycket och inte fröar av sig.

2. LUKA I TID
Du besparar dig själv mycket arbete genom att rensa ogräs innan det fröar.

3. Se till att vattnet rinner undan
Ska du t ex plantera en ny buske, är det en bra ide att hälla en hink med vatten i gropen innan du planterar den. Försvinner vattnet snabbt, så är dräneringen bra. Stannar vattnet däremot i gropen en längre tid, får du antingen skapa dränering med lecakulor eller hitta något annat ställe att plantera din buske.

4. Beskär på vintern
Eller rättare sagt: Du kan med fördel beskära dina fruktträd på vintern, då de står helt utan blad och är lätta att komma till. Beskär du däremot på sensommaren, slipper du en del vattenskott.

5. Få upp rabatterna
Orkar du inte böja dig ner varje gång du ska plantera, luka eller skörda, så kan en högbädd mycket väl vara lösningen. Och så är den faktiskt lätt att bygga.

6. Automatisk vattning
Med en automatisk sprinkler kan trädgården sköta sig själv och du slipper koordinera vattning med grannar och släkt, medan du sitter i en solstol på stranden.

7. Få det att växa
Går det lite trögt med grönsaksodlingen i trädgården, kan du snabba på processen genom att bygga ett drivhus. Det tar lite plats men ger bra växtbetingelser.

8. MED EN REGNVATTENTUNNA ELLER TVÅ SLIPPER DU ANVÄNDA KRANVATTEN ATT VATTNA MED.

9. Hjälp klätterväxten på vägen på väggen
Har klätterväxten kommit på avvägar, kan du enkelt hjälpa den rätt igen med en spaljé av trådar fästa på väggen.

10. Spara inte på stegen
Tycker du inte om att stå på en gammal, ranglig stege när du rensar hängrännorna, är det hög tid att byta ut den mot en kvalitetsstege som uppfyller gällande säkerhetskrav. Säkerheten först!

11. Håller rabatterna på att växa ihop kan en lösning vara att anlägga små öar av grus mellan dem. Sätter du dessutom en kant av större stenar, får du en effektiv avgränsning mellan de olika rabatterna.

Ytterpanel & infästningar

1. Börja i rätt ände
På fasader med liggande klinkbrädor är det viktigt att börja nerifrån. Och ett bra tips är att lägga lite tid på att den nedersta brädan är helt i våg. Sitter den första spikrakt, är det bara att arbeta dig uppåt lugnt och stilla med de resterande brädorna. Sitter den nedersta brädan däremot inte i våg, kommer den skevheten att följa med ända upp till översta brädan. Det gör jobbet mer besvärligt och ser dåligt ut.

2. ENKEL OCH STARK FOG
En bulldogbricka med vassa tänder som sätts mellan två bitar trä, ger fogen en imponerande styrka - och det är enkelt!

3. Gräv ända ner till frostfritt djup, oavsett om du sätter stolpar till ett nytt plank eller gräver ut en grund. Frostfritt djup är minst 90 cm och om stolparna inte grävs ner tillräckligt, är risken att tjälen gör att jorden expanderar och flyttar stolparna, så att ditt plank blir snett. Tränger vatten in i grunden via en spricka, kommer även den att vidgas och långsamt skada grunden.

4. Markera för skruvarna
Istället för att spika eller skruva fast panelbrädorna med detsamma, kan det vara värt att markera på brädorna var skruvarna ska sitta. De får nämligen inte gå igenom den nedersta kanten som överlappar den underliggande brädan.

5. Köp rostfri skruv
Funderar du på att köpa de billigaste skruvarna på hyllan i byggmarknaden? Gör inte det! Rostfria skruvar kostar ofta dubbelt så mycket, men de rostar inte, och det är vad som räknas.

6. Snett är bra
Vatten rinner helt av sig självt av från sneda ytor. Det är bra att komma ihåg, oavsett om det handlar om bottenlisten på fönstret, trädäcket eller en trappa eller sockel av betong. Det krävs ofta väldigt liten lutning.

7. Byt ut den nedersta brädan
Både stående och liggande panel är hållbar, om den bakomliggande konstruktionen är som den ska. Den mesta panel måste som bekant bytas med tiden -speciellt de nedersta brädorna. Väljer du en liggande panel, är det också mycket enklare att byta den nedersta brädan.

Målning

1. Undvik ränder när du målar ny ytterpanel
Om du klär ditt plank eller fasad med lockpanel eller locklist, är det bäst att måla det innersta lagret med brädor innan de övre brädorna eller locklisterna spikas fast. Om du målar först när allt sitter på plats, kommer smala ränder av omålat trä med största sannolikhet att dyka upp, när träet torkar och krymper.

2. “Se” genom färghinken
Vill du helst slippa öppna alla färghinkar för att se hur mycket färg de innehåller, kan du göra det till en vana att sätta en bit målartejp på utsidan av burken som markerar hur mycket färg det är kvar.

3. Slipp ränder på panelbrädorna genom att dosera färgen på penseln. Den ska vara mättad när du tar upp den från färgpytsen, men utan att droppa. Det är med andra ord en balansgång.

4. Välj rätt målartejp
Du vill vara noggrann, så du använder massor av målartejp, så att du inte riskerar att måla vid sidan om. Men glömmer du ta bort tejpen när du är färdig, får du problem: tejpen etsar sig fast. Problemet uppstår oftast med billig vit eller gul tejp, när solen skiner på den eller om den sitter för länge. Men du kan mycket väl köpa målartejp som klarar solljus och som inte etsar sig fast -den är ofta blå.

5. Vänd flönstret i takt med arbetet
När du ska måla fönsterramar, kan du med fördel plocka ner dem och placera på ett staffli eller något slags stativ. Genom att vända fönstret, i takt med att arbetet framskrider, kan du se till att hela tiden måla den nedersta delen av fönstret och på så sätt undvika att färgen rinner ner på glaset. En annan fördel med den här metoden är att du har gott om plats runtomkring när du målar, och dessutom slipper du täcka beslag och fönsterbrädor.

6. MAJ TILL SEPTEMBER
Målar du fasaden bör temperaturen vara över 10° - både på trä-och stenfasad. Därför är vår- och sommarmånaderna att föredra.

7. Vitt är inte bara vitt
Det är svårt att få samma vita färg varje gång. Även om koden RAL 9010 av många anses vara “vanlig” vit, bör du alltid göra ett litet test innan du börjar måla.

8. Ta bort penselns lösa borst
Nya penslar har ofta lösa borst som lätt fastnar i färgen. Innan du börjar använda penseln, kan du med fördel stryka den mot en bit grovt sandpapper. Tryck, stryk och vänd på penseln några gånger. Då kommer sandpappret efterhand att dra ut de lösa stråna.

9. ANVÄND MASK, BÅDE NÄR DU SLIPAR OCH MÅLAR. DÅ SLIPPER DU FARLIGT DAMM OCH PARTIKLAR. DET ÄR EN BRA VANA.

10. Ska du måla trä med två lager akrylfärg och det ska gå snabbt, kan du ersätta det första lagret med grundfärg. Den torkar nämligen snabbt och är lätt att slipa. Resultatet blir lika snyggt.

11. Kolla den gamla färgen
Du kan lätt kolla vilken slags färg som använts på en yta, genom att hälla lite teknisk sprit på en trasa. Kan du gnida av färgen, är den vattenbaserad. Om det inte går, är det en oljefärg.

12. Fram med fuktmätaren
Tvekar du om trä utomhus går att måla, kan du skaffa en fuktmätare. Träet ska helst ha en fukthalt ner mot 15-20 procent innan det går att måla med bra resultat.

13. Återuppliva penseln
Även om din pensel har torkat in, måste du inte kasta ut den. Den kan nämligen ofta räddas om du gnider in den med brunsåpa och därefter packar in den i en plastpåse. Efter ett par dagar kan du rengöra den och fortsätta måla.

14. Locket ska kunna sluta helt tätt
Genom att stryka av färgen mot en bit tejp, behöver du inte göra det mot kanten och då riskera att locket inte går att stänga ordentligt.

15. Ljus, ljus och åter ljus
Bra belysning är avgörande för resultatet när du målar. Ett viktigt vapen i kampen mot skavanker är därför en riktigt bra och kraftfull arbetslampa - eventuellt på stativ.

Trädäck

1. Förborra
Väljer du synliga skruvar i trallbrä-dorna, bör du ta dig tid att förborra och att försänka skruvhuvudena. Skruvar du direkt i brädorna, är risken att skruvarna förstör träets fibrer och bildar sprickor som ger träet möjlighet att suga upp vatten som en svamp. Hålet ska vara så stort att skruven sluter tätt längs sidorna, och skruvhuvudet ska hamna i jämnhöjd med trallbrädorna eller sticka upp 1-2 mm. Viktigast är att skruvhuvudena inte hamnar lägre, för då bildas det en liten sjö av vatten på varje skruv.

2. Kom ihåg ventilationen om du klär in sidorna på ditt trädäck. Stommen och undersidan av trallbrädorna behöver nämligen luft. Ha därför 5-10 mm avstånd mellan klädselbrädorna.

3. MYCKET BESLAG
Det finns ingen anledning att spara in på beslagen, så länge de sitter på insidan och inte går att se. De stärker konstruktionen och besparar dig från att tänka på träfogar.

4. Skruvarna ska sitta rakt
Om du skruvar fast dina trall-brädor ovanifrån, använd en snörslå eller ett vattenpass för att markera var skruvarna ska sitta. Det ser direkt bättre och mer professionellt ut, när skruvarna sitter i linje med varandra.

5. Exotisk look till lågpris
Vill du gärna ha den mörka och exotiska looken från exotiska träslag som t ex jatoba och ipé utan att betala vad det kostar, kan du fundera på brunimpregnerad furu. Det kostar en fjärdedel så mycket och även om det inte är äkta vara kan det hålla i upp till 20 år, om det läggs på rätt sätt och hålls fritt från återkommande fuktpåverkan. Och behöver du byta en bräda, blir det billigt.

6. Stoppa fukten med plast eller papp under trädäcket.
Distanser eller kilar av plast under trädäckets golvreglar, säkrar träet mot fukt underifrån. Oavsett om det är betong eller jord under trädäcket, kan fukten sugas upp i träet. Samma princip gäller för trä som ligger på sten. Här kan ett lager tjärpapp se till så att fukten inte sugs upp av träet och skadar det ganska fort.

7. Måla innan skruva
Ska ditt trädäck målas eller på annat sätt ytbehandlas, bör du måla alla de svåråtkomliga ställena innan du börjar montera ihop reglar, beslag och brädor. Det besparar dig massor av tid.

8. Lita på ögonmåttet
Att något är rakt behöver inte betyda att det också ser rakt ut. Trallbrädor är t ex sällan exakt lika breda, och då hjälper det inte att du använder en distanskloss för att skapa mellanrum mellan brädorna; det kan ändå komma att se snett ut. Använd därför ditt ögonmått för att regelbundet rätta till efterhand som arbetet framskrider. I det här fallet är det viktigaste nämligen att det SER rakt ut.

9. Kärnsidan ska vändas uppåt
När du lägger trallbrädorna, ska kärnsidan vändas uppåt. Kärnsidan har nämligen den fördelen att den klarar av vatten bättre. När du tittar på änden av brädan, och årsringarna “ler”, då är kärnsidan uppåt.

10. Luft mellan bärlina och vägg
Är trädäckets ena sida fäst i en mur, vägg eller sockel, kan du med fördel ta ut bärlinan en liten bit från detta med hjälp av ett par kraftiga brickor eller 4-6 lager tjärpapp. Avståndet ser till så att det blir ventilerat och förebygger att det bildas fukt.

11. Länge leve komposit
Trallbrädor av komposit är en blandning av trä och plast. Det är därför särskilt motståndskraftigt mot röta och svamp. Det är ett givet val för dig som inte är så flitig med träskyddsmedlet.

Trä

1. Hjälp stämjärnet med ett par snitt
Ska du stämma ut ett “kryss” i staketet eller till en solid snickerifog, är det ett tufft arbete om du bara har hammare och stämjärn tillhands. Visst har metoden fungerat i århundraden, men varför inte öka farten och precisionen med en kap-/gersåg? Genom att göra 4-5 snitt som är lika djupa kan du snabbt stämma bort det överflödiga träet. Och inte nog med det: Kapsågen gör det möjligt att tack vare sin precision få till spikraka snitt, så att du kan få fogarna att passa helt perfekt - om du mäter och markerar ordentligt, naturligtvis!

2. VATTNA LIMMET
PU-lim härdar när det kommer i kontakt med vatten. Om träet är väldigt torrt, kan du främja härdningsprocessen genom att tillföra lite vatten innan träet limmas ihop.

3. Perfekt hörnfog
När du ska sammanfoga två trästycken i en vinkel, är det viktigt att du skruvar försiktigt. På så sätt minskar risken för att det ena ämnet glider bort från det andra. Skruva först i skruvarna lite grand, medan du kollar så att skarven inte förskjuts, och därefter skruvar du hela vägen.

4. Undvik sneda reglar
Kolla alltid om reglerna är sneda, innan du lastar dem på släpet. Oavsett vilket projekt du håller på med, är det mycket enklare att arbeta med rakt trä.

5. Stora cirklar
En passare är bra för små cirklar. Ska du däremot göra en stor cirkel, t ex på en plywoodskiva, kan du sätta en skruv i centrum och fästa ett snöre med en blyertspenna på den med en knut, så att den kan snurra.

6. Helt rakt snitt
Ett snabbt och enkelt sätt att kapa sina stolpar på är genom att bygga en mall av avsågade reglar. Med mallen på plats och sågen vilande på den, är det bara att låta sågen jobba.

7. Vänta med att anpassa höjden på stolparna tills du har byggt färdigt. Om du kortar av dem innan du ens börjat, är det väldigt svårt att få höjden på det du bygger att anpassa sig till stolparna. Oavsett om du bygger staket, förråd eller terrass.

8. Skona hängrännan
Hängrännan mår inte bra av att du låter stegen vila mot den. Men lägger du en bräda ovanpå rännan som vilar mot taket och sticker ut en bit utanför rännan, så är det inga problem.

9. VISSTE DU ATT DU KAN GÖRA ETT TILLFÄLLIGT SÅGBORD AV TVÅ BOCKAR OCH EN ALUMINIUMSTEGE?

10. Vrid brädan på plats
Ska du sätta upp en bräda som slagit sig, kan du vrida den på plats med en lång skruvtving innan du skruvar.

11. Vänta med att kapa
Sätter du takläkt eller sätter panel på gaveln, så avvakta lite med cirkelsågen. När alla brädor är på plats, kan du nämligen såga till dem med en cirkelsåg, så att de blir exakt lika långa.

Verktyg & utrustning

1. Arbeta säkert på stegen
Det kan vara nervkittlande, och oansvarig säger en del, att rensa hängrännor utan att någon håller i stegen. Om du arbetar ensam, bör du därför bygga en “stoppkloss” till stegen, som består av en bräda monterad på två bitar läkt eller regel, som fungerar som broms. Själva anordningen spänns fast vid stegen med två rejäla skruvtvingar. Därefter kan du i lugn och ro ta en runda upp till hängrännan.

2. Skona knäna med ett par knäskydd
Om du lägger plattor eller sätter trallbrä-dor, är knäskydd nästan nödvändigt. Behagligast är ett par arbetsbyxor där det finns plats för lösa skydd.

3. Spara på krafterna
Det kan vara tungt att stensätta en terrass, om du både ska flytta stenar och plattor och sedan lägga dem också. En säckkärra är här till stor hjälp. Med den kan du nämligen transportera stora plattor och stenar över stora avstånd utan att slita ut dig fullständigt. De billigaste säckkärrorna klarar av att lasta cirka 60 kilo, medan de lite dyrare modellerna ofta klarar upp till 150 kilo.

4. Knäpp ett spikrakt streck
Med hjälp av ett enkelt litet knäpp med en snörslå kan du på egen hand rita ett streck som är flera meter långt - eller ett antal märken i helt rak linje. Änden av snöret, som rullas ut ur en ask med kritpulver, fästs över en kant eller på ett spik eller en skruv. Därefter är det bara att justera i motsatta änden och avsluta med ett litet knäpp.

5. AKTA ÖRONEN
Gillar du inte att gå runt med de klassiska hörselkåporna när du borrar och bankar, prova de mindre med bygel. De är lätta och skonar öronen lika bra.

6. VISSTE DU ATT HANDTAGET PÅ MÅNGA FOGSVANSAR ÄR UTFORMADE SÅ ATT OM DU LÄGGER DEN MOT EN BRÄDA FÅR DU EN VINKEL PÅ 45°?

7. Såga lättare i hårt trä
Vill du helst att handsågen ska glida lite lättare när du sågar i hårt trä, kan du gnida stearin på sågbladet med regelbundna intervaller. Stearinet minskar motståndet och gör arbetet mycket lättare.

8. Skjut in spiken
Med en spik- eller dyckertpistol kan du skjuta fast en bräda eller en list på bråkdelen av en sekund. Spikpistolen är t ex lämplig för “serieproduktion” av arbetsmoment som kräver många upprepningar. Ett bra exempel är att sätta brädor på en träfasad.

9. Samma avstånd varje gång
Ska du använda samma mått gång efter gång, gör en mall eller två för ändamålet. Ska du t ex sätta upp takläkt är det praktiskt med ett par mallar, så att du vet att avståndet blir detsamma varje gång.

10. Hyr en stenkap och spara tid
Visst kan du kapa marksten med en vinkelslip med diamantskiva, men det smutsar ner och dammar. Med en stenkap kan du istället klippa av en sten på några sekunder utan att det dammar eller låter speciellt mycket. Ta alltid ett snack med de som hyr ut stenka-pen, eftersom den måste passa till den sortens sten du ska klippa.

11. Såga allt på en gång
Det är svårt att såga 4-5 bitar så att de blir 100 procent likadana. Men genom att spänna ihop dem med en lång skruvtving och såga dem samtidigt kan du faktiskt se till så att de blir exakt likadana.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Hus